Μέσα Αυγούστου θα εξετάσουν και τους κανονισμούς για τα τετράμηνα

Της Ελένης Κωνσταντίνου

Στα μέσα Αυγούστου και πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς αναμένεται να τεθεί κάτω από το μικροσκόπιο των εκπαιδευτικών οργανώσεων το Νέο Σύστημα Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου και των Εκπαιδευτικών. Όπως δήλωσε στη «Χαραυγή» ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ Κώστας Χατζησάββας, η ΟΕΛΜΕΚ θα μελετήσει σε βάθος το εν λόγω πολυσέλιδο κείμενο και θα συνεδριάσει μετά τον Δεκαπενταύγουστο ώστε να τοποθετηθεί και το ΚΔΣ, αφού και το χρονοδιάγραμμα για κατάθεση προτάσεων επί της ολοκληρωμένης πρότασης έχει οριστεί μέχρι τις 19 Αυγούστου. Επίσης, ένα άλλο ζήτημα που εκκρεμεί και το οποίο θα απασχολήσει την Οργάνωση είναι οι τροποποιήσεις για την εφαρμογή των εξετάσεων ανά τετράμηνο. Όπως ανάφερε ο κ. Χατζησάββας, θα πρέπει να επανέλθουν για το όλο ζήτημα και να τοποθετηθούν και οι Κινήσεις που συμμετέχουν στην ΟΕΛΜΕΚ μετά και τους τροποποιητικούς κανονισμούς που αφορούν στην αξιολόγηση στο πλαίσιο των τετραμήνων και προνοούν τη σταδιακή εφαρμογή του θεσμού των τετράμηνων εξετάσεων: Από τη νέα σχολική χρονιά (2019-2020) θα ισχύσει μόνο στην Α’ Λυκείου. Από τη σχολική χρονιά 2020-2021 εφαρμογή στην Α’ και στη Β’ Λυκείου και από τη σχολική χρονιά 2021-2022 εφαρμογή στην Α’, στη Β’ και στη Γ’ Λυκείου.

Κατά τη διάρκεια των κεντρικών εξετάσεων τα σχολεία θα είναι ανοικτά. Οι εξετάσεις θα γίνονται κεντρικά από το Υπουργείο Παιδείας.

Το 40% της γραπτής αξιολόγησης του μαθητή χωρίζεται σε 30% για την κεντρική εξέταση και σε 10% για μικρό προειδοποιημένο διαγώνισμα ή άσκηση που θα βαθμολογείται διάρκειας μέχρι 45 λεπτών.

Σε ό,τι αφορά το Νέο Σύστημα Αξιολόγησης, αυτό προνοεί αρκετές νέες πρόνοιες. Συγκεκριμένα:

 • Στο σχέδιο αξιολόγησης υπάρχουν πρόνοιες για διαμορφωτική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, η οποία αφορά σε προγράμματα στήριξης.
 • Επιπρόσθετα της διαμορφωτικής αξιολόγησης, στο σχέδιο περιλαμβάνεται και η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου.
 • Το σχέδιο θεσπίζει ένα νέο μηχανισμό για επιλογή των καταλληλότερων εκπαιδευτικών, κατά θέση, οι οποίοι θα καταλαμβάνουν τις θέσεις προαγωγών.
 • Στο σχέδιο προβλέπεται η δημιουργία θέσεων Αξιολογητών.
 • Υιοθετούνται για την αριθμητική βαθμολογία ουσιαστικά κριτήρια, μετρήσιμα/παρατηρήσιμα, τα οποία αφορούν την αξία του εκπαιδευτικού στο διδακτικό του έργο.
 • Προβλέπεται πρόνοια για δημιουργία θέσης Ανώτερου Εκπαιδευτικού, ώστε να δίνονται ευκαιρίες παραμονής στην τάξη έμπειρων εκπαιδευτικών.
 • Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας συμμετέχει με ουσιαστικό τρόπο στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.
 • Προβλέπεται η διαδικασία της μεταξιολόγησης για τη συνεχή βελτίωση των κριτηρίων αξιολόγησης, των εντύπων και των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση και για την αξιολόγηση των Αξιολογητών.
 • Προβλέπονται διαδικασίες υποβολής και εξέτασης ενστάσεων από τους εκπαιδευτικούς.

Κριτήρια για τις προαγωγές

Επίσης, όπως αναφέρεται στην πρόταση, ένας από τους στόχους ενός συστήματος αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών πρέπει να είναι η θέσπιση μηχανισμού για επιλογή των καταλληλότερων εκπαιδευτικών, κατά θέση, οι οποίοι θα καταλαμβάνουν τις θέσεις προαγωγών. Οι βασικές αρχές του προτεινόμενου σχεδίου είναι η ενίσχυση της διαφάνειας, της αξιοκρατίας, της αναγνώρισης των εκπαιδευτικών δράσεων, αλλά και η παροχή διεξόδων σε εκπαιδευτικούς, οι οποίοι επιθυμούν να μείνουν μέσα στην τάξη ύστερα από μια προαγωγή σε ανώτερη βαθμίδα.

Τρεις βασικοί άξονες

Η αριθμητική αποτίμηση της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες: την Αξία (80%), τα Προσόντα (10%), και την Αρχαιότητα (10%). Για την αποτίμηση της αξίας του Εκπαιδευτικού, Ανώτερου Εκπαιδευτικού, Βοηθού Διευθυντή, Βοηθού Διευθυντή Α’, Επιθεωρητών και ΠΛΕ προτείνεται η εισαγωγή κριτηρίων τα οποία θα είναι μετρήσιμα, με στόχο να εμπεδωθεί το αίσθημα διαφάνειας και δικαιοσύνης στον αξιολογούμενο. Τα κριτήρια αξιολόγησης της αξίας του εκπαιδευτικού ομαδοποιούνται, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, σε τέσσερις τομείς: Επαγγελματική Γνώση και Ανάπτυξη.

Διδακτική – Παιδαγωγική Επάρκεια.

Οργάνωση – Διοίκηση – Επικοινωνία.

Επαγγελματική υπευθυνότητα και επαγγελματικό ήθος.

Συντελεστής βαρύτητας για κάθε τομέα

Ακόμη, έχει εισαχθεί και συντελεστής βαρύτητας για κάθε τομέα.

Τα ακαδημαϊκά προσόντα αποτελούν σημαντική παράμετρο στην επαγγελματική επάρκεια και απόδοση ενός εκπαιδευτικού. Ως εκ τούτου, θα προσμετρώνται στη συνολική βαθμολογία για λόγους συγκριτικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών για την κατάρτιση του πίνακα από τη Συμβουλευτική Επιτροπή.

Τα προσόντα, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στον τομέα αυτό, είναι:

 • Διδακτορικό (10 μονάδες)
 • Μεταπτυχιακό σε επίπεδο Μάστερ (6 μονάδες)
 • Πρόσθετος πρώτος τίτλος σπουδών (συναφής με τα παιδαγωγικά ή με το αντικείμενο διδασκαλίας) (4 μονάδες)
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα, το οποίο αποκτήθηκε μετά από φοίτηση διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους (συναφές με τα παιδαγωγικά ή με το αντικείμενο διδασκαλίας) (3 μονάδες)

Διευκρινίζεται ότι τα προσόντα ενός εκπαιδευτικού δεν θα προσμετρώνται στον παράγοντα «Αξία», κάτι το οποίο ισχύει στο υφιστάμενο σύστημα αξιολόγησης. Το μέγιστο των μονάδων των προσόντων που θα παίρνει κάθε εκπαιδευτικός αντιστοιχεί στις 10 μονάδες που κατανέμονται στον υψηλότερο τίτλο που αποκτά και σε καμιά περίπτωση δεν λειτουργεί προσθετικά.

Για λόγους κατάταξης, θα προσμετράται η αρχαιότητα κάθε εκπαιδευτικού. Προκειμένου, όμως, η αρχαιότητα να μην καταλήγει ιδιαίτερα καθοριστικός παράγοντας, προτείνεται να αποδίδεται όσον αφορά τη θέση του εκπαιδευτικού ένας (1) βαθμός ανά έτος υπηρεσίας, με μέγιστη τιμή το είκοσι (20) και όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς στις θέσεις Ανώτερου Εκπαιδευτικού, Βοηθού Διευθυντή, Βοηθού Διευθυντή Α ́, Διευθυντή, Επιθεωρητή και ΠΛΕ ένας (1) βαθμός ανά έτος υπηρεσίας, με μέγιστη τιμή το δέκα (10).

Πότε ένας εκπαιδευτικός μπορεί να αιτηθεί προαγωγή

Για να δικαιούται κάποιος εκπαιδευτικός να αιτηθεί προαγωγή, θα πρέπει να συμπληρώσει ορισμένα χρόνια στην τελευταία του θέση, όπως φαίνεται πιο κάτω:

Δημοτική Εκπαίδευση

Ανώτερος Εκπαιδευτικός: Όλοι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 12 χρόνια υπηρεσίας στη θέση, εκ των οποίων τουλάχιστον τα πέντε (5) σε σχολική μονάδα.

