ΥΠΠΑΝ: Αδυναµία διαχείρισης της πανδηµίας και στασιµότητα σε σηµαντικά ζητήµατα της Παιδείας


  • Καθημερινή ενημέρωση

    Κάθε πρωί η επικαιρότητα στο inbox σου.


  • Ο Υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε στην αρχή της χρονιάς σειρά από µεταρρυθµίσεις, αλλά για πολλές δεν υπάρχει καµία ενηµέρωση
  • Αναγκαία η επαναξιολόγηση και -αν χρειάζεται- αναθεώρηση των αναλυτικών προγραµµάτων
  • Ο ΥΠΠΑΝ εξήγγειλε την εισαγωγή του «πολλαπλού βιβλίου», ενώ οι εκπαιδευτικοί… δεν έχουν ιδέα τι σηµαίνει αυτό
  • Για τη φετινή χρονιά υπήρξαν συναντήσεις για µείωση της ύλης. Σε φυσική και φιλολογικά µαθήµατα υπάρχουν ακόµα προβλήµατα
  • Οι εξετάσεις τετραµήνων µόνο προβλήµατα δηµιουργούν. Ακόµα και το ΥΠΠΑΝ αναγνωρίζει το πρόβληµα και εξήγγειλε αλλαγές. Παρ’ όλα αυτά δεν υπήρξε ακόµα καµία ενηµέρωση
  • Τα προβλήµατα στη διδασκαλία παιδιών µε µεταναστευτική βιογραφία και στον κατάλογο διορισίµων χρονολογούνται, αλλά δεν επιλύθηκαν 

 

Του

Ειρηναίου Πίττα

Πανδηµία, κρούσµατα, επαφές, πρωτόκολλα, τεστ, test to stay, εξετάσεις τετραµήνων, διαγωνίσµατα, ύλη. Η αδυναµία του ΥΠΠΑΝ να διαχειριστεί την πανδηµία έχει ως αποτέλεσµα να µην τρέχουν άλλα ενδεχοµένως σηµαντικότερα που αφορούν την Παιδεία και την αναβάθµισή της.

Ο αρµόδιος υπουργός σε ενηµέρωση που παρέθεσε δηµόσια στην αρχή της χρονιάς αναφέρθηκε σε διάφορες µεταρρυθµίσεις που αφορούν την Εκπαίδευση και οι οποίες θα έµπαιναν σε τροχιά υλοποίησης την τρέχουσα χρονιά. Παρ’ όλα αυτά δεν υπάρχει οποιαδήποτε ενηµέρωση, ενώ οι εκπαιδευτικοί φορείς έχουν επικεντρωθεί στα της πανδηµίας και βρίσκονται σε έναν αγώνα διαρκείας ώστε να σωθεί η χρονιά.

∆εν επαναξιολογήθηκαν τα πλαίσια µάθησης

Η επαναξιολόγηση και, αν χρειάζεται, αναθεώρηση των Αναλυτικών Προγραµµάτων είναι ένα από τα θέµατα που το ίδιο το Υπουργείο έθεσε ως στόχο. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τον ΥΠΠΑΝ, «αποφασίστηκε και προωθείται επαναξιολόγηση και προσαρµογή των Αναλυτικών Προγραµµάτων, λαµβάνοντας υπόψιν και την ιδιαίτερη αναγκαιότητα για αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας στην εκπαίδευση». Στην αρχή της χρονιάς, µάλιστα, ενηµέρωσε ότι υπάρχει συµφωνία µε το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας, προκειµένου να αξιοποιηθούν ή και να υιοθετηθούν τα νέα Αναλυτικά Προγράµµατα που έχουν ετοιµαστεί στην Ελλάδα. Υπογραµµίστηκε δε, η πρόθεση για µελέτη και υιοθέτηση της µεταρρύθµισης που εφαρµόζεται στην Ελλάδα για τη «χρήση πολλαπλών βιβλίων ή εγχειριδίων στη διδασκαλία των διαφόρων µαθηµάτων, αντί του “ενός βιβλίου διδασκαλίας”».

Σύµφωνα µε τον πρόεδρο της ΟΕΛΜΕΚ, Κώστα Χατζησάββα, µέχρι το φθινόπωρο θα γινόταν αξιολόγηση, αλλά προς το παρόν τα πλαίσια παραµένουν τα ίδια. Σηµείωσε δε, ότι οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν ενηµερωθεί τι εννοούσε ο υπουργός µιλώντας για «πολλαπλό βιβλίο». Είπε ότι πρέπει να ενηµερωθούν για τέτοιου είδους µεταρρυθµίσεις, διότι το σηµαντικό είναι να εξυπηρετούν στην πράξη και όχι να είναι ωραίες στα λόγια.

Σε σχέση µε τη φετινή χρονιά ο κ. Χατζησάββας είπε ότι η αναπροσαρµογή των πλαισίων µάθησης, µε βάση τον ωφέλιµο διδακτικό χρόνο, είναι ένα από τα πρώτα ζητήµατα που έθεσε η ΟΕΛΜΕΚ. Όπως είπε, στις 28 Ιανουαρίου το ΥΠΠΑΝ υπέβαλε εισηγήσεις για µείωση της ύλης β’ τετραµήνου σε όλα τα µαθήµατα. Σε συνεννόηση µε τους συνδέσµους ειδικοτήτων αξιολογήθηκαν οι εισηγήσεις και διαπιστώθηκαν προβλήµατα σε 6 µαθήµατα. Συγκεκριµένα, σε φιλολογικά µαθήµατα, µαθηµατικά, φυσική, χηµεία, βιολογία και αγγλικά. Η ΟΕΛΜΕΚ υπέβαλε εισηγήσεις για αυτά και υπήρξαν συναντήσεις µε τους οικείους επιθεωρητές. Σύµφωνα µε τον πρόεδρο της ΟΕΛΜΕΚ, για 4 από αυτά υπήρξε σύγκλιση, ωστόσο σε φυσική και φιλολογικά µαθήµατα υπάρχει ακόµα πρόβληµα. Οι σύνδεσµοι αυτών των µαθηµάτων, συνέχισε, εκφράζουν παράπονα ότι δεν έχει επιδειχθεί η απαραίτητη κατανόηση από το ΥΠΠΑΝ. «Ως εκπαιδευτικοί εκείνο που θέλουµε είναι να ασκούµε το διδακτικό και παιδαγωγικό µας έργο µε τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο, έτσι ώστε οι µαθητές να εµπεδώνουν αυτά τα οποία διδάσκονται και να µην αναγκάζονται να προσφεύγουν σε άλλου είδους βοήθεια», είπε.

Αναποτελεσµατική η διδασκαλία παιδιών µε µεταναστευτική βιογραφία

Ένα άλλο ζήτηµα που έθιξε ως ιδιαίτερα σηµαντικό ο κ. Χατζησάββας είναι η διδασκαλία των παιδιών µε µεταναστευτική βιογραφία. Η ΟΕΛΜΕΚ, όπως είπε, έχει ζητήσει τη δηµιουργία τάξεων υποδοχής µέσα στα σχολεία. Συµφωνήσαµε, συνέχισε, ότι θα κληθούµε από το ΥΠΠΑΝ για να ενηµερωθούµε σχετικά, αλλά ακόµα περιµένουµε συνάντηση. Εξήγησε ότι µε τις τάξεις υποδοχής, τα παιδιά θα µαθαίνουν την ελληνική γλώσσα σε ικανοποιητικό βαθµό πριν µπουν σε κανονικές τάξεις, ενώ θα αποφευχθεί αυτό που συµβαίνει σήµερα, δηλαδή να διδάσκονται τα µαθήµατα και να αξιολογούνται σε αυτά ενώ δεν γνωρίζουν επαρκή Ελληνικά. Παράλληλα, είπε, θα συνεχίσουν να είναι στις σχολικές µονάδες και να κοινωνικοποιούνται µε τους συµµαθητές τους. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν και άλλες πτυχές του θέµατος και η ΟΕΛΜΕΚ είναι έτοιµη να υποβάλει εισηγήσεις.

Σύµφωνα µε την Έρευνα Ελληνοµάθειας, το 2020-21, µόλις 45% είχαν γνώσεις που αντιστοιχούσαν στο επίπεδο που κρίνεται αναγκαίο για να µπορούν να παρακολουθήσουν την εκπαίδευση.

Φαινόµενα «µπες-βγες» των εκπαιδευτικών

Ένα άλλο πρόβληµα το οποίο χρήζει άµεσης επίλυσης και το οποίο επίσης αναγνωρίζεται, προκύπτει από την εφαρµογή του νέου συστήµατος διορισίµων. Σύµφωνα µε τον πρόεδρο της ΟΕΛΜΕΚ υπάρχουν περιπτώσεις που εκπαιδευτικοί διορίζονται και µετά από δύο χρόνια µένουν εκτός και µπαίνει κάποιος άλλος.

Εξήγησε πως εκπαιδευτικοί που εργοδοτούνται από τον κατάλογο διορισίµων ως συµβασιούχοι, οι οποίοι ενδεχοµένως να δουλέψουν και για ένα ή δύο χρόνια, αργότερα λόγω ενδεχόµενων αλλαγών στη σειρά κατάταξης στους καταλόγους που προκύπτουν από εξετάσεις, µπορεί να µείνουν εκτός. Η εµπειρία που αποκτούν δε, δεν λαµβάνεται υπόψιν.

∆εν εξυπηρέτησαν κανένα στόχο οι εξετάσεις τετραµήνων

Ένα άλλο κρίσιµο θέµα είναι αυτό των εξετάσεων τετραµήνων. Η ΟΕΛΜΕΚ θεωρεί ότι δεν λειτουργούν προς όφελος των παιδιών, ενώ παράλληλα θεωρεί πως µέσα από την εφαρµογή τους διαφάνηκε ότι δηµιουργούνται σοβαρά προβλήµατα, ιδιαίτερα για τους τελειόφοιτους µαθητές.

Σύµφωνα µε τον κ. Χατζησάββα, θέση της ΟΕΛΜΕΚ είναι πως πρέπει άµεσα να ξεκινήσει διάλογος µε όλους ώστε να βρεθεί ο κατάλληλος τρόπος αξιολόγησης, ο οποίος, συνέχισε, δεν είναι σε καµία περίπτωση οι τρεις εξετάσεις. Εξήγησε ότι φέτος οι τελειόφοιτοι και οι εκπαιδευτικοί τους βρίσκονται κάτω από µια πρωτόγνωρη πίεση. Το Υπουργείο, είπε, φαίνεται ότι ειδικά για τις τρεις εξετάσεις αναγνωρίζει το πρόβληµα, ωστόσο, όπως είπε, µέχρι στιγµής δεν έχουν καλεστεί να συζητήσουν το θέµα.

Υπενθυµίζεται ότι αρχές Νοεµβρίου ο ΥΠΠΑΝ ενηµέρωσε πως το αρµόδιο Υπουργείο έχει επεξεργαστεί πρόταση και έχει ετοιµάσει σχετικό νοµοσχέδιο προκειµένου να απλοποιηθεί το σύστηµα, µειώνοντας τις εξεταστικές διαδικασίες από τρεις σε δύο. Έτσι θα χρησιµοποιούνται τα αποτελέσµατα των εξετάσεων των δύο τετραµήνων της Γ’ Λυκείου/Γ’ Τεχνικών για την πρόσβαση στα δηµόσια πανεπιστήµια, ενώ οι ίδιες εξετάσεις θα χρησιµοποιούνται και για απόλυση. Μάλιστα, ο κ. Προδρόµου ενηµέρωνε τότε ότι το σχετικό νοµοσχέδιο έτυχε νοµοτεχνικής επεξεργασίας από τη Νοµική Υπηρεσία και θα προωθείτο στο Υπουργικό Συµβούλιο εντός ∆εκεµβρίου, ώστε να υπάρχει ο απαιτούµενος χρόνος για διαβούλευση. Παρ’ όλα αυτά, δεν υπήρξε ενηµέρωση ότι βρέθηκε ενώπιον του Υπουργικού, ενώ καµία διαβούλευση έγινε.

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.