Χάριζαν τον ΦΠΑ σε ζάμπλουτους επενδυτές με νόμο ….για “νεαρά ζευγάρια”


  • Χιλιάδες ευρώ ζήμιωσε το δημόσιο από το φαγοπότι των πολιτογραφήσεων
  • Ελαφρύνσεις σε ΦΠΑ, μη καταβολή μεταβιβαστικών τελών και άλλες παρατυπίες σημειώνει η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας

 

Η κυβέρνηση Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ παραχωρεί ελαφρύνσεις στο συντελεστή ΦΠΑ σε ζάμπλουτους επενδυτές χρησιμοποιώντας ως όχημα νόμο που αφορά νεαρά ζευγάρια.

diavatiria passports 81

Συγκεκριμένα, σε πέντε περιπτώσεις που έλαβαν την κυπριακή ιθαγένεια κατά την περίοδο 2016-17 μέσω του Προγράμματος Πολιτογραφήσεων και εξετάστηκαν από την Ελεγκτική Υπηρεσία, αποδείχθηκε ότι αφέθηκαν οι επενδυτές να κάνουν χρήση χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ της τάξεως του 5% σε συναλλαγές ύψους περίπου €14 εκατ., με αποτέλεσμα να τους χαριστούν χιλιάδες ευρώ, καθώς ο κανονικός συντελεστής ανέρχεται στο 19%. Ταυτόχρονα, και σύμφωνα με ευρωπαϊκή οδηγία, η ελάφρυνση αυτή μπορεί να εφαρμοστεί μόνο εντός ενός κοινωνικού πλαισίου και όχι σε πολυεκατομμυριούχους.

Την ίδια ώρα η κυβέρνηση δεν αφήνει την Ελεγκτική Υπηρεσία να εξετάσει και τις υπόλοιπες περιπτώσεις πολιτογραφήσεων, δημιουργώντας δημοκρατικό έλλειμα, καθώς φαίνεται να υπάρχουν γκρίζες ζώνες μεταξύ τριών εξουσιών γύρω από το εν λόγω Πρόγραμμα.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία, θα πρέπει να τροποποιηθούν οι περί Τιμητικής Πολιτογράφησης για Λόγους Δημοσίου Συμφέροντος και Πολιτογράφησης Αλλοδαπών Επιχειρηματιών ή Επενδυτών Κανονισμοί, ώστε η γραπτή συμφωνία μεταξύ επενδυτή και Παρόχου Υπηρεσιών, που προβλέπεται για λόγους διαφάνειας και δέουσας φορολόγησης, να υποβάλλεται μαζί με την αίτηση του επενδυτή στο Υπουργείο Εσωτερικών.

«Εμείς ως Ελεγκτική Υπηρεσία έχουμε την άποψη ότι το Πρόγραμμα είναι επενδυτικό και ως εκ τούτου δεν μπορεί να εφαρμόζεται ο νόμος που παραχωρεί ελαφρύνσεις στο συντελεστή ΦΠΑ στα νεαρά ζεύγη σε πολυεκατομμυριούχους», δήλωσε στη «Χαραυγή» ο λειτουργός ελέγχου και εκπρόσωπος Τύπου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, Μάριος Πετρίδης.

Ο κ. Πετρίδης εξήγησε ότι σχετική ευρωπαϊκή οδηγία, η περί Κοινού Συστήματος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας της ΕΕ, καθορίζει ρητά ότι μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ μπορεί να εισαχθεί από τα κράτη-μέλη μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

«Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν: την παράδοση, την ανέγερση, ανακαίνιση, κατασκευή και μετασκευή κατοικιών εντός ενός πλαισίου κοινωνικής πολιτικής. Οπόταν, είναι προφανές ότι οι επενδύσεις εύπορων αλλοδαπών επενδυτών δεν εμπίπτουν σε αυτό το πλαίσιο».

Επεσήμανε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, με πρόσχημα ότι όλες οι περιπτώσεις, βρίσκονται ενώπιον της τετραμελούς επιτροπής (σ.σ. η επιτροπή που διόρισε ο Γενικός Εισαγγελέας για τον έλεγχο των πολιτογραφήσεων) για εξέταση, δεν επέτρεψε στην Ελεγκτική Υπηρεσία να έχει πρόσβαση στα αρχεία.

diavatiria lista

Ερωτηθείς εάν η Ελεγκτική Υπηρεσία θα προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες σχετικά με τη λειτουργία του Προγράμματος, ο κ. Πετρίδης απάντησε ότι η Υπηρεσία θέλει να προχωρήσει σε έλεγχο του Επενδυτικού Προγράμματος περί τα τέλη του 2021.

«Ο έλεγχός μας θα αφορά μεγάλη χρονική περίοδο, όμως θα επικεντρωθούμε περισσότερο στην περίοδο του Αυγούστου του 2020 και ένθεν, καθώς είναι η ημερομηνία που εφαρμόστηκαν οι νέοι κανονισμοί.

Τόνισε ότι θα ήταν ένα θετικό βήμα εάν η κυβέρνηση λάβει υπόψιν της την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, δηλαδή μίας ανεξάρτητης Αρχής και αυτή σαν εκτελεστική εξουσία να τη μελετήσει και να εφαρμόσει τα στοιχεία της έκθεσης για να λειτουργήσει ορθά το Πρόγραμμα.

«Επίσης, μία έρευνα από την Υπηρεσία μας σημαίνει ότι δίνεις σημασία και στη διάκριση των εξουσιών, καθώς οι άλλες επιτροπές είναι διορισμένες από την ίδια την κυβέρνηση. Θέλω να τονίσω όμως ότι δεν εξυπακούεται ότι δεν θα κάνουν σωστά τη δουλειά τους οι επιτροπές», πρόσθεσε ο κ. Πετρίδης.

Στην έκθεσή της η Ελεγκτική Υπηρεσία επισημαίνει την αρνητική εικόνα που έχει δημιουργηθεί εντός και εκτός Κύπρου ως προς την εφαρμογή του Προγράμματος, εικόνα που επιδεινώθηκε πρόσφατα μετά τα δημοσιεύματα του ξένου τηλεοπτικού δικτύου «Al Jazeera» και προσθέτει ότι οι πολύ αρνητικές διαπιστώσεις που περιλαμβάνονται στην Έκθεση, όπως και οι εξίσου αρνητικές διαπιστώσεις που φαίνεται να περιλαμβάνονται στο πόρισμα της τριμελούς Ερευνητικής Επιτροπής (σ.σ. Επιτροπή Καλογήρου), που είδαν πρόσφατα σε λεπτομέρεια το φως της δημοσιότητας, μπορούν να αποτελέσουν εργαλείο για αποκατάσταση της αρνητικής αυτής εικόνας.

vitsa diavatirio 1 1

 

 

Εφαλτήριο για μεγάλο φαγοπότι το ΚΕΠ

Στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας επισημαίνεται σειρά παρατυπιών, από τις οποίες το δημόσιο έχασε έσοδα χιλιάδων ευρώ.

Αναφέρουμε μόνο κάποιες ενδεικτικές περιπτώσεις που φαίνεται ότι το πρόγραμμα έγινε εφαλτήριο για μεγάλο φαγοπότι…

• Οι αποδείξεις που εκδόθηκαν από δύο εταιρείες που πώλησαν ως κοινοπραξία στον επενδυτή τη μόνιμη κατοικία αξίας €1,3 εκ. δεν είναι φορολογικές, αφού δεν φέρουν αριθμό εγγραφής στο μητρώο ΦΠΑ. Επίσης, δεν έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Εφόρου Φορολογίας (Ερμηνευτική Εγκύκλιος 161 ημερ. 13.01.2012, Εγκ. 228 ημερ. 20.12.2018), στις οποίες αναφέρεται ότι η απόδειξη πρέπει να φέρει στοιχεία για κάθε συντελεστή του επιβλητέου ΦΠΑ και του εφαρμοστέου συντελεστή ΦΠΑ. Οι συγκεκριμένες αποδείξεις που εντοπίστηκαν δεν έφεραν αυτήν την πληροφόρηση. Επιπλέον, η μία εκ των δύο εταιρειών δεν έχει υποβάλει δηλώσεις εισοδήματος για τα έτη 2016, 2017 και 2018 και συνεπώς οποιοδήποτε φορολογητέο κέρδος προέκυψε από την πώληση της κατοικίας το 2016 δεν έχει ακόμα δηλωθεί.

• Για την πολιτογράφησή του ο αιτών παρουσίασε 4 συμβόλαια με τα οποία αγόρασε 4 ακίνητα, συμπεριλαμβανομένης της μόνιμης κατοικίας συνολικής αξίας €2.380.000 (€2 εκ. πλέον ΦΠΑ). Η αίτηση του αιτούντος για πολιτογράφηση υποβλήθηκε μέσω δικηγορικού γραφείου στις 28.11.2017, ενώ και τα τέσσερα συμβόλαια που υποβλήθηκαν υπογράφηκαν στις 5.12.2017 και συνεπώς ο αιτών δεν πληρούσε τους όρους για έγκριση της πολιτογράφησης. Σύμφωνα με τα κριτήρια σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, «ο αιτών θα πρέπει να έχει προβεί στις απαιτούμενες επενδύσεις κατά τα τρία έτη πριν την αίτηση και να τις διατηρεί για τουλάχιστον τρία έτη από την ημερομηνία Πολιτογράφησης». Από έρευνα στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για να διαπιστωθεί κατά πόσο καταβλήθηκαν τα μεταβιβαστικά τέλη για τη μεταβίβαση των τεσσάρων ακινήτων, διαπιστώθηκε ότι κανένα εκ των τεσσάρων ακινήτων δεν μεταβιβάστηκε μέχρι σήμερα. Αντίθετα, φαίνεται ότι για ένα εκ των ακινήτων, αξίας €300.000 (πλέον ΦΠΑ), έχει ακυρωθεί η πώληση δύο μήνες μετά την πολιτογράφηση και δεν ανήκει πλέον στον αιτούντα. Ως εκ τούτου, και γι’ αυτό το λόγο, ο πολιτογραφηθείς δεν πληροί τους όρους, αφού δεν έχει διατηρήσει τις απαιτούμενες επενδύσεις για τουλάχιστον τρία έτη από την ημερομηνία πολιτογράφησης. Επιπλέον, από έρευνα που διενεργήθηκε στο διαδίκτυο παρατηρήθηκε ότι τα δύο εκ των τεσσάρων ακινήτων που αγοράστηκαν παρουσιάζονται να διατίθενται προς πώληση από την εταιρεία που τα πώλησε ήδη στον επενδυτή…

• Ο επενδυτής αγόρασε από εταιρεία ένα ακίνητο τον Ιανουάριο του 2018 προς €120.000. Η εταιρεία αυτή δήλωσε μηδενικό κύκλο εργασιών στο ΦΠΑ για την περίοδο πραγματοποίησης της συναλλαγής. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση πώλησης μεταχειρισμένου διαμερίσματος δεν επιβάλλεται ΦΠΑ, αλλά στην τριμηνιαία δήλωση ΦΠΑ ο πωλητής θα πρέπει να συμπεριλάβει την εν λόγω πώληση στην ολική αξία εκροών και να μην πληρώσει ΦΠΑ. Επίσης η εταιρεία αυτή δεν υπέβαλε δηλώσεις εισοδήματος για τα έτη 2017 και 2018.

diavatiria335

 

Και ο έλεγχος συνεχίζεται…

 

Στο μεταξύ ο έλεγχος της κυβέρνησης για το ξεχείλωμα και τις καταχρήσεις του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος συνεχίζεται όσο και αν αυτό μυρίζει στην κυβέρνηση όπως το λιβάνι για το διάβολο… Εκτός από τις οδηγίες της Νομικής Υπηρεσίας για ανακρίσεις σε σχέση με το πόρισμα της τριμελούς επιτροπής υπό την κα Καλογήρου και την έναρξη της έρευνας από την 4μελή επιτροπή που διόρισε ο Γενικός Εισαγγελέας, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Συγκεκριμένα, σήμερα στην Επιτροπή εξετάζονται δύο θέματα: Το ένα αφορά τις πληροφορίες που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας από το ειδησεογραφικό δίκτυο «Al Jazeera» αναφορικά με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, έπειτα από πρόταση των βουλευτών Γιώργου Λουκαΐδη, Γιώργου Τ. Γεωργίου, Ευανθίας Σάββα και Γιώργου Περδίκη. Το δεύτερο αφορά

την άρνηση του Υπουργείου Εσωτερικών να παραδώσει τους σχετικούς φακέλους και τα σχόλια επί του προσχεδίου της έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή αναφορικά με το επενδυτικό πρόγραμμα των κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων, έπειτα από πρόταση των βουλευτών Πανίκου Λεωνίδου και Παύλου Μυλωνά. Στην συνεδρία κλήθηκε να παραστεί ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Γενικός Ελεγκτής, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, εκπρόσωποι της Αστυνομίας Κύπρου και της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟ.Κ.Α.Σ.).

 

Κωστής Πιτσιλλούδης

 

Οι ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy. Ακολουθήστε μας και στο Google News