Βοηθός Διευθυντής: Όλοι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν συμπληρώσει δώδεκα (12) χρόνια υπηρεσίας στη θέση, εκ των οποίων τα πέντε (5) σε σχολική μονάδα. Όλοι οι Ανώτεροι Εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν συμπληρώσει δύο (2) χρόνια στη θέση.

Διευθυντής: Όλοι οι Βοηθοί Διευθυντές οι οποίοι έχουν συμπληρώσει δύο (2) χρόνια υπηρεσίας στη θέση.

Επιθεωρητής: Όλοι οι Διευθυντές οι οποίοι έχουν συμπληρώσει δύο (2) χρόνια υπηρεσίας στη θέση.

Αξιολογητές: Οι Επιθεωρητές και Πρώτοι Λειτουργοί που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα χρόνο υπηρεσίας στη θέση.

Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης: Όλοι οι Επιθεωρητές/Αξιολογητές που έχουν συμπληρώσει δύο (2) χρόνια υπηρεσίας στη θέση.

 

Μέση Εκπαίδευση

Ανώτερος Εκπαιδευτικός: Όλοι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 12

χρόνια υπηρεσίας στη θέση, εκ των οποίων τουλάχιστον τα πέντε (5) σε σχολική μονάδα.

Βοηθός Διευθυντής: Όλοι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν συμπληρώσει δώδεκα (12) χρόνια υπηρεσίας στη θέση και των οποίων τα πέντε (5) σε σχολική μονάδα και όλοι οι Ανώτεροι Εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν συμπληρώσει δύο (2) χρόνια στη θέση.

Βοηθός Διευθυντής Α: Όλοι οι Βοηθοί Διευθυντές οι οποίοι έχουν συμπληρώσει δύο (2) χρόνια υπηρεσίας στη θέση.

Διευθυντής: Όλοι οι Βοηθοί Διευθυντές Α’ οι οποίοι έχουν συμπληρώσει δύο (2) χρόνια υπηρεσίας στη θέση.

Επιθεωρητής: Όλοι οι Διευθυντές οι οποίοι έχουν συμπληρώσει δύο (2) χρόνια υπηρεσίας στη θέση. Όταν ο αριθμός των αιτούντων Διευθυντών για προαγωγή είναι μικρότερος του τριπλάσιου αριθμού των θέσεων, τότε τη θέση δύνανται να διεκδικήσουν και οι Βοηθοί Διευθυντές και Βοηθοί Διευθυντές Α’, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει δύο (2) χρόνια υπηρεσίας στη θέση.

Αξιολογητές: Οι Επιθεωρητές και ΠΛΕ που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα χρόνο υπηρεσίας στη θέση.

ΠΛΕ: Όλοι οι Επιθεωρητές/Αξιολογητές οι οποίοι έχουν συμπληρώσει δύο (2) χρόνια υπηρεσίας στη θέση.

 

Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Ανώτερος Εκπαιδευτικός: Όλοι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν συμπληρώσει δώδεκα (12) χρόνια υπηρεσίας στη θέση, και των οποίων τουλάχιστον τα πέντε (5) σε σχολική μονάδα.

Βοηθός Διευθυντής: Όλοι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν συμπληρώσει δώδεκα (12) χρόνια υπηρεσίας στη θέση και των οποίων τα πέντε (5) σε σχολική μονάδα και όλοι οι Ανώτεροι Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει δύο (2) χρόνια στη θέση.

Βοηθός Διευθυντής Α: Όλοι οι Βοηθοί Διευθυντές οι οποίοι έχουν συμπληρώσει δύο (2) χρόνια υπηρεσίας στη θέση

Διευθυντής: Όλοι οι Βοηθοί Διευθυντές Α ́ οι οποίοι έχουν συμπληρώσει δύο (2) χρόνια υπηρεσίας στη θέση.

Επιθεωρητής: Όλοι οι Βοηθοί Διευθυντές, Βοηθοί Διευθυντές Α’ και Διευθυντές οι οποίοι έχουν συμπληρώσει δύο (2) χρόνια υπηρεσίας στη θέση.

Αξιολογητές: Οι Επιθεωρητές και ΠΛΕ που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα χρόνο υπηρεσίας στη θέση.

ΠΛΕ: Όλοι οι Επιθεωρητές/Αξιολογητές οι οποίοι έχουν συμπληρώσει δύο (2) χρόνια στη θέση.