ΥΠΠΑΝ: Αυξάνονται από 102 σε 170 οι σχολικές μονάδες του Προγράμματος ΔΡΑ.Σ.Ε

Αυξάνονται από 102 σε 170 οι σχολικές μονάδες του Προγράμματος «Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης – ΔΡΑ.Σ.Ε. + » με τη Συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, κατά τη σημερινή συνεδρία του το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε μετά από πρόταση του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) το πρόγραμμα «Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης ΔΡΑ.Σ.Ε.+».

Στη βάση αυτής της απόφασης το νέο Έργο «ΔΡΑ.Σ.Ε.+», εκτός από τις 102 σχολικές μονάδες που ήδη συμπεριλαμβάνονται και συνεχίζουν να λειτουργούν, επεκτείνεται σε επιπρόσθετες 68 σχολικές μονάδες  (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια).

Αυτά τα νέα σχολεία επιλέγονται στη βάση συγκεκριμένων αντικειμενικών και μετρήσιμων κριτηρίων, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική περιοχή στην οποία βρίσκονται. Το έργο ΔΡΑ.Σ.Ε.+ ξεκινά από την 1η Σεπτεμβρίου 2021.

Όπως υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας, η μέχρι τώρα επιτυχής εφαρμογή του προγράμματος «Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης» οδήγησε σε ανάγκη για επέκταση και ανασχεδιασμό, με στόχο την περαιτέρω προώθηση και ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης των παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα, ανεξαρτήτως κοινωνικής ομάδας, εθνικής καταγωγής, μαθησιακής κατάστασης ή άλλων ιδιαιτεροτήτων, αξιοποιώντας αριθμό παροχών για προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Στόχος της επέκτασης είναι να καλυφθεί περίπου 25% του μαθητικού πληθυσμού.

Μέσα από αυτό το έργο του ΥΠΠΑΝ, αναφέρεται, επιδιώκεται η στήριξη παιδιών που προέρχονται από οικογένειες που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή/και κοινωνικού αποκλεισμού, η διασφάλιση της κοινωνικής πρόνοιας και στήριξης των οικονομικά ασθενέστερων ομάδων του πληθυσμού, η μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, η βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και η μείωση της σχολικής αποτυχίας και παραβατικότητας και η εκπαίδευση των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία.

Η συνέχιση και επέκταση του Προγράμματος «ΔΡΑΣΕ» αναμένεται να συμβάλει, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία, και στην αντιμετώπιση συνεπειών της πανδημίας. Ενώ θα υποστηρίξει και την αναθεωρημένη πολιτική ομαλής ένταξης των μαθητών και μαθητριών με μεταναστευτική βιογραφία, που εφαρμόζεται από το επόμενο σχολικό έτος.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται μέσα από ποικίλες δράσεις, όπως η προσφορά προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και δημιουργικής απασχόλησης στους μαθητές/μαθήτριες (σε πρωινό και απογευματινό χρόνο, καθώς και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες), η προσφορά προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας στους μαθητές/μαθήτριες με μεταναστευτική βιογραφία, η προσφορά πρόσθετης ψυχοκοινωνικής στήριξης στους μαθητές/μαθήτριες από ειδικούς επιστήμονες, η καινοτόμος εφαρμογή προγραμμάτων εναλλακτικής εκπαίδευσης, η παροχή υποστηρικτικού εξοπλισμού και η προσφορά σχετικής με τους στόχους του προγράμματος επιμόρφωσης και κατάρτισης των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.