Υπ. Υγείας στη «Χ»: Σύντοµα συγκεκριµένες δράσεις για βελτίωση των ΤΑΕΠ

Τελευταία προσπάθεια διαβούλευσης για τις πανεπιστηµιακές κλινικές. Εάν δεν βρεθεί χρυσή τομή, το θέμα πάει στη Βουλή

  • Υπάρχουν αρκετές νοµοθεσίες που εκκρεµούν, τις οποίες θα προωθήσουµε, αφού προηγουµένως τύχουν προσεκτικής µελέτης
  • Πρέπει επιτέλους να βάλουµε το συµφέρον των φοιτητών της Ιατρικής πάνω από όλα
  • Σύντοµα ξεκινά η αναδιοργάνωση του Υπουργείου Υγείας µε στόχο την αναβάθµιση του εποπτικού του ρόλου

Αρκετές είναι οι νοµοθεσίες που εκκρεµούν και θα ενισχύσουν ακόµη περισσότερο τον τοµέα της Υγείας, αλλά και το ΓεΣΥ.

Η νέα Υπουργός Υγείας, Πόπη Κανάρη, το αναγνωρίζει και σκοπεύει να τις προωθήσει στη Βουλή, αφότου όµως πρώτα τις µελετήσει ενδελεχώς. Ανάµεσα στις προτεραιότητές της είναι το πολυσυζητηµένο νοµοσχέδιο για τη δηµιουργία Πανεπιστηµιακών Κλινικών, για το οποίο όπως αποκαλύπτει στην εφηµερίδα µας θα καλέσει σε µια τελευταία διαβούλευση τις συντεχνίες των ιατρών, ώστε να βρεθεί η χρυσή τοµή.

Σε διαφορετική περίπτωση, θα το προωθήσει στη Βουλή, αφού όπως είπε δεν µπορεί να καθυστερεί άλλο εις βάρος των συµφερόντων των φοιτητών της Ιατρικής. Αναφορά γίνεται και στις αλλαγές που έχει ζητήσει να εφαρµοσθούν στα ΤΑΕΠ, ώστε να βελτιωθεί η λειτουργία τους, µε την Πόπη Κανάρη ωστόσο να σηµειώνει ότι τα πάντα κρίνονται εκ του αποτελέσµατος.

kanariypygeias 2
Υπουργός Υγείας – Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου
Υπουργείο Υγείας, Λευκωσία, Κύπρος
Η Υπουργός Υγείας Δρ. Πόπη Κανάρη σε συνάντηση με την ηγεσία της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου.
//
Health Minister – Cyprus Federation of Patient’s Associations
Ministry of Health, Lefkosia, Cyprus
The Minister of Health, Dr Popi Kanari, at a meet

Συνέντευξη στην Ελένη Κωνσταντίνου

Κυρία υπουργέ, να ξεκινήσουµε από το µεγάλο θέµα των ΤΑΕΠ. Έχετε αναφέρει ότι εντός του µηνός που διανύουµε θα πρέπει να υλοποιηθούν όλες οι δράσεις που αφορούν τη βελτίωση της εικόνας τους. Ποιες δράσεις είναι αυτές και πού στοχεύουν;

Από την πρώτη στιγµή της ανάληψης των καθηκόντων µου αναγνώρισα τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα ΤΑΕΠ και έθεσα τη βελτίωση της εικόνας που παρουσιάζουν στις άµεσες προτεραιότητές µου. Προσδοκώ πως οι πρωτοβουλίες που ανέλαβα, σε συνεργασία µε τον ΟΚΥπΥ, θα έχουν άµεσο αντίκτυπο.

Συγκεκριµένα, εντός Ιουνίου, τέθηκαν σε εφαρµογή ή θα υλοποιηθούν µέσα στο επόµενο χρονικό διάστηµα, συγκεκριµένες δράσεις, ως ακολούθως:

– Εφαρµογή του fast track από την 1η Ιουνίου, όλο το 24ωρο για τα εύκολα περιστατικά ώστε να εξυπηρετείται άµεσα ο ασθενής, ο οποίος κρίνεται πως δεν χρήζει επείγουσας ιατρικής ανταπόκρισης, και να αποδεσµεύονται οι κλίνες για τα επείγοντα περιστατικά.

– Ορισµός ειδικευόµενου ιατρού για ώρες αιχµής.

– Αγορά πρωτοκόλλων από τον ευρωπαϊκό χώρο και εφαρµογή τους.

– Έκδοση των εξιτηρίων το πρωί, πριν από τις 11 π.µ. και δηµιουργία δωµατίου εξιτηρίου.

– Ενίσχυση νυχτερινής βάρδιας µε επιπλέον ιατρό.

– Ενίσχυση µε γραµµατειακούς λειτουργούς.

– Βελτίωση του συντονισµού των εργαστηριακών αναλύσεων και ακτινογραφικών εξετάσεων µε στόχο την ταχύτερη διεκπεραίωση και γνωµάτευση των εξετάσεων.

– Ενίσχυση της εκπαίδευσης των νοσηλευτών σε θέµατα που αφορούν την αποτελεσµατικότερη διαλογή των ασθενών.

Αν και τα πάντα κρίνονται εκ του αποτελέσµατος, θέλω να πιστεύω πως οι εν λόγω αλλαγές στη λειτουργία και διαχείριση των ΤΑΕΠ θα φέρουν το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα.

Σε ό,τι αφορά τα προβλήµατα που αντιµετώπιζε το ΤΑΕΠ Παίδων, έχουν ξεπεραστεί;

Το ΤΑΕΠ Παίδων που βρίσκεται στο Γενικό Νοσοκοµείο Λευκωσίας είχε λειτουργήσει αρχικά χωρίς επαρκή στελέχωση. Μετά από συντονισµένες προσπάθειες και σε συνεργασία µε τον ΟΚΥπΥ, έχει πρόσφατα στελεχωθεί µε 6 παιδίατρους, ενώ σύντοµα αναµένεται η πρόσληψη ενός ακόµα παιδίατρου.

Πρόσφατα ο πρώην πρόεδρος της ΟΣΑΚ, Μάριος Κουλούµας, ανέφερε µιλώντας στην εφηµερίδα µας πως εκκρεµούν ακόµη 15 νοµοθεσίες που αφορούν το ΓεΣΥ. Σκοπεύετε να τις προωθήσετε;

Η προώθηση νοµοθεσιών που επηρεάζουν τις ζωές των συµπολιτών µας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για το Υπουργείο Υγείας και για εµένα προσωπικά.

Υπάρχουν όντως αρκετές νοµοθεσίες που εκκρεµούν, τις οποίες έχουµε σκοπό να προωθήσουµε αφού προηγουµένως τύχουν προσεκτικής και ενδελεχούς µελέτης. Εντός Ιουνίου, θα κατατεθεί στη Βουλή το νοµοσχέδιο που θα ρυθµίζει την ίδρυση, λειτουργία, έλεγχο και εποπτεία Εξειδικευµένων Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, όπως και το νοµοσχέδιο που αφορά την Άδεια Λειτουργίας, τον Έλεγχο και την Εποπτεία των Ασθενοφόρων.

Παράλληλα, στις άµεσες προτεραιότητές µας είναι η προώθηση νοµοσχεδίων που αφορούν την παροχή Ανακουφιστικής Φροντίδας, τα Κλινικά Εργαστήρια, τα Ακτινοδιαγνωστικά Κέντρα και το Εθνικό Κέντρο Κλινικής Τεκµηρίωσης. Σε ό,τι αφορά τη νοµοθεσία για τη δηµιουργία Πανεπιστηµιακών Κλινικών θα καλέσω σε µια τελευταία διαβούλευση τις συντεχνίες και τους ακαδηµαϊκούς προσδοκώντας στην εξεύρεση λύσης προτού το θέµα οδηγηθεί στη Βουλή.

