Υπουργικό Συμβούλιο: Ενέκρινε νομοσχέδιο για ρύθμιση των ασθενοφόρωνΣτη νομοθετική ρύθμιση του επαγγέλματος των παροχέων υπηρεσιών ασθενοφόρου και των διασωστών προχώρησε το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο ενέκρινε νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Εγγραφής Παροχέων Υπηρεσιών Ασθενοφόρου και Ασθενοφόρων Οχημάτων (Άδεια Λειτουργίας, Έλεγχος και Εποπτεία) Νόμος του 2019.

Όπως αναφέρει επίσημη ανακοίνωση, σκοπός του νομοσχεδίου είναι η νομοθετική ρύθμισης του επαγγέλματος των παροχέων υπηρεσιών ασθενοφόρου και των διασωστών, καθώς επίσης της εγγραφής των ασθενοφόρων οχημάτων.

Ειδικότερα, το προτεινόμενο νομοσχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων:

α) Τον καθορισμό συστήματος αδειοδότησης και λειτουργίας των παροχέων υπηρεσιών ασθενοφόρου και των ασθενοφόρων οχημάτων.

β) Την εγκαθίδρυση μηχανισμού ελέγχου των παροχέων υπηρεσιών ασθενοφόρου και ασθενοφόρων οχημάτων.

γ) Την καθιέρωση ελάχιστων επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού που θα διευθύνει και θα στελεχώνει τα ασθενοφόρα οχήματα.

δ) Τη ρύθμιση της ίδρυσης του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επείγουσων Κλήσεων.

ε) Τον καθορισμό κριτηρίων που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του Διασώστη καθώς και η δημιουργία Μητρώου Διασωστών.