Υπ. Υγείας: Δεν ανοίγουν νωρίτερα γυμναστήρια και νηπιαγωγεία

Υπουργός Υγείας – Δηλώσεις στα ΜΜΕ Υπουργείο Υγείας, Λευκωσία, Κύπρος Ο Υπουργός Υγείας κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου προβαίνει σε δηλώσεις για τα νέα μέτρα που αποφασίστηκαν για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού. // Minister of Health – Statements to the Press Ministry of Health, Lefkosia, Cyprus The Minister of Health, Mr Constantinos Ioannou, makes statements to the Press on the new measures for tackling coronavirus.


Δεν αλλάζει ο σχεδιασμός για τη λειτουργία νηπιαγωγείων, γυμναστηρίων και κολυμβητηρίων. Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας αναφέρεται ότι χθες ο Υπουργός έλαβε γραπτώς την έκθεση της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία όλες οι δραστηριότητες παραμένουν στις ίδιες φάσεις όπως είχαν αρχικά καθοριστεί.

Σημειώνεται ότι η έκθεση υποβλήθηκε από την Επιτροπή κατόπιν αιτήματος του Υπουργού όπως, με βάση την επιδημιολογική εικόνα μέχρι σήμερα, και κατόπιν αιτημάτων από τους ενδιαφερόμενους φορείς, συνδέσμους και πολίτες αξιολογηθούν οι φάσεις για άρση των περιοριστικών μέτρων.