Να σηµειώσω ακόµα πως ο Περί Αιµοδοσίας Τροποποιητικός Νόµος κατατέθηκε στη Βουλή και έχει ήδη ολοκληρωθεί η κατά άρθρο συζήτησή του στην Επιτροπή Υγείας. Αναµένεται σύντοµα να προωθηθεί στην Ολοµέλεια προς ψήφιση.

Τέλος, ο περί ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης νόµος, έχει κατατεθεί στη Βουλή και συζητείται.

Ένα µεγάλο και πονεµένο κεφάλαιο, στο οποίο έγινε ήδη αναφορά, είναι οι πανεπιστηµιακές κλινικές. Ποια η προοπτική επίλυσης του θέµατος αυτού που µετρά ήδη χρόνια;

Θα πρέπει να εξευρεθεί λύση άµεσα. Θεωρώ πως δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Όπως έχω ήδη αναφέρει, θα προβώ σε µια τελευταία προσπάθεια διαβούλευσης µε τις συντεχνίες και µε τους ακαδηµαϊκούς, µε την ελπίδα ότι θα καταστεί δυνατή η εξεύρεση χρυσής τοµής. Σε διαφορετική περίπτωση, το θέµα θα οδηγηθεί στη Βουλή.

Πρέπει επιτέλους να θέσουµε προτεραιότητες και να βάλουµε το συµφέρον των φοιτητών της Ιατρικής, αλλά και της ευρύτερης ιατρικής κοινότητας πάνω από όλα. Έχουµε αρκετές ιατρικές σχολές στην Κύπρο, υψηλού επιπέδου και κάθε φοιτητής θα πρέπει να έχει την ευκαιρία να λάβει την απαραίτητη εξειδίκευση µέσα στα δηµόσια νοσηλευτήρια. Αυτοί θα είναι οι ιατροί του µέλλοντος και οφείλουµε να επενδύσουµε πάνω τους στον µέγιστο βαθµό.

Πού βρισκόµαστε σε ό,τι αφορά το νοµοσχέδιο για τον Συνήγορο του Ασθενή;

Πρόκειται σαφώς για ένα πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο, το οποίο οφείλαµε να εξετάσουµε ενδελεχώς. Από τη στιγµή που ανέλαβα το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου µόλις πριν 3 µήνες, διέθεσα τον απαιτούµενο χρόνο για να µελετήσω το πολύ σηµαντικό αυτό νοµοσχέδιο. Είµαι πλέον σε θέση να σας πω πως έχουµε εξετάσει όλες τις πτυχές και θα προωθήσουµε άµεσα το εν λόγω νοµοσχέδιο.

Τέλος, ποιες είναι οι προτεραιότητές σας, αλλά και ποιο στόχο θέλετε να πετύχετε σε ό,τι αφορά τον τοµέα της Υγείας;

Οι προτεραιότητες του Υπουργείου µε την ανάληψη των καθηκόντων µου περιστρέφονται γύρω από τρεις άξονες: τη διόρθωση των στρεβλώσεων που έχουν εντοπιστεί στα 4 χρόνια λειτουργίας του ΓεΣΥ, τη διασφάλιση της βιωσιµότητας του συστήµατος και την αναβάθµιση των παρεχόµενων Υπηρεσιών Υγείας.

Πρώτιστος στόχος είναι σαφώς η αναβάθµιση και o εκσυγχρονισµός των  παρεχόµενων υπηρεσιών στα δηµόσια νοσηλευτήρια, τα οποία άλλωστε  αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του ΓεΣΥ, µε προµετωπίδα την άµεση βελτίωση της εικόνας των ΤΑΕΠ.

Παράλληλα, θα στηρίξουµε στην πράξη τις προσπάθειες για οικονοµική και διοικητική αυτονόµηση των δηµοσίων νοσηλευτηρίων, κάτι το οποίο είναι αλληλένδετο µε τη βιωσιµότητα του Γενικού Συστήµατος Υγείας.

