Υπογράφηκε σύμβαση στη Λάρνακα για πιλοτική μονάδα επεξεργασίας νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων

  • Καθημερινή ενημέρωση

    Κάθε πρωί η επικαιρότητα στο inbox σου.


Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) υπέγραψε σύμβαση για την προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση για περίοδο εννέα μηνών πιλοτικής μονάδας επεξεργασίας νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων.

Σε ανακοίνωση του Συμβουλίου αναφέρεται ότι «η υπογραφή της σύμβασης έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020», πράξη «T4H – Επιτόπια Διαχείριση Νοσοκομειακών Υγρών Αποβλήτων».

Το ΣΑΛ, σημειώνεται, «ύστερα από διαγωνισμό που διενεργήθηκε για την προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση για περίοδο εννέα μηνών πιλοτικής μονάδας επεξεργασίας νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων, προχώρησε στις 17 Ιουνίου, σε ανάθεση του έργου στην εταιρεία S.K. EUROMARKET LTD».

Προστίθεται ότι «η σύμβαση αφορά τον λεπτομερή σχεδιασμό, την προμήθεια, εγκατάσταση, την έναρξη λειτουργίας και εκπαίδευση, για περίοδο 6 μηνών όπως και τη λειτουργία και τη συντήρηση για περίοδο εννέα μηνών, μιας πιλοτικής μονάδας στα πλαίσια του ερευνητικού επιχειρησιακού προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 με τίτλο «Επιτόπια Διαχείριση Νοσοκομειακών Υγρών Αποβλήτων με Στόχο τη Βελτίωση της Απόδοσης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και της Αξιοποίησης των Εκροών» με ακρωνύμιο Τ4Η».

Όπως εξηγείται στην ανακοίνωση «το πρόβλημα που επιδιώκει να επιλύσει η πιλοτική μονάδα, είναι η αποτελεσματική απομάκρυνση χημικών και βιολογικών CECs από τα υγρά απόβλητα του νοσοκομείου, που σχετίζονται με τη φαρμακευτική αγωγή».

«Προκειμένου να αντιμετωπιστούν όλες οι πλευρές αυτού του προβλήματος (επαρκής απομάκρυνση, συνολική περιβαλλοντική και οικονομική απόδοση, προσαρμογή στις αλλαγές και νέες ουσίες), το έργο προτείνει την επιτόπια (εντός των εκτάσεων του νοσοκομείου) δοκιμή ενός συνδυασμού τεσσάρων τεχνολογιών, που εφαρμόζουν βιολογική, μηχανική (φυσική) και χημική επεξεργασία», προστίθεται.

Στόχος, σημειώνεται «είναι η και μέχρι 95% μείωση των CECs στην τελική εκροή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (ΣΕΛ), ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής επαναχρησιμοποίηση, για μια ποικιλία χρήσεων».

Αναφέρεται επίσης ότι η προτεινόμενη μονάδα επεξεργασίας αποτελείται από μια σειρά τεσσάρων τεχνολογιών σε σειρά δηλαδή μονάδα αναερόβιου αντιδραστήρα MBR (AnMBR Anaerobic Membrane Bioreactor), αερόβια μονάδα αντιδραστήρα MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor), μια μικρή μονάδα μετεπεξεργασίας με φυτά Lemna και μονάδα απολύμανσης ως τελικό στάδιο με τεχνολογία προηγμένης οξείδωσης.

Η πιλοτική μονάδα «θα εγκατασταθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας εντός του περιφραγμένου χώρου της μονάδας βιολογικού καθαρισμού, η οποία αδρανοποιήθηκε μετά τη σύνδεση του δικτύου αποχέτευσης του Νοσοκομείου με το κεντρικό αποχετευτικό του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ)».

Η συνολική αξία του έργου ορίζεται στο ποσό των €162,950 πλέον ΦΠΑ και η συνολική διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 15 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.