Με την κατάθεση του Κώστα Λιασίδη Λογιστικού Λειτουργού στο Δήμο Πάφου από το 2012 ξεκίνησε σήμερα η υπόθεση των πινακίδων του Δ. Πάφου ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Πάφου.

Ο κ. Λιασίδης ανέφερε πως αυτή την στιγμή εργάζεται στο Οικονομικό Τμήμα και εκτελεί καθήκοντα Λογιστικού Λειτουργού στην υπηρεσία Υδατοπρομήθειας. Επίσης έχει, είπε, την ευθύνη της ετοιμασίας της τήρησης του μισθολογίου του Δήμου Πάφου,της εταιρείας Pafos Aphrodite Festival  και της εταιρείας ΧΥΤΑ.

Όπως είπε ο μάρτυρας μετά την επίσημη καταγγελία που έγινε στην Αστυνομία από τον Δημοτικό Γραμματέα του Δήμου Πάφου,στις 10/12/14 εκτελώντας ο ίδιος εντολή του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου,κατέθεσε τα αποτελέσματα και συμπεράσματα της έρευνας που διενεργήθηκε υπό την εποπτεία και επίβλεψη του εσωτερικού ελεγκτή του Δ. Πάφου Ιωάννη Χατζηπαναγιώτου σχετικά με τις δαπάνες και ενέργειες του Συνεργείου Οδοσήμανσης και Χώρων στάθμευσης του Δ. Πάφου κατά τα έτη 2006 με 2012.

Το συνεργείο όπως εξήγησε δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 80 .Στην υπό διερεύνηση περίοδο χρέη δημοτικού μηχανικού εκτελούσε οκ. Σάββα Σάββα και υπεύθυνος του συνεργείου ήταν ο κατηγορούμενος Ανδρέας Νικολάου.

Αναφερόμενος στην συνεργασία του Δήμου Πάφου με τις δύο εταιρείες κατασκευής πινακίδων ΕΤΝΑ και ΑΛΜΑ  είπε πως αυτή θεσμοθετήθηκε στα πλαίσια διαγωνισμών προσφορών για την προμήθεια συγκεκριμένων υλικών και υπηρεσιών προς το Δήμο Πάφου.

Σε σχέση με τα πορίσματα της έρευνας και  όσον αφορά τις αγορές υλικών από την Υπηρεσία Κρατικών Αγορών και Προμηθειών με ψευδείς δηλώσεις και κλοπή υλικών μετά την επισκόπηση και τον έλεγχο των δελτίων αίτησης και έκδοσης των υλικών ο κ. Λιασίδης είπε ότι τα υλικά τα οποία αναγράφονται στα σχετικά διατακτικά δεν χρησιμοποιήθηκαν προς όφελος του Δήμου Πάφου.Συγκεκριμένα σημείωσε η Υπηρεσία Κρατικών Αγορών δηλώνει ότι έχει παραδώσει στο όνομα του Δήμου Πάφου κατά την περίοδο 1.2.2010 έως 16.11.2010 λαμαρίνες διαφόρων διαστάσεων ,όπως,  316 λαμαρίνες αλουμινίου αξία 2.147 ευρώ, 10 λαμαρίνες αλουμινίου αξίας 202 ευρώ και 15 λαμαρίνες αλουμινίου αξίας 653 ευρώ.Πρόσθεσε μάλιστα πως για την εξασφάλιση των σχετικών κονδυλίων για την αγορά των πιο πάνω υλικών ετοιμάστηκαν από τον κατηγορούμενο Ανδρέα Νικολάου σχετικά εντάλματα / δελτία πληρωμής.

Είπε  μάλιστα πως σε έλεγχο που έγινε στα  εντάλματα που συμπλήρωσε ο Ανδρέας Νικολάου για εξασφάλιση πιστώσεων ύψους 24.195 εξακριβώθηκε ότι σε όλα τα εντάλματα η αίτηση και οι λεπτομέρειες , είτε αφορούσαν αγορές υλικών για τα οποία δεν υπήρχε η ανάγκη αγοράς τους, είτε γίνονταν αναφορά υλικών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από το Δήμο Πάφο απλά για εξασφάλιση του ποσού των πιστώσεων. Σε άλλη περίπτωση συνέχισε ο κ. Λιασίδης παρατηρήθηκε το φαινόμενο ότι άλλο ανέφερε ο κατηγορούμενος Ανδρέας Νικολάου, ότι θα αγόραζε και άλλα υλικά,τα οποία ζητούσε και παραλάμβανε από την Υπηρεσία κρατικών αγορών και προμηθειών.Πρόσθεσε μάλιστα πως το μεγαλύτερο μέρος των υλικών παραλήφθηκε από τις κρατικές αποθήκες στην Αχέλεια με ημιφορτηγό . Όλο το φορτίο το οποίο παραλήφθηκε από εργαζόμενους του Δ. Πάφου,σύμφωνα με προφορική μαρτυρία των ιδίων, προς τον Επιστάτη Χριστάκη Κυπριανού, παραδόθηκε στις εταιρείας που συνεργάζονταν με το Δ.Πάφου στο πλαίσιο συνεργασίας συμβολαίων προσφορών/ προμηθειών του Δ. Πάφου.

Ο κ. Λιασίδης είπε πως εντόπισε διατακτικά  για εξασφάλιση πιστώσεων, για αγορά υλικών αξίας 15.753 ευρώ, από τη Υπηρεσία κρατικών αγορών  για τα οποία υλικά δεν υπήρχε η ανάγκη αγοράς τους από τον Δήμο Πάφου και ουδέποτε χρησιμοποιήθηκαν για κάλυψη των αναγκών του.Είπε ακόμη πως έχει ερευνήσει κατά πόσο όλα τα πιο πάνω υλικά τα οποία κατέληξαν στις εταιρείες  δικαίως παραδόθηκαν σ’ αυτές, προσθέτοντας πως οι πιο πάνω εταιρείες , πάντα τις σχετικές περιόδους, τιμολόγησαν τον Δ. Πάφου σε όλα τα τιμολόγια τους, με τη προσυμφωνημένη βάση των συμβολαίων του γραφείου προσφορών του Δ. Πάφου, τιμή χρέωσης η οποία περιελάμβανε  και την επιβάρυνση του κόστους, για αγορά των υλικών από τις ίδιες τις εταιρείες. Ταυτόχρονα είπε πως δεν έχει εντοπίσει σε οποιαδήποτε τιμή χρέωσης από τις εταιρείες οποιοδήποτε τιμολόγιο τους μετά και τον Ιανουάριο του 2006 την υποχρέωση ο  Δήμος Πάφου να προμηθεύει τα υλικά.

Επιπρόσθετα ο μάρτυρας ανέφερε πως από έλεγχο που έγινε στην αγορά αυτοκόλλητων φωσφοριζόντων μεμβρανών εντοπίστηκε αριθμός αγοράς υλικών  από την εταιρεία Ιακωβίδης τα οποία δεν χρησιμοποιήθηκαν από τις Τεχνικές υπηρεσίες του Δ. Πάφου. Η υπηρεσία σημείωσε, δεν κατασκεύαζε πινακίδες οδοσήμανσης και όλες οι ανάγκες ικανοποιούντο από τους εκάστοτε ετήσιους ανάδοχους των προσφορών.Το συνολικό ποσό ανέρχεται είπε στις 54.715 ευρώ.Τα περισσότερα από τα πιο πάνω υλικά είπε ο κ. Λιασίδης τα έπαιρνε ο Α. Νικολάου από τις αποθήκες λέγοντας στους εργάτες του συνεργείου πως τα έπαιρνε για να κατασκευαστούν πινακίδες.

Όσον αφορά τα τιμολόγια και πληρωμές για πινακίδες στάσεων λεωφορείων εργασία η οποία ήταν ευθύνη και αποπερατώθηκε από το Τμήμα Δημοσίων Έργων ο κ. Λιασίδης είπε πως διαπιστώθηκε ότι παρόλο που όλοι οι αρμόδιοι εμπλεκόμενοι ήταν ενήμεροι ότι οι εργασίες θα γίνονταν από το Τμήμα Δημοσίων Έργων λανθασμένα εγκρίθηκαν και καταβλήθηκαν ποσά για εξόφληση τιμολογίων τα οποία αναφέρονται σε ετοιμασία ταμπελών για στάσεις λεωφορείων. Όπως ωστόσο αργότερα διαπιστώθηκε η εργασία για την τοποθέτηση όλων των πινακίδων λεωφορείων έγινε από το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

Ο κ. Λιασίδης ανέφερε ότι για τη  αγορά μικρών πινακίδων με αριθμημένη σειρά η οποία χρησιμοποιείται για την αρίθμηση οικιών, ο Δήμος Πάφου, από έλεγχο που διενεργήθηκε, πλήρωσε τα προϊόντα τα οποία δεν χρησιμοποίησε, αλλά και ούτε είχε ευθύνη και υποχρέωση να έχει στην κατοχή του, βάση των ευθυνών του. Είπε μάλιστα πως σύμφωνα με ένταλμα πληρωμής ζητήθηκε και εγκρίθηκε η διάθεση κονδυλίων για εξόφληση συγκεκριμένου κονδυλίου της εταιρείας ALMA ημερομηνίας 2.6.2011.Μέρος μάλιστα του τιμολογίου αφορά την κατασκευή 500 πρεσαριστών αριθμών για οικίες από Αλουμίνιο.

Οι πιο πάνω , όπως είπε ο μάρτυρα, πρεσαριστές πινακίδες αριθμών, παραλήφθηκαν από τον κατηγορούμενο Ανδρέα Νικολάου ενώ και η υπογραφή του διαφαίνεται επί του τιμολογίου.Πρόσθεσε δε, πως καμία μαρτυρία δεν υπάρχει ότι εργάτης και γενικά υπάλληλος το Δήμου, παρέδωσε ή τοποθέτησε τέτοια πινακίδα, σε υποστατικό ιδιώτη. Ακόμη σημείωσε, στην αποθήκη του Δ. Πάφου βρέθηκαν και καταμετρήθηκαν 107 πινακίδες αριθμοί , υλικού αλουμινίου , μέρος του συνόλου των αριθμών οι οποίοι είχαν παραδοθεί από την εταιρεία ALMA για την εργασία συγκεκριμένου τιμολογίου. Όπως εξήγησε ο κ. Λιασίδης, η πληρωμή του συγκεκριμένου τιμολογίου έγινε με επιταγή του Ελληνικού Συνεργατικού Ταμιευτηρίου  Πάφου για το χρηματικό ποσό των 3.162 ευρώ ενώ σημείωσε πως αποτελεί άξιον απορίας γιατί ο κατηγορούμενος Ανδρέας Νικολάου προέβηκε στην παραγγελία.

Ο μάρτυρας κατηγορίας είπε πως σε πολλές περιπτώσεις κατά την διάρκεια της έρευνας, έχει εντοπίσει συνεργασία μεταξύ της εταιρείας ALMA και του Α. Νικολάου με στόχο την καταδολίευση του Δήμου Πάφου.

Ο κ. Λιασίδης επί τούτου είπε πως κατά την άποψη του  δύο είναι τα ενδεχόμενα, είτε οι αριθμοί πραγματικά κατασκευάστηκαν από την εταιρεία ALMA και μέρος τους αξίας 1.807 ευρώ αποσπάστηκε παράνομα  από τον Α. Νικολάου, είτε πρόκειται για περίπτωση τιμολόγησης από πλευράς της εταιρείας ALMA  για προϊόντα που δεν παρέδωσε.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι οι διευθυντές  των εταιρειών πινακίδων ΕΤΝΑ και ΑΛΜΑ, Χρίστος Ιωάννου και Σωτήρης Αντωνιάδης και ο δημοτικός υπάλληλος Ανδρέας Νικολάου.

Όλοι οι κατηγορούμενοι απήντησαν μη παραδοχή στα αδικήματα που αντιμετωπίζουν αυτά της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσίας προς καταδολίευση, κυκλοφορία πλαστού εγγράφου, πλαστογραφία, απόσπαση χρημάτων με ψευδής παραστάσεις, κλοπή από δημόσιο λειτουργό, κατάχρηση εξουσίας και συγκάλυψης.

Το Δικαστήριο όρισε την υπόθεση για  συνέχιση της διαδικασίας στις 22 .5.2019 στις 09:00 το πρωί .