Βασική προτεραιότητα είναι και η αύξηση του αριθµού των καινοτόµων φαρµάκων στο ΓεΣΥ. Έχουµε ζητήσει από τον ΟΑΥ την επίσπευση των διαδικασιών ένταξης καινοτόµων φαρµάκων στον κατάλογο φαρµάκων του ΓεΣΥ.

Ύψιστη σηµασία αποδίδουµε και στον τοµέα της προληπτικής ιατρικής. Ενδεικτικά, αναφέρω πως το πληθυσµιακό πρόγραµµα ανίχνευσης του καρκίνου του παχέος εντέρου αναµένεται να εφαρµοστεί τον Οκτώβρη του 2023, ενώ τον Νοέµβριο του 2023 θα εφαρµοστεί και το πληθυσµιακό ανιχνευτικό πρόγραµµα για τον καρκίνο του προστάτη.

Εξίσου σηµαντικό είναι και το θέµα της προώθησης νοµοσχεδίων, τα οποία θα έχουν άµεσο αντίκτυπο στις ζωές των συµπολιτών µας, κάποια εκ των οποίων, όπως αυτά που αφορούν τα Κέντρα Αποκατάστασης και τα Ασθενοφόρα, θα κατατεθούν εντός του µήνα που διανύουµε στη Βουλή.

Τέλος, θα πράξουµε ό,τι είναι δυνατό προκειµένου να προχωρήσουµε το συντοµότερο δυνατό στην αναδιοργάνωση του Υπουργείου Υγείας, η οποία θα οδηγήσει στην αναβάθµιση του ρόλου του σε θεσµικό και εποπτικό επίπεδο.

farmaka1 thumb large 41

Διµηνιαία θα λαµβάνουν τα φάρµακά τους οι χρόνιοι ασθενείς

Ένα από τα προβλήματα που απασχόλησε το τελευταίο διάστημα την κοινή γνώμη είναι και η ταλαιπωρία των χρόνιων ασθενών που λαμβάνουν τα φάρμακά τους από τα φαρμακεία των δημοσίων νοσηλευτηρίων με αποτέλεσμα να περιμένουν στις ουρές ώρες ατέλειωτες, πολλές φορές περισσότερο από μια φορά το μήνα.

Ερωτηθείσα σχετικά η Υπουργός Υγείας, Πόπη Κανάρη, για το θέμα αυτό σημείωσε ότι ήδη έχουν αποφασιστεί κάποιες ενέργειες, οι οποίες και θα εφαρμοστούν πιλοτικά και αναλόγως του αποτελέσματος θα επεκταθούν.

«Σε ό,τι αφορά το γενικότερο θέμα της εξυπηρέτησης των πολιτών στα φαρμακεία των δημοσίων νοσηλευτηρίων, έχουμε ήδη προβεί σε ενέργειες που ελαχιστοποιούν την ταλαιπωρία των ασθενών, μέσω της μείωσης των θυρίδων από τις οποίες λαμβάνουν τα φάρμακά τους από τρεις σε δύο, άρα και της διαδικασίας που ήταν πιο χρονοβόρα. Η εφαρμογή τού εν λόγω μέτρου είχε άμεσα αποτελέσματα, γεγονός το οποίο με χαροποιεί ιδιαίτερα.

Αναφορικά με το πολύ σημαντικό ζήτημα που αφορά την εξυπηρέτηση των χρόνιων ασθενών, προβαίνουμε σε όλες τις δέουσες ενέργειες προκειμένου να λαμβάνουν τα φάρμακά τους σε διμηνιαία αντί σε μηνιαία βάση. Το μέτρο θα εφαρμοστεί σε πιλοτική βάση και προσδοκούμε ότι θα συμβάλει με ουσιαστικό τρόπο στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των χρόνιων ασθενών».

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy