Υπερψηφίστηκαν οι κυπριακές τροπολογίες στη Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕΕτΠ) που αφορά την ετήσια έκθεση της Κομισιόν για τη Διεύρυνση/Τουρκία στην 132η Σύνοδο της ολομέλειας της ΕΕτΠ, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 5-6 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου της Ένωσης Δήμων στις Βρυξέλλες, οι τροπολογίες κατατέθηκαν από την επικεφαλής της Κυπριακής Αντιπροσωπείας, Αντιδήμαρχο Λευκωσίας Ελένη Λουκαΐδου, σε πλήρη συνεννόηση και συνεργασία με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην ΕΕ, και συνυπογράφτηκαν από όλα τα Μέλη της κυπριακής αντιπροσωπείας και εξέχοντα μέλη της ΕΕτΠ από διάφορες πολιτικές ομάδες.

Η κα. Λουκαΐδου κατέθεσε σειρά τροπολογιών στο κείμενο της Γνωμοδότησης για τη Διεύρυνση/Τουρκία, οι οποίες έγιναν αποδεκτές από τον εισηγητή και υιοθετήθηκαν με συντριπτική πλειοψηφία.

Σύμφωνα με το κείμενο της Γνωμοδότησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών
διαφωνεί με το γεγονός ότι η Τουρκία εξακολουθεί να μην συμμορφώνεται με τις διατάξεις του πρόσθετου πρωτοκόλλου που συνήφθη στη συμφωνία σύνδεσης με την ΕΕ και να μην αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ενθαρρύνει, στηρίζει και ζητεί μια δίκαιη, συνολική και βιώσιμη λύση του κυπριακού προβλήματος βάσει των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και του κεκτημένου της ΕΕ και καλεί την Τουρκία να δεσμευθεί και να συμβάλει σε μια τέτοια διευθέτηση.

Χαιρετίζει, επίσης, τα θετικά βήματα για την εξεύρεση μιας αμοιβαία αποδεκτής λύσης καθώς και τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων·

Καλεί την Τουρκία να δεσμευθεί απερίφραστα όσον αφορά την τήρηση σχέσεων καλής γειτονίας με όλους τους γείτονες της και τονίζει την ανάγκη σεβασμού του δικαιώματος όλων των κρατών μελών να συνάπτουν διμερείς συμφωνίες και να ερευνούν και να αξιοποιούν τους φυσικούς τους πόρους, σύμφωνα με το κεκτημένο της ΕΕ και το διεθνές δίκαιο. Ττονίζει επίσης την ανάγκη σεβασμού της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών επι των ΑΟΖ, των χωρικών υδάτων και του εναέριου χώρου τους.

Η ΕΕτΠ καλεί την Τουρκία να αρχίσει να αποσύρει τις δυνάμεις της από την Κύπρο και να μεταβιβάσει την περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με το ψήφισμα 550(1984) του ΣΑΗΕ. Υπογραμμίζει ότι τέτοια μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης αποτελούν ευκαιρία για την οικονομική, κοινωνική και περιφερειακή ανάπτυξη και των δύο κοινοτήτων και σημειώνει ότι ο διάλογος εντός της κοινωνίας των πολιτών στις τοπικές κοινότητες μπορεί να ενισχύσει τη συμφωνία.

Για την αποδοχή και υπερψήφιση των πιο πάνω τροπολογιών της κυπριακής αντιπροσωπείας η Επικεφαλής και τα μέλη της στην ΕΕτΠ, κατάφεραν να κερδίσουν τις θετικές ψήφους από όλες της πολιτικές ομάδες της ΕΕτΠ καθώς και την σύμφωνη άποψη του Εισηγητή της Γνωμοδότησης , κ. Franco Iacop, μέλους του Περιφερειακού Συμβουλίου Φριούλι-Ιουλιανής Βενετίας της Ιταλίας.

Στη 132η Σύνοδο Ολομέλειας της ΕΕτΠ την Κυπριακή Αντιπροσωπεία αποτέλεσαν: η Επικεφαλής, κα Ελένη Λουκαΐδου, Δημοτικός Σύμβουλος Λευκωσίας, και τα μέλη κκ. Νίκος Αναστασίου, Δήμαρχος Κάτω Πολεμιδιών, Άντρος Καραγιάννης, Δήμαρχος Δερύνειας, Σταύρος Σταυρινίδης, Δημοτικός Σύμβουλος Στροβόλου, και Λούης Κουμενίδης, Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω Λευκάρων.