Στην Κύπρο της ανάπτυξης και των μεγάλων επιτυχιών υπάρχουν άνθρωποι που ζουν με ψίχουλα. Ενδεικτική είναι η περίπτωση λήπτη ΕΕΕ, ο οποίος, σύμφωνα με την έρευνα του Γενικού Ελεγκτή, ζει με 64 ευρώ το μήνα.

Όπως αναφέρεται ο λήπτης πληρώνει μηνιαίο ενοίκιο 530 ευρώ συν 40 ευρώ για κοινόχρηστα και λαμβάνει ΕΕΕ 634 ευρώ (480 ευρώ ελάχιστο καλάθι διαβίωσης και επίδομα ενοικίου 154 ευρώ, αφού τόσο δικαιούται σύμφωνα με τους Κανονισμούς). «Επομένως», όπως αναφέρει ο Γενικός Ελεγκτής, «το άτομο αυτό έχει στη διάθεσή του για διαβίωση καθαρό μηνιαίο εισόδημά μόνο 64 ευρώ».

Ο Γενικός Ελεγκτής αναφέρει ότι πρέπει να γίνει έλεγχος κατά πόσο εργάζεται παράνομα. Προφανώς είναι παράλογο να ζει με 64 ευρώ τον μήνα. Από την άλλη, εάν για ένα μήνα βρήκε κανένα κουτσοδούλι και πήρε 100 ευρώ, τι θα κάνει το κράτος; Θα του τα ζητήσει πίσω, επειδή θεωρείται πλούσιος που για ένα μήνα είχε 164 ευρώ; Και αν δεν βρήκε ούτε κουτσοδούλι και όντως ζει με 64 ευρώ το μήνα;

ΚΑΖ