Υπ. Συμβούλιο: Eνισχύει δράσεις για υλοποίηση της ισότητας των φύλων

Μετάβαση αντιπροσωπείας οργανώσεων μελών του Συμβουλίου του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας στη διάσκεψη «2020 NGO Global Forum for Women: Beijing +25»

Προωθώντας την ισότητα των φύλων, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα πρόταση που κατατέθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως όπως εγκριθεί ξεχωριστό κονδύλι για μετάβαση αντιπροσωπείας οργανώσεων μελών του Συμβουλίου του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (ΕΜΔΓ) στη διάσκεψη «2020 NGO Global Forum for Women: Beijing +25», που θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 20 Μαρτίου 2020, στη Νέα Υόρκη.

Πρόκειται για συνέδριο στο οποίο η παγκόσμια κοινότητα θα σηματοδοτήσει την 25η επέτειο της Τέταρτης Παγκόσμιας Διάσκεψης για τις Γυναίκες και την έγκριση της Δήλωσης του Πεκίνου και της Πλατφόρμας Δράσης (1995). Θα επιτευχθεί ορόσημο πενταετίας για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης της Ατζέντας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030 και ως εκ τούτου, το 2020 αποτελεί βασικό έτος για την ταχύτερη υλοποίηση της ισότητας των φύλων και την ενδυνάμωση όλων των γυναικών και των κοριτσιών παντού.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί και η 64η Σύνοδος της Επιτροπής για το Καθεστώς των Γυναικών (CSW) με την εκπροσώπηση των κρατών μελών, των οντοτήτων του ΟΗΕ και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που έχουν διαπιστευθεί από την ECOSOC (ΜΚΟ) από όλες τις περιοχές του κόσμου.

Δεδομένων των πιο πάνω, το Υπουργικό Συμβούλιο, κρίνοντας ουσιαστική τη συμμετοχή των οργανώσεων μελών του ΕΜΔΓ αλλά και οποιουδήποτε άλλου φορέα ή φυσικού προσώπου σε δραστηριότητες που στοχεύουν ή και υποβοηθούν την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων που προωθούν την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών, σύμφωνα με τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές για την Ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, ενέκρινε την πρόσθετη επιχορήγηση.

Η Κύπρος προτίθεται στο πλαίσιο της Διάσκεψης να διοργανώσει/συνδιοργανώσει με άλλες χώρες, παράλληλες εκδηλώσεις (side events), κατά τις οποίες θα γίνει παρουσίαση/ανάλυση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Πλήρη Εφαρμογή του Ψηφίσματος των Ηνωμένων Εθνών 1325 (Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια). Ανάλογη συμμετοχή της Κύπρου έγινε το 1995, οπότε μεγάλη αποστολή του ΕΜΔΓ παρευρέθηκε στην Πρώτη Διάσκεψη της Πλατφόρμας του Πεκίνου.

Η ενεργός συμμετοχή Mη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) αποτελεί κρίσιμο στοιχείο στις εργασίες της Επιτροπής για το Καθεστώς των Γυναικών. Οι ΜΚΟ έχουν επηρεάσει τη διαμόρφωση του σημερινού πλαισίου παγκόσμιας πολιτικής σχετικά με την ενδυνάμωση και την ισότητα των φύλων. Επίσης, εξακολουθούν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, καθιστώντας τα κράτη υπεύθυνα για τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στην Πλατφόρμα Δράσης.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.