ΥΠΟΙΚ: Μορατόριουμ καταβολής δόσεων και κρατικές εγγυήσεις για τόνωση της ρευστότηταςΔύο σχέδια με στόχο τη διατήρηση θέσεων εργασίας και την αποφυγή χρεοκοπιών κατά την περίοδο της διαχείρισης της πανδημίας του κορωνοϊού, ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο.

Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης, το πρώτο σχέδιο αφορά αναστολή της αποπληρωμής δόσεων των δανείων για περίοδο εννέα μηνών μέχρι 31. 12. 2020. Το δεύτερο αφορά την παραχώρηση κυβερνητικών εγγυήσεων μέχρι 2 δις ευρώ προς τις τράπεζες για παραχώρηση νέων χαμηλότοκων δανείων και επιδότηση μέρος του επιτοκίου.

Ο κ. Πετρίδης εξήγησε ότι με αυτό επιχορηγείται το παζάρι μέσω του τραπεζικού συστήματος και όχι το ίδιο το τραπεζικό σύστημα.

Ο ΥΠΟΙΚ μίλησε για τεράστια πρόκληση για την οικονομία αφού απειλούνται χιλιάδες θέσεις εργασίας και χιλιάδες πτωχεύσεις και είπε ότι χρειάζονται γενναία οικονομικά μέτρα, τα οποία θα έχουν τεράστια αντίκτυπο στα δημόσια οικονομικά, αλλά θα αποτρέψουν μια βαθιά και παρατεταμένη κρίση και θα επιτρέψουν μια πιο γρήγορη ανάκαμψη και επιστροφή στην ομαλότητα με το τέλος της πανδημίας. Σε αυτό το πλαίσιο, είπε, η Κυβέρνηση καλείται να χρησιμοποιήσει όλο το οπλοστάσιο που διαθέτει για να απορροφήσει ένα σημαντικό μέρος των οικονομικών κραδασμών.

Ανέφερε ότι παρά την έγκαιρη έγκριση ενός τολμηρού πακέτου μέτρων, λόγω των νέων δεδομένων με τους περαιτέρω περιορισμούς προέβησαν με την Υπ. Εργασίας σε νέα διαβούλευση με τα κόμματα η οποία θα ολοκληρωνόταν σε τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη. Σύμφωνα με τις αποφάσεις των πολιτικών κομμάτων και της Βουλής, τα σχέδια θα συζητηθούν αύριο στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών με προοπτική να ψηφιστούν από την Ολομέλεια το απόγευμα της Παρασκευής.

Είπε επίσης ότι το ΥΠΟΙΚ το περασμένο διάστημα εργάστηκε σε πλήρη συντονισμό και συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα, ούτως ώστε να συνδυάσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τόσο τα νομισματικά όσο και τα δημοσιονομικά εργαλεία, σε ένα κοινό μέτωπο, στον πόλεμο κατά των οικονομικών επιπτώσεων από την πανδημία του κορωνιού.

petridis irodotou.jpg1

Αναστολή δόσεων για εννιά μήνες
—————————————————–
Αναφερόμενος στις νομοθεσίες που εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα, είπε ότι η πρώτη αφορά την αναστολή μέσω νόμου και διατάγματος του Υπουργού Οικονομικών της αποπληρωμής δόσεων κεφαλαίου και τόκων για δάνεια προς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, για περίοδο εννέα μηνών μέχρι 31.12.2020.  Από την αναστολή καλύπτονται πέραν των επιχειρήσεων τα φυσικά πρόσωπα και οι αυτοτελώς εργαζόμενοι οι οποίοι ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Πέραν των τραπεζών καλύπτονται και πιστωτικά ιδρύματα όπως οι εταιρείες διαχείρισης δανείων, οι ασφαλιστικές εταιρείες και ο ΚΟΑΓ. Όπως είπε στο τέλος της περιόδου τα δεδομένα θα επαναξιολογηθούν και ανάλογα με τις αποφάσεις των αρμοδίων ευρωπαϊκών οργάνων θα αναπροσαρμοστούν.

Εξήγησε ότι για την εφαρμογή του μέτρου θα πρέπει να γίνει γραπτό αίτημα στους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Επίσης με γραπτό αίτημα θα αναστέλλεται η υποχρέωση εταιρειών και αυτοτελώς εργαζομένων για υποβολής ελεγμένων λογαριασμών στις τράπεζες για το 2019.

Πρόσθεσε ότι η απόφαση για αναστολή δόσεων δεν θα επιχορηγεί τις τράπεζες αλλά την πραγματική οικονομία, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που αδυνατούν να αντεπεξέλθουν των υποχρεώσεών τους, για να επιβιώσουν λόγω της δραματικής μείωσης των εισοδημάτων τους.

