Υποσκάπτεται η ειρήνη στην οικοδοµική βιοµηχανία

Του Σάββα Αριστείδου*

Η διαδικασία ανανέωσης της Συλλογικής Σύµβασης της Οικοδοµικής Βιοµηχανίας, η οποία έχει λήξει στις 31/5/2022, είναι σε εξέλιξη. Πριν φτάσουµε όµως στο σήµερα ας κάνουµε µια αναδροµή στην προηγούµενη δεκαετία και στις σηµαντικότερες ενέργειες του Συνδικαλιστικού Κινήµατος για διατήρηση της Συλλογικής Σύµβασης και προστασίας των ωφεληµάτων που απορρέουν από αυτήν.

Θα ξεκινήσουµε από το 2012 και τη µεγάλη παγκύπρια απεργία, η οποία κράτησε 22 µέρες. Τα κυριότερα αιτήµατά της δεν αφορούσαν µισθολογικές αυξήσεις, αλλά τη νοµοθετική ρύθµιση βασικών άρθρων της Συλλογικής Σύµβασης και την πιστοποίηση των επαγγελµατικών προσόντων για όσους εργάζονται στον κλάδο των Κατασκευών. Απώτερος σκοπός ήταν η προστασία ολόκληρου του κλάδου από τον αθέµιτο ανταγωνισµό που είχε δηµιουργηθεί λόγω της ανεξέλεγκτης εισαγωγής φτηνής εργατικής δύναµης, αλλά και η εφαρµογή των ίδιων όρων εργασίας για όλους τους εργαζοµένους στη βιοµηχανία.

Το 2013 βρεθήκαµε αντιµέτωποι µε τη µεγάλη τραπεζική κρίση, η οποία κτύπησε πρώτα και κύρια τον κατασκευαστικό τοµέα. ∆εν θα ήταν υπερβολή αν λέγαµε ότι ολόκληρος ο κλάδος βρισκόταν υπό κατάρρευση.

Η εργατική πλευρά βρέθηκε µπροστά σε πολύ σοβαρά διλήµµατα. Στην προσπάθειά µας για διατήρηση της Συλλογικής Σύµβασης, αλλά και των θέσεων εργασίας και λειτουργώντας µε αίσθηµα ευθύνης, προχωρήσαµε σε συµφωνία για µερική αποκοπή µισθολογικών και άλλων ωφεληµάτων, χωρίς να εγκαταλείπουµε τις θέσεις µας για νοµοθετική ρύθµιση βασικών άρθρων και την πιστοποίηση των επαγγελµατικών προσόντων.

Επόµενος σηµαντικός σταθµός είναι η ανανέωση της Συλλογικής Σύµβασης για την περίοδο 2019-2022, η οποία προέβλεπε επιστροφή του 70% των αποκοπών της συµφωνίας του 2013 και άλλων σηµαντικών ωφεληµάτων (Ταµείο Προνοίας). Αυτή η ανανέωση απέδειξε εκ των υστέρων ότι οι αποφάσεις που πήραµε το 2013 ήταν σωτήριες για τους εργαζοµένους στη βιοµηχανία, αφού δόθηκε το δικαίωµα στο Συνδικαλιστικό Κίνηµα να παραµείνει ζωντανό και οργανωµένο.

Το 2020 ψηφίζεται ο νόµος περί Εργοδοτουµένων στην Οικοδοµική Βιοµηχανία, ο οποίος προνοεί την υποχρεωτική τήρηση 4 βασικών άρθρων της Συλλογικής Σύµβασης (Ωράριο Εργασίας/Υπερωρίες, Γιορτές/Αργίες, Ταµείο Προνοίας, Φιλοδώρηµα). Ο νόµος αυτός αποτελεί πλέον ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο στα χέρια της συνδικαλιστικής πλευράς για την περαιτέρω οργάνωση και ανάπτυξη στην Οικοδοµική Βιοµηχανία και δικαιώνει τον αγώνα που αρχίσαµε από το 2012.

Με τη λήξη της υφιστάµενης Συλλογικής Σύµβασης στις 31/5/2022 αρχίζει άµεσα η διαδικασία για ανανέωσή της. Οι Συντεχνίες Οικοδόµων ΠΕΟ-ΣΕΚ, µετά από διαβούλευση µε τους εργαζοµένους-µέλη µας, έχουµε υποβάλει γραπτώς τα αιτήµατά µας προς την εργοδοτική πλευρά.

Τα αιτήµατά µας προνοούν επαναφορά στο 100% του ποσού που αποκόπηκε από τους προσωπικούς µισθούς βάσει της ειδικής συµφωνίας του 2013, για όλες τις κατηγορίες εργαζοµένων ως επίσης και όποιων άλλων αποκοπών σε άλλα ωφελήµατα. Κυριότερο όµως αίτηµά µας αποτελεί η εισαγωγή στη νοµοθεσία του 2020, των άρθρων της Συλλογικής Σύµβασης που αναφέρονται στους κατωτάτους µισθούς (µίνιµουµ πρόσληψης) για όλες τις κατηγορίες εργαζοµένων.

Την ίδια ώρα, έχουµε παραλάβει και επιστολή ανταιτηµάτων από την εργοδοτική πλευρά. Μετά λύπης διαπιστώνουµε ότι µε τις θέσεις που τίθενται προς συζήτηση (αύξηση ωραρίου εργασίας, κατάργηση άρθρων της Συλλογικής Σύµβασης, εισαγωγή του Εθνικού Κατώτατου Μισθού για νεοεισερχοµένους στη Βιοµηχανία) δηµιουργείται ένα πολύ αρνητικό κλίµα για τη διατήρηση της εργατικής ειρήνης στον κλάδο. Αυτή η στάση οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η εργοδοτική πλευρά επιχειρεί να υποσκάψει τη Συλλογική Σύµβαση και αυτό δεν µπορεί να γίνει αποδεκτό.

Το αµέσως επόµενο διάστηµα θα αρχίσει η διαδικασία διαπραγµάτευσης. Ως Συντεχνία Οικοδόµων της ΠΕΟ καλούµε τους εργαζοµένους στην Οικοδοµική Βιοµηχανία να βρίσκονται σε εγρήγορση για να αντιµετωπίσουµε µαζί τις όποιες εξελίξεις. Ο κατασκευαστικός τοµέας είναι σε ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια και δεν θα επιτρέψουµε να φορτωθούν οι εργαζόµενοι ούτε την κρίση της πανδηµίας, ούτε την κρίση του πολέµου.

*Οργανωτικό Στέλεχος Συντεχνίας Οικοδόµων ΠΕΟ

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy