Υπ. Παιδείας: Η τεχνική εκπαίδευση και κατάρτιση να σταματήσει να θεωρείται ο φτωχός συγγενής

Η τεχνική εκπαίδευση και κατάρτιση πρέπει να σταματήσει να θεωρείται ο φτωχός συγγενής, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Κώστας Χαμπιαούρης, απαντώντας σε ερωτήσεις σε συνέντευξη Τύπου, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων του Υπουργείου Παιδείας για αναβάθμιση των Τεχνικών Σχολών και της Τεχνικής Εκπαίδευσης στην Κύπρου.

“Το καλύτερο δώρο που θα μπορούσαμε να κάνουμε στα παιδιά μας για το 2019 είναι να τους ενημερώσουμε για τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που μπορούν να έχουν, όταν φοιτήσουν στις τεχνικές και επαγγελματικές σχολές εκπαίδευσης και κατάρτισης”, ανέφερε ο Υπουργός.


Σημειώνοντας ότι η τεχνική εκπαίδευση και κατάρτιση πρέπει να σταματήσει να θεωρείται ο φτωχός συγγενής, είπε ότι είναι άδικο αυτό και ως εκ τούτου το Υπουργείο, είπε, θα δώσει τον καλύτερο του εαυτό για να ενισχύσει και αυτή την πτυχή του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Σημειώνεται ότι το Υπουργείο προγραμματίζει σειρά από ενημερωτικές εκστρατείες για τις δυνατότητες που προσφέρονται.

Στην ομιλία του στην εκδήλωση, ο κ. Χαμπιαούρης είπε ότι μία από τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα το εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου είναι η βελτίωση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και η αντιστοιχία τους με τις ανάγκες και απαιτήσεις της εγχώριας και διεθνούς αγοράς εργασίας.

Λαμβάνοντας υπόψη, είπε, ότι η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση συμβάλλει στο υψηλό επίπεδο απασχόλησης και ευνοεί την ανταγωνιστικότητα, στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει θέσει ως ύψιστη προτεραιότητά του την περαιτέρω ενίσχυση και ανάπτυξη της δημόσιας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, μέσα από μια σειρά ουσιαστικών μεταρρυθμιστικών ενεργειών και μέτρων.

Επιπρόσθετα, με διάφορες άλλες πολιτικές που έχουν υιοθετηθεί και εφαρμοστεί ή βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, όπως είναι η ανάπτυξη νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων και ο εκσυγχρονισμός των κλάδων και ειδικοτήτων που προσφέρει η Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση, η πιστοποίηση των ΜΙΕΕΚ (Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) ως Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και η περαιτέρω σύνδεση των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τη Βιομηχανία, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει προχωρήσει, με Πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, η οποία εγκρίθηκε στις 4 Ιουλίου 2018, στη μετονομασία της Διεύθυνσης Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, καθώς και στη μετονομασία των Τεχνικών Σχολών σε Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.


Οπως είπε, οι νέες αυτές ονομασίες εναρμονίζονται με τους όρους που χρησιμοποιούνται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και τοποθετούν σε μία σωστή βάση τον πραγματικό ρόλο των Τεχνικών Σχολών, ο οποίος δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή προγραμμάτων Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε μαθητές και μαθήτριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά επεκτείνεται στην παροχή προγραμμάτων συνεχιζόμενης, ανώτερης και δια βίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, τα οποία απευθύνονται στο σύνολο του πληθυσμού.

Ως εκ τούτου, συνέχισε, η νέα ονομασία αντικατοπτρίζει πιο σφαιρικά και προβάλλει ευκρινέστερα την αποστολή της Διεύθυνσης Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, η οποία είναι η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η ενδυνάμωση των ατόμων, με επαγγελματικές δεξιότητες και ικανότητες για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων στον χώρο της εργασίας.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι έχει ολοκληρωθεί επίσης ο σχεδιασμός για την επέκταση του θεσμού των Εσπερινών Σχολών Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης παγκύπρια, με την ίδρυση τριών νέων Σχολών: στη Λάρνακα, Πάφο και ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, οι οποίες θα λειτουργήσουν τον Σεπτέμβρη του 2019. Οι τρεις αυτές νέες Σχολές θα συμπληρώσουν τις δύο υφιστάμενες Εσπερινές Σχολές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που λειτουργούν ήδη στη Λευκωσία και τη Λεμεσό και θα διευκολύνουν την πρόσβαση σε προγράμματα τυπικής εκπαίδευσης για άτομα που χρειάζονται μία δεύτερη ευκαιρία για ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιάς τους εκπαίδευσης και απόκτηση απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης.

