Επιπλέον νέα πρωτόκολλα που αφορούν επιβάτες οι οποίοι φτάνουν στην Κύπρο από την Κίνα, τη Β. Κορέα, την Ιαπωνία και την Ιταλία θα εφαρμόσει το Υπουργείο Υγείας για αντιμετώπιση περιστατικών Κορωνοϊού. Σε δηλώσεις του ύστερα από σύσκεψη στο Υπουργείο Υγείας, είπε ότι από εξέταση θα περνούν όλοι οι επιβάτες από την Κίνα, ενώ από τις υπόλοιπες χώρες θα δίνεται το ερωτηματολόγιο. Ο ίδιος έλεγχος, σημείωσε, θα γίνεται και στα οδοφράγματα.

Σε σχέση με τους ελέγχους στα αεροδρόμια ο κ. Ιωάννου είπε ότι όσοι παρουσιάζουν συμπτώματα θα πρέπει να επικοινωνούν με τις αρμόδιες αρχές στα αεροδρόμια, ενώ για όσους υπάρχουν υποψίες ότι προσβλήθηκαν από τον ιό, θα συμπληρώνουν ερωτηματολόγιο το οποίο θα αξιολογείται και στη συνέχεια θα ενεργοποιούνται τα πρωτόκολλα. Ο κ. Ιωάννου ανέφερε επίσης ότι στη σύσκεψη παρουσιάστηκε το πλάνο χειρισμού σε περίπτωση που η ασθένεια εξελιχθεί σε πανδημία και το ποιοι χειρισμοί πρέπει να γίνει για αντιμετώπιση μαζικών περιστατικών.

Διαβεβαίωσε ότι το Υπουργείο είναι σε συνεχή επαγρύπνηση και από την πρώτη μέρα ενεργοποιήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα όπως προνοούνται από τον Π.Ο.Υ. Όσον αφορά τους χώρους περιορισμού των προσβληθέντων από τον ιό, ο Κωνσταντίνος Ιωάννου είπε ότι έχουν εξευρεθεί δύο χώροι για τους οποίους θα αποφασίσει την Πέμπτη το Υπουργικό Συμβούλιο. Εξάλλου, αύριο θα πραγματοποιηθεί στο ΥΠΕΞ σύσκεψη των αρμόδιων φορέων κατά την οποία θα αξιολογηθεί η κατάσταση και θα ληφθούν περαιτέρω αποφάσεις αν χρειάζεται.