Η διδασκαλία εξ’ αποστάσεως δεν θεωρείται η ύλη και η διδασκαλία για τις εξετάσεις ξεκαθάρισε ο Υπουργός Παιδείας.

Ο Πρόδρομος Προδρόμου ανέφερε ότι η εξ΄ αποστάσεως δεν θα περιοριστεί μόνο σε ότι έχει διδαχθεί μέχρι στιγμής στο σχολείο. Πρόσθεσε ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να προχωρήσουν τη διδασκαλία σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα χωρίς να αποκλείεται να κάνουν επαναλήψεις ή εργασίες εμπέδωσης σύμφωνα με τα δεδομένα της κάθε τάξης.

Ο κ. Προδρόμου κάλεσε τους γονείς, κηδεμόνες και μαθητές να μην λαμβάνουν υπόψη τυχόν τοποθετήσεις ή άλλες διαδόσεις. Επανέλαβε ότι το υπουργείο έχει ανακοινώσει τη αναστολή της λειτουργίας των σχολείων μέχρι τις 26 Απριλίου. Προσθέτοντας ότι το τι θα γίνει θα ανακοινωθεί έγκαιρα από το Υπουργείο. Σημείωσε δε ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν την ώρα που θα υπάρχουν ασφαλή δεδομένα.

Επίσης είπε ότι έχουν γίνει οι απαραίτητοι σχεδιασμοί για να εφαρμοστούν ειδικές πρόνοιες για το τρέχον έτος.

Ο Υπουργός Παιδείας σημείωσε ακόμα ότι δε θα ζημιωθούν τα παιδιά αλλά θα εφαρμοστεί ότι εξυπηρετεί καλύτερα το δημόσιο συμφέρον.

Επίσης είπε ότι το Υπουργείο Παιδείας διοργανώνει ειδικό τηλεοπτικό πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται στις μικρότερες ηλικίες.