Υπ. Εργασίας: Παράταση στα τρία σχέδια στήριξης συμμετοχής σε εκθέσεις


  • Καθημερινή ενημέρωση

    Κάθε πρωί η επικαιρότητα στο inbox σου.


Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι έχει δοθεί παράταση μέχρι τη Δευτέρα 05 Απριλίου 2021 για την υποβολή αιτήσεων από επιχειρήσεις του γεωργικού και βιομηχανικού τομέα καθώς και του τομέα των υπηρεσιών, για την παραχώρηση οικονομικής ενίσχυσης με σκοπό την ιδιωτική συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την περίοδο 1/1/2021 – 31/12/2021, στα πλαίσια των τριών σχεδίων.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου το πρώτο είναι το «Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (Deminimis) για Κυπριακές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης ή/και Εμπορίας Βιομηχανικών Προϊόντων, για Ιδιωτική Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις στην Κύπρο και το εξωτερικό».

Το δεύτερο είναι το «Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (Deminimis) προς Κυπριακές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης ή/και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων, για Ιδιωτική Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις στην Κύπρο και το εξωτερικό» και το τρίτο είναι το «Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (Deminimis) προς Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών, για Ιδιωτική Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις στο εξωτερικό».

Λόγω των ιδιαζουσών συνθηκών που επέφερε η πανδημία του COVID-19, σημειώνεται ότι φέτος σε όλα τα πιο πάνω Σχέδια, εντάχθηκε πρόνοια για επιχορήγηση της συμμετοχής σε διαδικτυακές και εικονικές εμπορικές εκθέσεις (online & virtual trade fairs) που διοργανώνονται στο εξωτερικό, αναφέρεται.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται αιτήσεις συμμετοχής από τον Κλάδο Προώθησης Εμπορίου – Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ή την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εμπορίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.meci.gov.cy/ts. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιοχείρως ή με ιδιωτικό courier μέχρι και τις 05/04/2021 στη διεύθυνση που αναγράφεται πιο κάτω.

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Υπηρεσία Εμπορίου
Κλάδος Προώθησης Εμπορίου
Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ. Επικοινωνίας: 22867134, 22867224, 22867251, 22867268

Αιτήσεις που θα ληφθούν μετά την 5η Απριλίου 2021 θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δε θα λαμβάνονται υπόψη.

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.