Υπ. Γεωργίας: Το ασφαλτικό στο Δάλι τοποθετήθηκε χωρίς να προηγηθεί η διενέργεια απαραίτητης Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων

Ερωτηματικά άρχισαν να εγείρονται σε σχέση με την απόφαση που λήφθηκε για την μεταφορά των ασφαλτικών εργοστασίων από το Δάλι στο Μιτσερό, απόφαση η οποία ήταν και ο λόγος που δεν άρχισε ποτέ περιβαλλοντική μελέτη στην περιοχή του Δαλιού.

Με αφορμή το δημοσίευμα του Πολίτη το οποίο αναφέρει ότι η απόφαση του Υπουργικού ήταν καθαρά πολιτική και όχι περιβαλλοντική, καθώς δεν έγινε περιβαλλοντική μελέτη στο Δάλι ώστε να φανεί εάν υπάρχει όντως περιβαλλοντική επιβάρυνση, ο Άστρα επικοινώνησε με το Τμήμα Περιβάλλοντος.

Όπως μας έχει λεχθεί το θέμα τότε ήταν ακόμη στην αρμοδιότητα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και όχι του Τμήματος Περιβάλλοντος.

Μιλώντας στον Άστρα ο Προϊστάμενος του Κλάδου Ποιότητας Αέρα στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας Χρύσανθος Σαββίδης, ανέφερε ότι είχαν τοποθετηθεί μετρητές για την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα στο Δημοτικό Σχολείο του Δαλιού. Εξήγησε ωστόσο, ότι οι μετρήσεις δε μπορούσαν να δείξουν την ακριβή πηγή των ουσιών που ενδεχομένως να επηρεάζουν την ποιότητα του αέρα.

Ο κ. Σαββίδης τόνισε ότι έπρεπε να γίνουν συγκεκριμένες μετρήσεις για τις ουσίες που βγαίνουν από τα ασφαλτικά, και μετά να δουν αν αυτές οι ουσίες επηρεάζουν την ποιότητα του αέρα. Γνωστοποίησε μάλιστα ότι μετά από συναντήσεις με την Επίτροπο Περιβάλλοντος είχαν αποφασίσει όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα και υπηρεσίες, ώστε να γίνει μια επιστημονική μελέτη από ιδιώτη για να εκτιμηθεί η περιβαλλοντική επιβάρυνση στην περιοχή. Είπε ότι ολοκληρώθηκε και η διαδικασία των προσφορών, και η μελέτη ήταν έτοιμη να αρχίσει.

Ωστόσο, όπως ανέφερε ο Χρύσανθος Σαββίδης, λήφθηκε η απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο για μεταφορά των ασφαλτικών στο Μιτσερό, και κρίθηκε ότι δεν υπήρχε λόγος να πραγματοποιηθεί η μελέτη.

Υπουργείο Γεωργίας: Το νέο νομοθετικό πλαίσιο καθιστούσε αδύνατη την αδειοδοτηση του εργοστασίου στο Δάλι

Σε σχέση με το σημερινό πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας «Πολίτης» για το θέμα των εργοστασίων παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εξηγεί τους λόγους της μετακίνησης χωρίς ωστόσο να απαντά στο ερώτημα εάν η απόφαση ήταν πολιτική ή περιβαλλοντική η απόφαση

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει:

