ΥΠΟΙΚ: Το «ΕΣΤΙΑ» καλύπτει όσους πραγματικά έχουν ανάγκηΗ φιλοσοφία του Σχεδίου «ΕΣΤΙΑ», όπως καταρτίστηκε, μετά και από διάλογο με τα πολιτικά κόμματα και τη σύμφωνο γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καλύπτει όσους πραγματικά έχουν ανάγκη και αδυνατούν να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, καθιστώντας τα δάνεια τους βιώσιμα με τη συνδρομή των τραπεζών και του φορολογουμένου, αναφέρει το Υπουργείο Οικονομικών σχολιάζοντας σημερινή ανακοίνωση του ΑΚΕΛ για το Σχέδιο «ΕΣΤΙΑ».

Αναφέροντας ότι «το ΑΚΕΛ κάνει λόγο για ένα Σχέδιο με λανθασμένη φιλοσοφία και πενιχρά αποτελέσματα», το Υπουργείο Οικονομικών προσθέτει ότι, το ποσοστό συμμετοχής στο Σχέδιο έφθασε το 70% των δανειοληπτών που επέδειξαν ενδιαφέρον.

Το ΥΠΟΙΚ αναφέρει ότι για νοικοκυριά που έκαναν αίτηση και αδυνατούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους παρά το ότι πληρούν τα κριτήρια, εξετάζει τρόπους κάλυψής τους μέσω άλλων κοινωνικών σχεδίων εάν κριθούν μη βιώσιμοι.

«Φυσικά, το Σχέδιο δεν καλύπτει τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, οι οποίοι μπορούν να αποπληρώσουν τα δάνειά τους αλλά δεν το πράττουν και είναι λογικό αυτοί να μείνουν εκτός Σχεδίου», προσθέτει.

Όσον αφορά πρόνοιες για απόσυρση δικαστικών αγωγών, οι οποίες περιλήφθηκαν σε μεμονωμένες περιπτώσεις Συμβολαίων μεταξύ δανειοληπτών και Εταιρείας Εξαγοράς Πιστώσεων, το ΥΠΟΙΚ αναφέρει πως «αυτές έχουν τύχει άμεσου χειρισμού και έχουν αρθεί» και προσθέτει ότι «το Μνημόνιο Συναντίληψης που έχει υπογραφεί μεταξύ της Κυβέρνησης και των συμμετεχουσών ιδρυμάτων, περιλάμβανε σαφή πρόνοια που κάλυπτε το όλο θέμα».

Η Κυβέρνηση, σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, έχει κληρονομήσει και έχει κληθεί να διαχειριστεί τεράστια προβλήματα στο τραπεζικό σύστημα λόγω κακών πρακτικών του παρελθόντος, που δημιούργησαν ένα μεγάλο αριθμό μη εξυπηρετούμενων δανείων.

«Η διαχείριση αυτού του προβλήματος, απαιτεί σοβαρότητα και αποφασιστικότητα και όχι λαϊκισμούς», καταλήγει.