Υπ.Μεταφορών: Τι ισχύει στις επιβατικές μεταφορές βάσει των μέτρων κατά του κορωνοϊού

Οδηγίες για τις επιβατικές μεταφορές βάσει του περί Λοιμοκαθάρσεως Διατάγματος, εξέδωσε το Υπουργείο Μεταφορών.

Αναλυτικά:

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, με βάση τον Κανονισμό 11 (2) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 19) του 2022 (Κ.Δ.Π. 172/2022), εκδίδει τις ακόλουθες κατευθυντήριες οδηγίες:

1. Δημόσιες Επιβατικές Μεταφορές

1.1. Ο μέγιστος αριθμός επιβατών που δύνανται να μεταφέρουν τα Μέσα Δημόσιας Μεταφοράς – Μ.Δ.Μ. (Λεωφορεία τακτικών επιβατών με κόμιστρο ανά επιβάτη, Λεωφορεία με Άδεια Ε, Λεωφορεία που χρησιμοποιούνται για υπηρεσίες κλειστών θυρών λεωφορείων από και προς τα αεροδρόμια (shuttle) και Ταξί), καθώς και ιδιωτικά λεωφορεία, που κατέχουν άδεια οδικής χρήσης, σε όλες τις Επαρχίες της Κύπρου, καθορίζεται ως το αδειοδοτημένο της χωρητικότητας του κάθε οχήματος, δηλαδή ως το 100% της χωρητικότητας του οχήματος τηρουμένων των αναφερόμενων στις παραγράφους 3 και 4.

1.2. Για σκοπούς εφαρμογής του Κανονισμού 11 (2) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 19) του 2022, πρόσωπα που απασχολούνται στις Δημόσιες Επιβατικές Μεταφορές – Δ.Ε.Μ. (Λεωφορεία Τακτικών Επιβατικών Μεταφορών με κόμιστρο ανά επιβάτη, Λεωφορεία με Άδεια Ε, Λεωφορεία που χρησιμοποιούνται για υπηρεσίες κλειστών θυρών λεωφορείων από και προς τα αεροδρόμια (shuttle) και Ταξί), καθώς και πρόσωπα ηλικίας 12 ετών και άνω που επιβαίνουν στα εν λόγω οχήματα πρέπει να κατέχουν και να είναι σε θέση να επιδεικνύουν σε εξουσιοδοτημένους με βάση τον Κανονισμό 43 (3) Λειτουργούς:

1.2.1. Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν ισχύι (EUDCC) ή ισοδύναμο από τρίτες χώρες πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ανάρρωσης COVID-19, είτε έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού από τις αρμόδιες Αρχές οποιουδήποτε τρίτου κράτους, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες δόσεις αποδεκτού από την Κυπριακή Δημοκρατία εμβολίου, προσκομίζουν είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή τα εν λόγω αποδεικτικά έγγραφα, είτε

1.2.2. Εν ισχύι πιστοποιητικό ολοκληρωμένου εμβολιασμού για την ασθένεια του COVID19, ή εν ισχύι πιστοποιητικό ανάρρωσης από την ασθένεια COVID-19, είτε

1.2.3. Απόδειξη αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) που έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) για την ασθένεια του COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών.

1.2.4. Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, ως πρόσθετο αποδεικτικό στοιχείο.

1.3. Επιπρόσθετα, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις Δημόσιες Επιβατικές Μεταφορές, οφείλουν να προβαίνουν σε ενημέρωση των επιβατών και σε ανάρτηση σε περίοπτο χώρο στα υποστατικά τους, στους σταθμούς και στα εσωτερικά του οχήματος (λεωφορεία και ταξί), των απαιτήσεων για κατοχή και επίδειξη των σχετικών αποδεικτικών της παραγράφου 1.2 της παρούσας ανακοίνωσης.

2. Ιδιωτικές Επιβατικές Μεταφορές

2.1. Στα ιδιωτικά οχήματα μπορούν να επιβαίνουν άτομα από διαφορετικά νοικοκυριά, ανάλογα με τη χωρητικότητα του οχήματος, με απαραίτητη τη χρήση μάσκας.

3. Επιπρόσθετες οδηγίες για τις Δημόσιες Επιβατικές Μεταφορές με λεωφορείο

3.1. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να αποφεύγεται συνωστισμός κατά την επιβίβαση και αποβίβαση.

3.2. Τα λεωφορεία πρέπει να καθαρίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ο καθαρισμός σε όλα τα λεωφορεία πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, ιδιαίτερα στις επιφάνειες που αγγίζονται συχνά όπως χερούλια, χειρολαβές, μεταλλικές επιφάνειες, ζώνες ασφαλείας, ράγες, κλπ, με χρήση απολυμαντικών και υλικών που συστήνονται από το Υπουργείο Υγείας.

4. Η χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου από τους εργαζόμενους στις Δημόσιες Επιβατικές Μεταφορές και πρόσωπα ηλικίας 6 χρονών και άνω που επιβαίνουν σε όλα τα Λεωφορεία Τακτικών Επιβατικών Μεταφορών με κόμιστρο ανά επιβάτη, καθώς και σε όλα τα μέσα δημόσιων μεταφορών (ταξί, τουριστικά λεωφορεία, υπηρεσίες κλειστών θυρών λεωφορείων από και προς τα αεροδρόμια (shuttle)), συνεχίζει να είναι υποχρεωτική σε όλες τις Επαρχίες.

5. Τα πιο πάνω μέτρα εφαρμόζονται από την δημοσίευση τους στην επίσημη σελίδα του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.