  • Μετά τις έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής Ιδαλίου για την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής και της υγείας τους από τη λειτουργία στην περιοχή τους τριών μονάδων παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος, το Υπουργικό Συμβούλιο όρισε, στις 2 Οκτωβρίου 2019, διυπουργική επιτροπή, αποτελούμενη από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, τον Υπουργό Εσωτερικών, την Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, τον Υπουργό Υγείας και την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για διερεύνηση του θέματος.
  • Από τότε άρχισε μια πρωτόγνωρη, σε επίπεδο μεθοδολογίας και σχεδιασμού, διαδικασία διερεύνησης του θέματος και επίλυσης του προβλήματος, η οποία περιλάμβανε διόρθωση του ελλιπούς νομοθετικού πλαισίου για τη λειτουργία των μονάδων παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος, άντληση εμπειρογνωμοσύνης από ομάδα ακαδημαϊκών συμβουλών, καθώς και συνεργασία και συντονισμό όλων των συναρμόδιων τμημάτων και υπηρεσιών για τη διαχείριση του πολυσύνθετου ζητήματος.
  • Βασικό συμπέρασμα της διυπουργικής επιτροπής ήταν ότι τα συγκεκριμένα εργοστάσια είχαν εγκατασταθεί στην περιοχή εκείνη χωρίς να προηγηθεί η διενέργεια απαραίτητης Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ), διότι αυτό δεν προβλεπόταν τότε στη νομοθεσία.
  • Στη βάση του συμπεράσματος αυτού, με οδηγίες των συναρμόδιων Υπουργών, το Τμήμα Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, ετοίμασαν αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία μονάδων αυτού του τύπου, το οποίο εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Σύμφωνα με το νέο αυτό νομοθετικό πλαίσιο, οι εγκαταστάσεις παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος περιλαμβάνονται πλέον στις αδειοδοτούμενες εγκαταστάσεις και για τη λειτουργία τους θα πρέπει να εξασφαλίσουν άδεια εκπομπής αέριων αποβλήτων, μέσω της οποίας η αρμόδια αρχή μπορεί να τους επιβάλει τους απαραίτητους όρους λειτουργίας.
  • Οι πρόνοιες του νέου νομοθετικού πλαισίου καθιστούν, πλέον, αδύνατη την αδειοδότηση των μονάδων παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος στην περιοχή Ιδαλίου, κυρίως λόγω των ιδιάζουσων συνθηκών που σχετίζονται με τα υψομετρικά και μετεωρολογικά δεδομένα της περιοχής και την εγγύτητα των μονάδων από τις οικιστικές ζώνες. Ήταν αυτά τα δεδομένα που δημιουργούσαν το πρόβλημα στην περιοχή, γεγονός που αναγνωρίστηκε και από την ομάδα ακαδημαϊκών που μελέτησε το θέμα της μετεγκατάστασης των μονάδων αυτών σε άλλες περιοχές. Ήταν τα ίδια δεδομένα, που μαζί με τις πραγματικές και επαναλαμβανόμενες μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής, έπεισαν το Δικαστήριο να αποφασίσει την αναστολή της λειτουργίας των μονάδων παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος στην περιοχή.
  • Συγκεκριμένα, στην περιοχή Ιδαλίου, όπου χωροθετούνται περιμετρικά της οικιστικής περιοχής τρεις ασφαλτικές μονάδες, οι όροι μιας ενδεχόμενης ΜΕΕΠ, όπως υποβάλλεται σήμερα στις αρμόδιες υπηρεσίες για τέτοιου είδους αναπτύξεις, δεν θα ήταν δυνατό να ικανοποιηθούν εφόσον: (α) η μια μονάδα βρίσκεται τοποθετημένη σε απόσταση μικρότερη των 400 μέτρων από τις πιο κοντινές κατοικίες, (β) οι μονάδες βρίσκονται τοποθετημένες σε σημαντικά χαμηλότερο υψόμετρο από την οικιστική περιοχή και (γ) οι μονάδες βρίσκονται στην κατεύθυνση ισχυρών ανέμων που πνέουν προς την οικιστική περιοχή, σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Ένας αριθμός επιπρόσθετων προϋποθέσεων θα παραβίαζε επίσης τους απαιτούμενους όρους για την υποβολή μιας τέτοιας ΜΕΕΠ για παραμονή των ασφαλτικών μονάδων στην περιοχή Ιδαλίου.
  • Δέσμευση της Κυβέρνησης ήταν εξ αρχής ότι, μονάδες παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος σε νέες θέσεις θα μπορούσαν να αδειοδοτηθούν μόνο εάν μέσα από τις προβλεπόμενες μελέτες διασφαλιζόταν ότι δεν θα υπήρχαν αρνητικές επιπτώσεις στους κατοίκους που ζουν πλησιέστερα στις θέσεις αυτές. Η ΜΕΕΠ για την εγκατάσταση μιας μονάδας ασφαλτικού σκυροδέματος στην περιοχή Μιτσερού, έχει καταδείξει ότι, πέραν πάσης αμφιβολίας, η λειτουργία της μονάδας αυτής με τους αυστηρούς όρους που τίθενται, δεν θα επιφέρει οποιαδήποτε αρνητική επίπτωση στην ποιότητα ζωής και την υγεία των κατοίκων των γύρω κοινοτήτων.
Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy