Υπουργικό: Ενέκρινε ν/σ για διεύρυνση της απαλλαγής για επένδυση σε εγκεκριμένες Μικρές και Μεσαίες Καινοτόμες επιχειρήσεις

Νομοσχέδιο με το οποίο τροποποιείται ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος, ώστε η υφιστάμενη φορολογική απαλλαγή για ποσό επένδυσης σε εγκεκριμένη Μικρή και Μεσαία Καινοτόμα επιχείρηση να διευρυνθεί και για εταιρικούς επενδυτές πέραν των φυσικών προσώπων ενέκρινε την Τρίτη το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, το νομοσχέδιο περιλαμβάνεται στο πλαίσιο των δεσμεύσεων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην ενότητα 3.2 «Ενισχυμένη Έρευνα και Καινοτομία», κατά το οποίο στοχεύεται η παροχή φορολογικών κινήτρων για προσέλκυση επενδύσεων στον τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας, το οποίο αποτελεί ορόσημο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Περαιτέρω με το εν λόγω νομοσχέδιο ολοκληρώνεται το πακέτο των φορολογικών μέτρων του Σχεδίου Δράσης για την προσέλκυση εταιρειών για δραστηριοποίηση ή και επέκταση των δραστηριοτήτων τους στην Κύπρο, όπως έχουν εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2021.

Το προτεινόμενο πλαίσιο, έχει διαμορφωθεί μετά από σειρά διαβουλεύσεων και μετά από απόφαση έγκρισης που λήφθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το φορολογικό πλεονέκτημα θα υπολογίζεται ως το 30% του ποσού που επενδύεται για επένδυση ιδίων κεφαλαίων από νομικό πρόσωπο σε εγκεκριμένη Μικρή και Μεσαία καινοτόμα επιχείρηση, νοουμένου ότι η έκπτωση αυτή δεν θα υπερβεί του 50% του φορολογητέου εισοδήματος του νομικού προσώπου και δεν θα υπερβεί το ποσό των €150.000.

Σημειώνεται ότι η ημερομηνία έναρξης του υπό αναφορά πλαισίου θα είναι η 14η ημέρα Φεβρουαρίου, 2022, ημερομηνία λήψης της απόφασης από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το νομοσχέδιο αυτό θα κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων για μελέτη και ψήφιση.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.