Υποχρεωτική η επανάληψη εξέτασης COVID-19 από χώρες Κατηγορίας Γ’

Το κόστος βαραίνει τους ταξιδιώτες

 

Πολίτες που αφικνούνται από χώρες που εμπίπτουν στην Κατηγορία Γ’ θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλονται σε μοριακή εξέταση για τη νόσο COVID-19 48 ώρες πριν τη λήξη του αυτοπεριορισμού τους, με ιδία έξοδα, ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Υγείας.

Το Υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι στο πλαίσιο της στρατηγικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση και τη διαχείριση της πανδημίας του κορονοϊού για τον περιορισμό της εισαγωγής περιστατικών COVID-19 από τις πύλες εισόδου και με βάση την επιδημιολογική εικόνα των διαφόρων χωρών, η οποία επαναξιολογήθηκε από τη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων ως προς τη νόσο COVID-19, και σύμφωνα με το Διάταγμα του Υπουργού Υγείας, Αρ. 37, ημερομηνίας 12 Αυγούστου 2020, καθορίζονται τα ακόλουθα:

Οι πολίτες που αφικνούνται από χώρες που εμπίπτουν στην Κατηγορία Γ’ θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλονται σε μοριακή εξέταση για τη νόσο COVID-19 48 ώρες πριν τη λήξη του αυτοπεριορισμού τους, με ιδία έξοδα και το αποτέλεσμα της εργαστηριακής εξέτασης πρέπει να αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση monada@mphs.moh.gov.cy. Νοείται ότι ο αυτοπεριορισμός τερματίζεται εφόσον το αποτέλεσμα της επαναληπτικής εργαστηριακής εξέτασης είναι αρνητικό.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα διατάγματα εάν η περίοδος διαμονής τους στη Δημοκρατία υπερβαίνει τις 4 μέρες, τα πρόσωπα αυτά οφείλουν να παραμένουν σε καθεστώς περιορισμού για 14 μέρες.