Από την άλλη οι τράπεζες, είπε, ενώ θα έχουν κόστος λόγω της αναστολής καταβολής δόσεων, δεν αναμένεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα βιωσιμότητας λόγω της ευελιξίας που παρέχεται από αποφάσεις της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου (ΚΤΚ) και των αρμόδιων ευρωπαϊκών νομισματικών αρχών.

petridis irodotou

Παραχώρηση κυβερνητικών εγγυήσεων
——————————————————-

Η δεύτερη Νομοθεσία που εγκρίθηκε, αφορά την παραχώρηση Κυβερνητικών Εγγυήσεων συνολικού ποσού μέχρι δύο δισεκατομμυρίων ευρώ με σκοπό:

(α) την παραχώρηση νέων χαμηλότοκων δανείων ύψους €1.750.000.000 σε Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζόμενους για αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων από τα μέτρα που λήφθηκαν για αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, και
(β) την επιδότηση μέρους του επιτοκίου σε φυσικά πρόσωπα, αυτοτελώς εργαζομένους και επιχειρήσεις ύψους €250.000.000.

Οι βασικές αρχές της παραχώρησης των κυβερνητικών εγγυήσεων καλύπτονται στον Νόμο ενώ οι διάφοροι παράμετροι και όροι της παραχώρησης και χρήσης των κυβερνητικών εγγυήσεων, θα εκδίδονται με Διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών το οποίο δύναται να αναθεωρείται σε τακτή βάση αναλόγως των επικρατουσών συνθηκών, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Όπως έχω ήδη αναφέρει, οι κυβερνητικές εγγυήσεις παραχωρούνται για την αύξηση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία και δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων. Θα μπορούν όμως  να χρησιμοποιούνται για τόκους υφισταμένων δανείων, τα οποία είναι μέρος του υφιστάμενου προγράμματος», ανέφερε ο Υπουργός.

Εξήγησε ότι οι κυβερνητικές εγγυήσεις θα καλύπτουν το 70% των ζημιών που δυνατόν να προκύψουν από τα πιο πάνω δάνεια και οι τράπεζες το υπόλοιπο 30% ανεξαρτήτως εάν το δάνειο είναι εξασφαλισμένο ή μη.
Τα δάνεια θα έχουν διάρκεια από 3 μήνες μέχρι και 6 χρόνια εξαιρουμένων των τρεχούμενων λογαριασμών που η μέγιστη διάρκεια της εγγύησης θα είναι το 1 έτος.

Η διαδικασία παραχώρησης των κυβερνητικών εγγυήσεων προς τα πιστωτικά ιδρύματα θα αρχίσει από τις αρχές Απριλίου και αναμένεται ότι η παραχώρηση των πρώτων δανείων θα ξεκινήσει αρχές Μαΐου του 2020.

Περιλαμβάνονται επίσης κριτήρια και όροι ως προς την παραχώρηση των κυβερνητικών εγγυήσεων στα πιστωτικά ιδρύματα καθώς και σε σχέση με την παραχώρηση των δανείων προς Αυτοτελώς Εργαζόμενους και Επιχειρήσεις, όπως το ανώτατο ύψος δανείων που θα μπορεί να τους παραχωρηθεί καθώς και για ποιους λόγους (κάλυψη των αναγκών ρευστότητας, κεφαλαίου κίνησης και επενδύσεων).

Ο Υπουργός σημείωσε κυρίως τον όρο ότι οι επιλέξιμες επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενοι δεν θα προχωρήσουν σε οποιεσδήποτε απολύσεις προσωπικού από την ημερομηνία έκδοσης του Διατάγματος και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2020 μέσω του ταμείου πλεονασμού.

Είπε επίσης ότι καθορίζονται χαμηλότοκα επιτόκια για τα νέα δάνεια που θα παραχωρηθούν, σύμφωνα με το προσωρινό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας.

Στην συνέχεια ο Υπουργός αναφέρθηκε στα πιο κάτω παραδείγματα επιτοκίων:

(α) Το Συνολικό Επιτόκιο των νέων δανείων για μια μικρομεσαία επιχείρηση ή έναν αυτοτελώς εργαζόμενο θα ανέρχεται:

– Για ένα εξασφαλισμένο δάνειο χρονικής διάρκειας μέχρι ένα έτος στο 0,75% και με χωρίς εξασφάλιση στο 1,25%

– Για ένα εξασφαλισμένο δάνειο χρονικής διάρκειας μέχρι 3 έτη στο 1% και με χωρίς εξασφάλιση στο 1,50%

– Για ένα εξασφαλισμένο δάνειο χρονικής διάρκειας μέχρι 6 έτη στο 1,50% και με χωρίς εξασφάλιση στο 2%

(β) Αντίστοιχα το Συνολικό Επιτόκιο των νέων δανείων για μια μεγάλη επιχείρηση θα ανέρχεται ως ακολούθως:

– Για ένα εξασφαλισμένο δάνειο χρονικής διάρκειας μέχρι ένα έτος στο 1% και με χωρίς εξασφάλιση στο 1,50%

– Για ένα εξασφαλισμένο δάνειο χρονικής διάρκειας μέχρι 3 έτη στο 1,50% και με χωρίς εξασφάλιση στο 2%

– Για ένα εξασφαλισμένο δάνειο χρονικής διάρκειας μέχρι 6 έτη στο 2,50% και με χωρίς εξασφάλιση στο 3%

«Η προσδοκία είναι ότι, με το πέρας της κρίσης οι επιχειρήσεις που θα αντλήσουν τον νέο φτηνό δανεισμό για λόγους ρευστότητας, θα καταστούν βιώσιμες ούτως ώστε να είναι σε θέση να τον αποπληρώσουν», είπε ο Υπουργός.

Σημείωσε ότι οι κυβερνητικές εγγυήσεις, θα ενεργοποιηθούν ούτως ώστε να καλύψουν ενδεχόμενες ζημιές αυτών που δεν θα τα καταφέρουν, αυξάνοντας το δημόσιο χρέος  προς όφελος των επιχειρήσεων και των θέσεων εργασίας  και της οικονομίας ευρύτερα.

Παράλληλα, είπε ότι η πρόνοια για μερική επιδότηση του επιτοκίου αφορά αυτούς που θα έχουν περισσότερες δυσκολίες ανάκαμψης με το πέρας της κρίσης. Εκείνη την χρονική περίοδο, είπε, θα χρησιμοποιηθεί το σκέλος της μερικής επιδότησης του επιτοκίου ούτως ώστε να βοηθηθούν και αυτές οι επιχειρήσεις να διατηρηθούν στην αγορά.

«Με βάση τα δύο σχέδια επιστρατεύονται ουσιαστικά οι τράπεζες να λειτουργήσουν ως μηχανισμοί μεταφοράς της νέας ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, χωρίς κέρδος, καλύπτοντας μόνο το κόστος τους, με νέο φτηνό δανεισμό», ανέφερε.

Παράλληλα, είπε, το τραπεζικό σύστημα χρησιμοποιεί τα εργαλεία που του παρέχουν οι νομισματικές αρχές, για να αναστείλουν την καταβολή δόσεων υφιστάμενων δανείων.

«Είναι μια συντονισμένη προσπάθεια μεταξύ των νομισματικών και δημοσιονομικών αρχών της πολιτείας, αλλά και του πολιτικού κόσμου για να έχουμε ένα ενιαίο μέτωπο και τη  μέγιστη επιτυχία. Για να ανακάμψουμε το γρηγορότερο δυνατό έστω και με απώλειες. Και με αυτό τον τρόπο θα συνεχίσουμε το επόμενο διάστημα», είπε.
irodotou kentriki trapeza
Διοικητής: Ενισχύεται η πραγματική η οικονομία ενώ παράλληλα διασφαλίζονται οι τράπεζες
————————————————————
Από πλευράς του ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας είπε ότι ΚΤΚ κινήθηκε σε δύο επίπεδα πρώτα εγχώρια, με τα μέτρα που ανακοίνωσε η ίδια η ΚΤΚ και παράλληλα σε πλήρη συνεργασία και συντονισμό με τον Υπουργό Οικονομικών, ενώ κινήθηκαν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο με συνεχή επαφή με τις εποπτικές αρχές  στη Φρανκφούρτη. Ανέφερε επίσης ότι κατέθεσαν πρόταση σε ανώτατο επίπεδο στην Φρανκφούρτη για το πώς μπορεί να τύχει χειρισμού η αναγνώριση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ), η οποία υιοθετήθηκε πλήρως στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ETA) που ανακοινώθηκε χθες. Για αυτό και η Κύπρος είπε, ήταν έτοιμη ακριβώς μετά την ανακοίνωση της ΕΤΑ να ανακοινώσει την επόμενη μέρα το μορατόριουμ, που συνάδει πλήρως με τις προδιαγραφές.

Το μορατόριουμ, είπε, ευκολύνει την πραγματική οικονομία τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και παράλληλα διαφυλάσσει τις τράπεζες, οι οποίες δεν θα αναγκάζονται να αναγνωρίζουν ως ΜΕΔ τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Παρότρυνε επίσης τις τράπεζες να προβούν ολοταχώς στο σχεδιασμό μέτρων και να τα αναφέρουν στην ΚΤΚ. Είπε επίσης ότι η ΚΤΚ μελετά και περαιτέρω μέτρα που θα ανακοινωθούν σύντομα.

Ανέφερε ακόμα ότι θα υπάρχουν όροι και κριτήρια μεταξύ των μέτρων του κράτους και των μέτρων της ΚΤΚ έτσι ώστε για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκόλυνση που θα δίνεται από το κράτος στις τράπεζες να δίνουν διαβεβαιώσεις οι τράπεζες ότι μεταφέρουν όλες τις διευκολύνσεις στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
Ανέφερε επίσης ότι τα μέτρα της ΚΤΚ και της ΕΤΚ για χαλάρωση κριτηρίων μπορούν να συνδυαστούν  με τα μέτρα του Υπουργείου Οικονομικών.