Υπερπλήρη τα σχολεία όλων των βαθµίδων στην Πάφο

Εκτός Τεχνικής Εκπαίδευσης δεκάδες μαθητές, διότι... κοστίζει η δημιουργία και λειτουργία νέας Τεχνικής Σχολής!

  • Εκτός Τεχνικής Εκπαίδευσης δεκάδες µαθητές, διότι… κοστίζει η δηµιουργία και λειτουργία νέας Τεχνικής Σχολής!
  • Στοιβάζονται σε λυόµενα και βοηθητικούς χώρους οι µαθητές γυµνασίων, δηµοτικών και νηπιαγωγείων σε Πάφο – Γεροσκήπου και γειτονικές κοινότητες

Του Κώστα Νάνου

Σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης υπήρξε µεγάλη αύξηση των µαθητών τα τελευταία χρόνια και λόγω µεγάλου αριθµού προσφύγων και µεταναστών στην Πάφο. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των δηµοτικών σχολείων και δηµοσίων νηπιαγωγείων, στα οποία φέτος θα φοιτούν 8 χιλιάδες µαθητές.

Συγκεκριµένα, στην επαρχία φέτος λειτουργούν 34 ∆ηµόσια και 8 Κοινοτικά Νηπιαγωγεία, καθώς και 39 ∆ηµόσια ∆ηµοτικά Σχολεία, εκ των οποίων τα 25 στην ύπαιθρο. Το πρόβληµα υπερπληθυσµού διαπιστώνεται στα σχολεία της Πάφου, Γεροσκήπου, Πέγειας και των γειτονικών κοινοτήτων, όπου συγκεντρώνεται και ο µεγαλύτερος αριθµών µαθητών µε µεταναστατευτικό βιογραφικό.

Αναφερόµενος στην αύξηση των µαθητών που καταγράφεται, ο 1ος επαρχιακός λειτουργός ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, ∆ηµήτρης Μικελλιδης, σηµείωσε ότι πέραν των 300 παιδιών είχαν εγγραφεί µετά την ολοκλήρωση των εγγραφών τον περασµένο Γενάρη, ενώ ένας µεγάλος αριθµός από αυτούς εγγράφηκαν µόλις τις τελευταίες µέρες. Η πλειοψηφία των νέων εγγραφών αφορά µαθητές µε µεταναστευτικό βιογραφικό. Η Πάφος χρειάζεται άλλα δύο δηµοτικά σχολεία και αντίστοιχα νηπιαγωγεία για να καλύψει τις ανάγκες του µαθητικού πληθυσµού, εκτιµά ο κ. Μικελλίδης και επαυξάνει η πρόεδρος της Οµοσπονδίας Συνδέσµων Γονέων Αννίτα Ταλιώτου.

Εκπαιδευτήρια – µαµούθ

Στη Μέση Εκπαίδευση φοιτούν 5.360 µαθητές. Σύµφωνα µε τον Α’ Λειτουργό Εκπαίδευσης του Επαρχιακού Γραφείου Πάφου, Γιώργο Κουτσίδη, στα γυµνάσια της επαρχίας θα φοιτήσουν 2.784 µαθητές, 1.941 στα λύκεια και 635 στις Τεχνικές Σχολές.

Σύµφωνα µε τον πρόεδρο της Οµοσπονδίας Συνδέσµων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, όλα τα γυµνάσια στην Πάφο είναι υπερπλήρη και δεν µπορούν να δεχθούν άλλους µαθητές. Οι ανάγκες, είπε, καλύπτονται µε λυόµενες αίθουσες και µετακινούµενα τµήµατα. Ούτε µπορούν να καλυφθούν από τη σχεδιαζόµενη µετακίνηση του Νικολαΐδειου Γυµνασίου σε νέα κτίρια. Αυτός ο σχεδιασµός µπορεί να λύσει το πρόβληµα συστέγασης του Νικολαΐδειου, όµως δεν µπορεί να καλύψει τις ανάγκες στον γυµνασιακό κύκλο.

Παρόµοια είναι η κατάσταση και στα λύκεια. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Α’ Λυκείου, το οποίο έχει πάνω από 700 µαθητές και είναι το δεύτερο µεγαλύτερο παγκύπρια.

Ανάγκη για νέα Τεχνική Σχολή

Σκοτώνει τα όνειρα και τις προσδοκίες των νέων η αδιαφορία και η αδυναµία διαχρονικά της Πολιτείας να καλύψει τις ανάγκες για Τεχνική Εκπαίδευση στην Πάφο, µε αποτέλεσµα περίπου 100 µαθητές κάθε χρόνο να µη βρίσκουν θέσεις στην Τεχνική Σχολή για να συνεχίσουν τη φοίτησή τους, υποστηρίζει ο πρόεδρος της επαρχιακής επιτροπής της ΟΕΛΜΕΚ, Γιώργος Γιαλλούρης. Όλοι αυτοί οι µαθητές, όπως είπε, παραµένουν υποχρεωτικά στα Γενικά Λύκεια και περιµένουν απλώς να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους στη Μέση Εκπαίδευση.

Ο κ. Γιαλούρης κάλεσε όλους τους παράγοντες της επαρχίας και τους βουλευτές να θέσουν ως προτεραιότητα τη δηµιουργία νέας Τεχνικής Σχολής στην Πάφο και να ασκήσουν πιέσεις προς το Υπουργείο Παιδείας.

Την ανάγκη για επέκταση της Τεχνικής Εκπαίδευσης στην Πάφο είχε τονίσει παλαιότερα και ο διευθυντής της Τεχνικής Σχολής, Άκης Ηλία, λόγω της συνεχούς αύξησης των µαθητών, οι οποίοι επιλέγουν να φοιτήσουν στην Τεχνική Εκπαίδευση.

Τόνιζε παράλληλα ότι όλες οι άλλες επαρχίες της Κύπρου διαθέτουν από τρεις Τεχνικές Σχολές η κάθε µία, οι οποίες δίνουν την ευχέρεια σε όλους τους µαθητές των επαρχιών αυτών να φοιτήσουν στον κλάδο και ειδικότητα που επιθυµούν. Η λειτουργία κάποιων ειδικοτήτων που θα συστεγάζονται µε άλλο λύκειο της επαρχίας µας, τόνιζε, αποτελεί πρόχειρη λύση, η οποία δεν θα επιλύσει το πρόβληµα, αλλά θα δώσει επιφανειακές απαντήσεις. Ο Ηλία αναφερόταν στη συστέγαση ορισµένων τµηµάτων της Τεχνικής Σχολής στο Λύκειο Έµπας, το οποίο δεν αντιµετωπίζει επαρκώς το πρόβληµα. Υπέρ της δηµιουργίας νέας Τεχνικής Σχολής στην Πάφο τάσσονται όλοι οι φορείς της επαρχίας και η ΟΛΤΕΚ. Το θέµα έτεθη και από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας προς το Υπουργείο Παιδείας. Ανεπίσηµα το επιχείρηµα που προβάλλεται είναι το µεγάλο κόστος που απαιτείται για τη δηµιουργία και λειτουργία νέας Τεχνικής Σχολής.

Καλλιεργούν ξενοφοβία και ρατσισµό

Μείζον θέµα που πρέπει να αντιµετωπιστεί µε ιδιαιτερότητα στην Πάφο είναι η στελέχωση των σχολείων µε επιπλέον εκπαιδευτικούς, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των µαθητών µε µεταναστευτικό βιογραφικό. Τα ποσοστά αυτών των µαθητών είναι τέτοια που επιβάλλουν νέες προσεγγίσεις από το Υπουργείο Παιδείας, ώστε να παρέχονται ίσες ευκαιρίες για όλους τους µαθητές και να µην καλλιεργείται έµµεσα η ξενοφοβία και ο ρατσισµός.

Η αδράνεια του Υπουργείου Παιδείας έχει ως αποτέλεσµα οι Ελληνοκύπριοι γονείς να µεταφέρουν τα παιδιά τους σε σχολεία µε µικρότερο ποσοστό µαθητών µε µεταναστευτικό βιογραφικό, διότι θεωρούν ότι εκεί είναι υψηλότερο το επίπεδο. Ως συνέπεια, κάποια σχολεία είναι στην πλειοψηφία τους µόνο για µαθητές µε µεταναστευτικό βιογραφικό µε όλα τα αρνητικά επακόλουθα.

Παρήγορη η στελέχωση

Παρήγορο είναι φέτος το γεγονός ότι η στελέχωση των σχολείων όλων των βαθµίδων έγινε σχετικά έγκαιρα από το Υπουργείο Παιδείας και την Εκπαιδευτική Υπηρεσία. Οι εκκρεµότητες αφορούν µικρό αριθµό εκπαιδευτικών που είτε υπέβαλαν ενστάσεις για τις τοποθετήσεις ή αρνήθηκαν διορισµό.

Η πιο σηµαντική εκκρεµότητα αφορά τα σχολεία που είναι στο πρόγραµµα ∆ΡΑΣΕ. Στην Πάφο υπάρχουν αρκετά σχολεία που είναι στο πρόγραµµα, µε αποτέλεσµα να επηρεάζεται η λειτουργία τους. Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις είναι αντίθετες µε την πολιτική του Υπουργείου Παιδείας για αγορά υπηρεσιών αντί της κάλυψης των αναγκών µε µόνιµο προσωπικό.

Γενικότερα, η νέα σχολική χρονιά στην Πάφο µε εξαίρεση τα προβλήµατα στις κτιριακές υποδοµές ξεκίνησε οµαλά και δίχως παρατράγουδα. Μελανό σηµείο είναι η κυκλοφοριακή συµφόρηση στις περιοχές γύρω από τα εκπαιδευτήρια λόγω των έργων ανάπλασης που εκτελούνται στο κέντρο της πόλης. Η κατάσταση αναµένεται να οµαλοποιηθεί σταδιακά µέχρι τα Χριστούγεννα που προβλέπεται η ολοκλήρωση των έργων.

Όλα τα θέµατα που αφορούν την εκπαίδευση στην Πάφο θα συζητηθούν την ερχόµενη εβδοµάδα στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, η οποία θα πραγµατοποιήσει επίσκεψη σε εκπαιδευτήρια της επαρχίας.

Μπαλωµατικές λύσεις

Μη διαχειρίσιµη είναι η κατάσταση σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης στην Πάφο, όπου παρουσιάζεται µεγάλη αύξηση του µαθητικού πληθυσµού. Οι υφιστάµενες υποδοµές δεν µπορούν πλέον να ικανοποιήσουν τις ανάγκες και οι διευθύνσεις των σχολείων µε τη συνεργασία των επαρχιακών λειτουργών εκπαίδευσης προσπαθούν µε µπαλωµατικές λύσεις να αντιµετωπίσουν την κατάσταση.

Με βάση τον µαθητικό πληθυσµό στην Πάφο, χρειάζονται δύο νέα δηµοτικά σχολεία, 2 νέα νηπιαγωγεία και ένα ακόµη γυµνάσιο. Μεγάλη ανάγκη είναι επίσης η δηµιουργία δεύτερης Τεχνικής Σχολής.

Αυτές οι ανάγκες έχουν διαπιστωθεί εδώ και χρόνια αρχικά στην Προδηµοτική και ∆ηµοτική Εκπαίδευση, πλην όµως δεν υπήρξε ανταπόκριση από την κυβέρνηση και δεν υλοποιείται κανένα σχέδιο που θα δώσει λύσεις.

Νέες λυόμενες αίθουσες στα υφιστάμενα εκπαιδευτήρια

Ο μαθητικός πληθυσμός τα τελευ­ταία χρόνια αυξήθηκε στην Πάφο ραγδαία, κάτι που επιβεβαιώθηκε και στην τελευταία απογραφή πλη­θυσμού, με αποτέλεσμα σήμερα τα υφιστάμενα εκπαιδευτήρια να είναι υπερπλήρη. Είναι απαραίτητα, επει­γόντως, τα δύο νέα δημοτικά σχολεία, το ένα για να καλύψει τις ανάγκες στην ευρύτερη περιοχή Κισσόνεργας-Τάλας-Έμπας και Χλώρακας και το δεύτερο για το κέντρο της Πάφου.

Ο Δημήτρης Μικελλίδης ανέφερε ότι ολοκληρώθηκαν τα σχέδια των κτιρίων για το 7ο Δημοτικό και το Νικολαΐδειο Γυμνάσιο και αποκάλυ­ψε ότι με βάση τους σχεδιασμούς του υπουργείου στο χώρο του Λυκείου Κύκκου που σήμερα στεγάζεται το Νικολαΐδειο θα λειτουργήσει εξατάξιο δημοτικό σχολείο.

Με δεδομένο ότι ο σχεδιασμός της μετακίνησης του Α’ Νηπιαγωγείου για να απελευθερωθεί ο χώρος για την ανέγερση κτιρίων που θα στεγα­στεί το 7ο Δημοτικό και το Νικολα­ΐδειο Γυμνάσιο καθυστέρησε ήδη 1 χρόνο, νέο δημοτικό στο Λύκειο Κύκ­κου μπορεί να υπάρξει στην καλύτε­ρη περίπτωση σε 4 χρόνια.

Μέχρι τότε όμως η κατάσταση θα επιδεινωθεί και δυστυχώς η μόνη λύση είναι να τοποθετηθούν νέες λυόμενες αίθουσες στα υφιστάμε­να εκπαιδευτήρια. Ενδεικτικό είναι, για παράδειγμα, το γεγονός ότι για να χωρέσουν όλοι οι μαθητές στο Α’ Λύκειο, χρησιμοποιούνται όλοι οι βοηθητικοί χώροι του σχολείου. Με αυτόν τον τρόπο όμως προσπαθούν να επιλύσουν το πρόβλημα εδώ και χρόνια.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy