Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η περίπτωση μιας 12χρονης Ελληνοκύπριας η κηδεμονία της οποίας έχει παραχωρηθεί παράνομα όπως προκύπτει από τους γονείς της σε ηγουμένη και η οποία βρίσκεται πλέον σε μοναστήρι στη Γερμανία, από την Ελλάδα όπου είχε μεταφερθεί αρχικά. Η μικρή εντοπίστηκε στη Γερμανία από τη Διεθνή Κοινωνική Υπηρεσία.

Το όλο ζήτημα απασχολεί το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού από τον Σεπτέμβριο του 2017 οπόταν και πολίτης κατήγγειλε το γεγονός αυτό. Από τότε μέχρι σήμερα σειρά ενεργειών έχουν γίνει προς τα αρμόδια Υπουργεία, καθώς και τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας χωρίς όμως να έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα.

Μεταξύ άλλων η Επίτροπος με πρόσφατη επιστολή της προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας ζητά άμεσα να εντοπιστεί το παιδί, να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οι γονείς προέβησαν στις ενέργειες αυτές, να γίνει αξιολόγηση της καταλληλότητας των γονέων να ασκούν γονικό ρόλο, οι οποίοι, από νομικής άποψης, εξακολουθούν να έχουν τη γονική μέριμνα του παιδιού τους.

Παράλληλα και η βουλευτής του ΑΚΕΛ Σκεύη Κουκουμά είχε θέσει υπόψη σε λειτουργό του Γραφείου της Επιτρόπου πως οι γονείς παραχώρησαν ή ετοιμάζονταν να παραχωρήσουν τα γονικά τους δικαιώματα και δεύτερου παιδιού τους κατά τον ίδιο ή παρό- μοιο τρόπο με το πρώτο, προκειμένου και αυτό να μεταφερθεί για να ζήσει σε μοναστήρι. Ωστόσο μετά από σχετική διερεύνηση που έγινε φάνηκε πως οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας δεν έχουν ακόμη προχωρήσει σε αξιολόγηση της γονικής καταλληλότητας των γονέων της 12χρονης, ούτε και έχουν διερευνήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτοί προχώρησαν, κατά τρόπο, όπως αναφέρει η Επίτροπος, παράνομο, σε παραχώρηση πλήρων δικαιωμάτων γονικής μέριμνας στην ηγουμένη.

Φαίνεται, επίσης, ότι, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, δεν υπάρχει οποιοδήποτε πλάνο για τον τρόπο που θα ενεργήσουν επί του συγκεκριμένου. Αυτό που ξενίζει ιδιαίτερα την Επίτροπο λόγω της σοβαρότητας του θέματος, καθώς σαφώς διακυβεύεται το συμφέρον ενός παιδιού, είναι ότι η οικογένεια διαθέτει, πέραν της 12χρονης και άλλα ανήλικα παιδιά. Ως εκ τούτου η Λήδα Κουρσουμπά ζητά την παρέμβαση του πολιτικού προϊσταμένου των ΥΚΕ για να εξεταστεί άμεσα ο τρόπος με τον οποίο διερευνήθηκε η πληροφορία ότι οι γονείς παραχώρησαν ή σκοπεύουν να παραχωρήσουν τα γονικά δικαιώματα και δεύτε- ρου παιδιού τους κατά τον ίδιο τρόπο με τη 12χρονη και με ποια αποτελέσματα.

Επίσης ζητά να μάθει τα αποτελέσματα διερεύνησης της Διεθνούς Κοινωνική Υπηρεσίας σε ό,τι αφορά:

  1. Την άποψη του ιδίου του παιδιού σε ό,τι αφορά τις παρούσες συνθήκες διαβίωσής του.
  2. Την ποιότητα φροντίδας που της παρέχει η ηγουμένη.
  3. Τη φοίτησή της στο σχολείο.
  4. Την ποιότητα της σχέσης της με την ηγουμένη.

Ζητά επίσης να μάθει τη θέση των ΥΚΕ αναφορικά με τις παράνομες ενέργειες παραχώρησης των γονικών δικαιωμάτων της 12χρονης στην ηγουμένη από τους γονείς της και τα μέτρα τα οποία πρόκειται να λάβει το αρμόδιο Υπουργείο για την αποτροπή νέων τέτοιων περιστατικών στην Κύπρο.

Επίσης με επιστολή της και προς την Υπουργό Εργασίας, Ζέτα Αιμιλιανίδου, η βουλευτής του ΑΚΕΛ Σκεύη Κουκουμά θέτει υπόψιν της το όλο ζήτημα σημειώνοντας ότι οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δεν έχουν ακόμη προχωρήσει στην εξέτασή του.

Μάλιστα η Σκεύη Κουκουμά ζητά να ενημερωθεί για τις ενέργειες του Υπουργείου από την ημερομη- νία λήψης της επιστολής της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, αλλά και τους λόγους για τους οποίους δύο εκ των τριών ζητημάτων για τα οποία η Επίτροπος ζήτησε όπως προωθηθούν ενέργειες, δεν έτυχαν οποιασδήποτε ανταπόκρισης.

Ελένη Κωνσταντίνου