Επιπλέον, είπε ότι προωθείται η σύνδεση του Συστήματος Μαθητείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με τα προγράμματα τυπικής εκπαίδευσης που προσφέρουν οι Εσπερινές Σχολές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, οι οποίες, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, λειτουργούν ως σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αναγνώριση της φοίτησης στο Σύστημα Μαθητείας και τη μεταφορά των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητευομένων για συνέχιση και ολοκλήρωση του δεύτερου κύκλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις Εσπερινές Σχολές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτιισης, σε λιγότερο χρονικό διάστημα από τα τέσσερα χρόνια της κανονικής διάρκειας φοίτησης. Αυτό τερματίζει την «αδιέξοδο πορεία» των αποφοίτων του Κεντρικού Κορμού Μαθητείας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα, με την απόκτηση του απολυτηρίου, ακόμη και για σπουδές στην ανώτερη εκπαίδευση.


Ο Υπουργός χαρακτήρισε ως εξαιρετικής σημασίας τη συνεργασία με την ΟΕΒ και το ΚΕΒΕ για τον σχεδιασμό και την προώθηση νέων προγραμμάτων σπουδών ή τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων, για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στη βιομηχανία, μέσω της διοργάνωσης επισκέψεων κατάρτισης των μαθητών στους χώρους εργασίας, καθώς και για την παροχή κινήτρων για εργοδότηση μαθητών των Τεχνικών Σχολών, του Συστήματος Μαθητείας και των ΜΙΕΕΚ.

Όσον αφορά στα ΜΙΕΕΚ, ανέφερε ότι έχουν πιστοποιηθεί νέα προγράμματα σπουδών, όπως Βιομηχανικοί και οικιακοί αυτοματισμοί (Λευκωσία), Αρτοποιία-Ζαχαροπλαστική (Λάρνακα), Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Επικοινωνιών (Πάφος),  τα οποία άρχισαν τη λειτουργία τους τη σχολική χρονιά 2018-19.

Επιπρόσθετα, ο κ. Χαμπιαούρης ανέφερε ότι αναγνωρίζοντας τη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση ως μια ισχυρή συνιστώσα του εκπαιδευτικού συστήματος που στηρίζει την ανάπτυξη και προετοιμάζει τους νέους για την είσοδό τους στην ενεργό επαγγελματική ζωή, προχωρούμε στην ανέγερση νέων υποδομών και στην επέκταση υφιστάμενων, ώστε να φιλοξενήσουν νέα προγράμματα και επιπρόσθετους μαθητές.

Είπε ότι ξεκινούν άμεσα οι εργασίες για την ανέγερση Τεχνικής Σχολής στην Αραδίππου, σε αντικατάσταση της Τεχνικής Σχολής Αγίου Λαζάρου. Αναμένεται να λειτουργήσει η νέα Τεχνική Σχολή το 2022. Παράλληλα προχωρήσαμε τις εργασίες στο Λύκειο της Έμπας, ώστε από τον Σεπτέμβριο του 2019 να λειτουργήσουν εκεί κλάδοι της Τεχνικής Σχολής Πάφου.


Επίσης, το 2025 αναμένεται να αποπερατωθεί η νέα Τεχνική Σχολή Λεμεσού. Ο Υπουργός είπε ότι πρόκειται για την πιο σύγχρονη Τεχνική Σχολή, δαπάνης ύψους 20 εκατομμυρίων, που θα καλύπτει τις ανάγκες μιας σύγχρονης Τεχνικής Σχολής και όλους τους απαραίτητους κλάδους. Αμέσως μετά την αποπεράτωση της νέας Τεχνικής Σχολής, οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις της Α΄ Τεχνικής θα παραχωρηθούν στο ΤΕΠΑΚ για τις ανάγκες του.

“Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθώ στο γεγονός ότι για πρώτη φορά φέτος έχουμε διαθέσει, στους μαθητές αρκετών ειδικοτήτων, τεχνικά σύγχρονα βιβλία, ενώ ένας πρόσθετος αριθμός βιβλίων αξιολογείται για αξιοποίησή τους από τη νέα σχολική χρονιά. Ταυτόχρονα προχωρούμε σε διαδικασίες συγγραφής εξειδικευμένων τεχνικών βιβλίων για όλες τις ειδικότητες που θα καλύπτουν τις ανάγκες των αναλυτικών προγραμμάτων”, επισήμανε ο Υπουργός.

Καταλήγοντας, είπε ότι για τη μέγιστη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, εκτός από την αναβάθμιση της δημόσιας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, θα πρέπει να ληφθούν και άλλες σημαντικές αποφάσεις, να γίνουν ενέργειες και να ξεπεραστούν προκαταλήψεις εντός του ίδιου του θεσμικού πλαισίου και της κοινωνίας, έτσι ώστε ο τόπος μας να μπορεί να επωφεληθεί στο μέγιστο από τα πλεονεκτήματα που η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση μπορεί να προσφέρει τόσο στην οικονομία, όσο και στην ίδια την κοινωνία.

Εξάλλου, σε παρουσίαση του Συστήματος Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης προέβη και ο Ηλίας Μαρκάτζης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου και Διευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.


Παρουσίασε τα λογότυπα για κάθε ένα από τους πέντε άξονες του συστήματος (Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση, Εσπερινές Σχολές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Προγράμματα Δια Βίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Σύστημα Μαθητείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και τα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) και είπε ότι στην ΕΕ η κατάρτιση είναι απαραίτητη και ότι η επαγγελματική εκπαίδευση και η κατάρτιση πάνε μαζί.

Απαντώντας σε ερωτήσεις, ανέφερε ότι  το Υπουργείο παρακολουθεί την πορεία των αποφοίτων των ΜΙΕΕΚ και σημείωσε ότι απορροφώνται όλοι στην αγορά εργασίας. Ανέφερε ακόμη ότι κάθε χρόνο αποφοιτούν γύρω στα 180 άτομα στα διάφορα προγράμματα που προσφέρονται στα ΜΙΕΕΚ.

«Η τεχνική εκπαίδευση, δίνει τις δυνατότητες, αναπτύσσει τη δημιουργικότητα, αναπτύσσει τις δυνατότητες του μαθητή σε διαφορετικά και πιο πολλά επίπεδα», είπε.

Ανέφερε ότι γίνονται διαβουλεύσεις με την εργοδοτική πλευρά και την βιομηχανία για νέα προγράμματα στα ΜΙΕΕΚ όπως για κρεοπώλες και για μηχανική μηχανών σκαφών.  `Για να γίνει ένα πρόγραμμα γίνεται πολλή μελέτη, ούτως ώστε να ξέρουμε ότι οι απόφοιτοί μας θα βρουν αμέσως εργασία. Και φαίνεται ότι μέχρι στιγμής το επιτυγχάνουμε`, είπε.


Εξάλλου, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, ο Πρόεδρος της ΟΛΤΕΚ Παναγιώτης Λυσάνδρου είπε ότι τα όσα ανέφερε σήμερα ο Υπουργός είναι ορθά, όμως, σημείωσε, πρέπει να γίνουν και πραγματικότητα. Πρόσθεσε ότι στην τεχνική εκπαίδευση υπάρχουν πέντε προγράμματα, πέντε διαφορετικοί άξονες εκπαίδευσης, με διαφορετικές ανάγκες και τεράστιο όγκο εργασίας που επιβάλλει ενίσχυση των τεχνικών σχολών όσον αφορά την στελέχωσή τους.

Είπε ακόμη ότι οι κλάδοι που προσφέρονται πρέπει να είναι αυτοί που έχει ανάγκη πραγματικά η αγορά εργασίας και πρέπει ως εκ τούτου να γίνει διασύνδεση με την αγορά εργασίας.

Ανέφερε τέλος ότι για σωστή ενημέρωση γονέων και μαθητών πρέπει να ξεκινήσει ο επαγγελματικός προσανατολισμός από την πρώτη γυμνασίου.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.