Υπουργικό: Ο Κύπρος Σταυρίδης νέος εκτελεστικός διευθυντής του ΟΚΥΠΥ

Το Υπουργικό Συμβούλιο συνεδρίασε υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη.

Λήφθηκαν, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες αποφάσεις:

  • Ενέκρινε τον καθορισμό ενιαίου  ποσοστού συνεισφοράς  15%, προς τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης  για έργα της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 που συγχρηματοδοτούνται από τα Προγράμματα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» και «Θάλασσα, Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια 2021-2027».
  • Εγκρίθηκε η καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των Παροικιακών Σχολείων του Ηνωμένου Βασιλείου ύψους 120.000 ευρώ.
  • To Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΥΠΥ για διορισμό του κ. Κύπρου Σταυρίδη στη θέση του Γενικού (Εκτελεστικού) Διευθυντή του Οργανισμού των Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.