Υπερτιμολογήσεις στο γάλα εξετάζει η ΕΠΑΗ Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού κινεί τις διαδικασίες εξέτασης παράβασης της Συνθήκης λειτουργίας της ΕΕ, από την εταιρεία Χαραλαμπίδης-Κρίστης Λτδ κοινοποιώντας στην εταιρεία τη σχετική αιτιολογική έκθεση.

Η πιθανολογούμενη, εκ πρώτης όψεως, παράβαση, από μέρους της Χαραλαμπίδης-Κρίστης, εστιάζεται σύμφωνα με την Επιτροπή, στην πιθανολογούμενη καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης της εταιρείας στη σχετική αγορά σοκολατούχου ή και αρωματισμένου γάλακτος και γάλακτος χωρίς λακτόζη, με την τακτική υπερτιμολόγησης.

Η προκαταρκτική έρευνα την οποία πραγματοποίησε, αναφέρει η Επιτροπή, είναι αποτέλεσμα της αυτεπάγγελτης έρευνας που διενήργησε, η οποία συνεκτίμησε δημοσιεύματα και δελτία τύπου στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο καθώς και πληροφορίες του Παρατηρητηρίου Τιμών της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορίου και άλλες πληροφορίες, σχετικά με την αγορά του φρέσκου παστεριωμένου, υψηλής παστερίωσης και μακράς διαρκείας αγελαδινού γάλακτος για την περίοδο από την 01 Ιανουαρίου 2008 μέχρι 24 Οκτωβρίου 2014.

Η Επιτροπή, ενημερώνει ότι με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης της υπόθεσης και αφότου διεξαχθεί σχετική προφορική διαδικασία και μελετηθούν οι τυχόν γραπτές και προφορικές θέσεις των εμπλεκόμενων μερών και τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης, θα εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση αναφορικά με την ύπαρξη ή μη παράβασης, την οποία θα κοινοποιήσει στην εμπλεκόμενη εταιρεία.