Ζωντανός οργανισμός που χρήζει συνεχούς αναβάθμισης το ΓεΣΥ

Οποιεσδήποτε αλλαγές πρέπει να είναι προς όφελος των πολιτών και να µην υποσκάπτουν τη φιλοσοφία του 

Το Γενικό Σύστηµα Υγείας (ΓεΣΥ) αποτελεί µια από τις µεγαλύτερες µεταρρυθµίσεις στη σύγχρονη ιστορία του τόπου, όπως είθισται να λέγεται.


Κατεβάστε το  Dialogos App
Apple | Android | HuaweiΠλην όµως αποτελεί ένα ζωντανό οργανισµό που χρήζει συνεχούς αναβάθµισης, ώστε από τη µια να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών και εν δυνάµει ασθενών και από την άλλη να παραµένει βιώσιµο.

Η πανδηµία ανέδειξε κάποιες από τις αδυναµίες του συστήµατος, όπως είναι η έλλειψη Τµηµάτων Πρώτων Βοηθειών, για τα οποία δεν έχει επιτευχθεί µέχρι στιγµής συµφωνία µε τα µεγάλα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Παράλληλα, ο Γενικός Εισαγγελέας µε γνωµάτευσή του κρίνει ως παράνοµες τις «ιδιωτικές πτέρυγες» στα συµβεβληµένα µε το σύστηµα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Με αφορµή τα πιο πάνω, και την εµπειρία που συσσωρεύεται µε το πέρασµα του χρόνου, έχει ανοίξει εκ νέου η συζήτηση για τις αναβαθµίσεις που χρήζει το σύστηµα. Ο Οργανισµός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) διαµηνύει πως αναγνωρίζεται το περιθώριο βελτίωσης όπως και η ανάγκη για αναβαθµίσεις και είναι σε διαρκή επικοινωνία µε τους παρόχους ώστε να εντοπίζονται και να αντιµετωπίζονται τα προβλήµατα που ενδεχοµένως προκύπτουν. Παράλληλα, ωστόσο, τονίζεται από τον ΟΑΥ ότι δεν θα συζητήσει σε καµία περίπτωση αλλαγές που υποσκάπτουν τη φιλοσοφία του µονοασφαλιστικού συστήµατος και ενδεχοµένως να έθεταν σε κίνδυνο το σύστηµα.

Του Ειρηναίου Πίττα

Ξανά στο τραπέζι η Γνωμάτευση και τα ΤΑΕΠ

ΟΑΥ, Παγκύπριος Σύνδεσµος Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (ΠΑΣΙΝ) και Υπουργός Υγείας θα συναντηθούν εκ νέου αυτή την εβδοµάδα για να συζητήσουν το θέµα της Γνωµάτευσης του Γενικού Εισαγγελέα, σύµφωνα µε την οποία «η ενδονοσοκοµειακή φροντίδα υγείας από συµβεβληµένο νοσηλευτήριο θα πρέπει να παρέχεται µέσω του Συστήµατος διά συµβεβληµένου µε το Σύστηµα ιατρού µόνον».

Ως εκ τούτου, σύµφωνα µε την υφιστάµενη νοµοθεσία, η παροχή υπηρεσιών από γιατρό που δεν είναι συµβεβληµένος µε το ΓεΣΥ, σε νοσηλευτήριο εντός του Συστήµατος, δεν επιτρέπεται. Υπενθυµίζεται πως για το ίδιο θέµα ο υπουργός έθεσε στον ΟΑΥ δύο σενάρια. Σύµφωνα µε το πρώτο, τίθεται χρονοδιάγραµµα για εφαρµογή της Γνωµάτευσης του Γενικού Εισαγγελέα και δεν γίνεται καµία αλλαγή στη νοµοθεσία. Το δεύτερο σενάριο προβλέπει αλλαγές στη νοµοθεσία και συνέχιση της πρακτικής που ακολουθείται. Πάντως, το ζήτηµα θεωρείται αρκετό περίπλοκο, συνεπώς θα πρέπει να υπάρξει σηµαντική διαβούλευση µέχρι την επίλυσή του. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες µας, στην ίδια συνάντηση ο ΠΑΣΙΝ προτίθεται να θίξει και το θέµα των Πρώτων Βοηθειών, για το οποίο υπάρχει κοινή παραδοχή πως πρέπει να γίνουν ενέργειες για απάµβλυνση του βάρους που δέχονται τα δηµόσια νοσηλευτήρια και κατ’ επέκταση περιορισµό της ταλαιπωρίας των ασθενών.

Ο ΠΑΣΙΝ τονίζει πως δεν έχει αντίρρηση στην ένταξη και ιδιωτικών ΤΑΕΠ στο ΓεΣΥ, ωστόσο για να γίνει αυτό πρέπει να διευθετηθούν τεχνικά, αλλά και οικονοµικά θέµατα. Από την άλλη, ο ΟΑΥ δίνει προτεραιότητα στην επίλυση του ζητήµατος που προκύπτει µετά τη γνωµάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, πριν προβεί σε οποιαδήποτε άλλη συµφωνία.

«Υποφέρουν» παραπεμπτικό και Προσωπικός Ιατρός

Ο θεσµός του Προσωπικού Ιατρού (ΠΙ) και η καθοδήγηση των ασθενών στο σύστηµα και ειδικά η παραποµπή στους Ειδικούς είναι καθοριστική και για την ορθή λειτουργία του ΓεΣΥ, αλλά και για τη βιωσιµότητά του. Παρ’ όλα αυτά, εξαιτίας και της προ ΓεΣΥ πρακτικής, απαιτείται διαπαιδαγώγηση των πολιτών για το ρόλο του ΠΙ, κάτι το οποίο δεν έχει ακόµα επιτευχθεί στο βαθµό που θα έπρεπε. Σύµφωνα µε τον πρόεδρο της εταιρείας των Προσωπικών και Οικογενειακών Γιατρών, ∆ρα Ανδρέα Πολυνείκη, σε άλλες χώρες και άλλα συστήµατα υγείας, ποσοστό που φτάνει έως και το 90% των περιπτώσεων µένουν στον ΠΙ χωρίς περαιτέρω παραποµπή, κάτι που αναδεικνύει πως είναι η ραχοκοκαλιά του Συστήµατος.

Στο δικό µας σύστηµα όµως, ο θεσµός έχει «καταρρακωθεί», όπως ανέφερε ο ∆ρ Πολυνείκης. Τόνισε ότι ο θεσµός του ΠΙ όχι απλά δεν είναι υπολήψιµος, αλλά απεναντίας υποτιµάται. ∆ιαπιστώνονται αδυναµίες στην εκπαίδευση των πολιτών, συνέχισε και πρόσθεσε πως οι ΠΙ βλέπουν πως ο θεσµός και το παραπεµπτικό υποφέρουν γι’ αυτό θέλουν να βοηθήσουν. Ο ∆ρ Πολυνείκης ανέφερε χαρακτηριστικά πως υπάρχουν πολλά παραδείγµατα όπου ασθενείς κάνουν «µπούλινγκ» στον ΠΙ τους επειδή δεν τους κάνει τα χατίρια µε παραποµπή, είτε σε γιατρό, είτε για εξετάσεις, είτε για αναλύσεις, που αυτός θέλει, και απειλεί να αλλάξει γιατρό. Όπως είπε, το Σύστηµα δεν προστατεύει ένα γιατρό που κάνει τη δουλειά του σωστά.

Περαιτέρω, ανέφερε πως πρέπει να βρεθεί τρόπος να καλύπτονται οι γιατροί και µετά τις ώρες εργασίας τους. Όπως είπε, οι ΠΙ έχουν εισηγήσεις και είναι έτοιµοι να τις συζητήσουν γι’ αυτό και θα ζητήσουν συνάντηση µε τον Υπουργό Υγείας ώστε να θέσουν όλα τα ζητήµατα που εντοπίζουν.

Ανοικτό το «capacity planning» για φαρμακεία

Ανοικτό παραµένει το ζήτηµα του «capacity planning» για τα φαρµακεία, δηλαδή ο καθορισµός συγκεκριµένων κριτηρίων για ένταξη φαρµακείων στο ΓεΣΥ.

Η φιλοσοφία των κριτηρίων έχει στόχο την ποιοτική παροχή φροντίδας υγείας και την ορθή εξυπηρέτηση πολιτών µέσω µιας σωστής κατανοµής των φαρµακείων. Σύµφωνα µε την πρόεδρο του φαρµακευτικού Συλλόγου, Ελένη Πιέρα Ισσέγιεκ, το «capacity planning» ήταν µια από τις σηµαντικές παραµέτρους της συµφωνίας µε τον ΟΑΥ. Υπενθυµίζεται ότι η παράµετρος αποσύρθηκε µετά από παράπονα φαρµακοποιών και προσφυγή τους στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισµού (ΕΠΑ).

Αυτή τη στιγµή το θέµα βρίσκεται υπό το µικροσκόπιο της ΕΠΑ, ενώ µέχρι το τέλος της διερεύνησης από την Υπηρεσία φαρµακεία εξακολουθούν να εντάσσονται στο σύστηµα ανεξάρτητα από την περιοχή, τους κατοίκους της και άλλα φαρµακεία που ενδεχοµένως να υπάρχουν εκεί. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι η Κύπρος είναι µαζί µε την Ελλάδα οι δύο χώρες µε τον µεγαλύτερο αριθµό φαρµακείων ανά κάτοικο. Η κα Πιέρα τόνισε ότι µετά το ΓεΣΥ αναδείχτηκε ο ρόλος του φαρµακείου, για να προσθέσει ότι πλέον αποδείχτηκε και πρέπει να θεωρείται αναπόφευκτο πως πρέπει να δοθεί δυνατότητα στα φαρµακεία και για παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας. Σύµφωνα µε την κα Πιέρα, αυτό είναι κάτι που γίνεται στην Ευρώπη, µε τις υπηρεσίες που προσφέρονται να εστιάζουν σε θέµατα πρόληψης. Με αυτόν τον τρόπο, συνέχισε, θα προλαβαίνονται και καταστάσεις που ενδεχοµένως να επιβαρύνουν το σύστηµα υγείας στο µέλλον.

Ανάφερε χαρακτηριστικά ότι κάτι τέτοιο ήταν που έγινε µε τα rapid tests από φαρµακεία, ενώ θα µπορούσε να εφαρµοστεί και µε τα εµβόλια της εποχικής γρίπης. Όπως είπε, λόγω της εύκολης προσβασιµότητας των φαρµακείων υπάρχει καλύτερη εξυπηρέτηση αλλά και συµµόρφωση του κόσµου.

Υπερσυνταγογράφηση και παραρτήματα εργαστηρίων επιβαρύνουν το σύστημα

Υπερσυνταγογράφηση και υπερπαραποµπή για εργαστηριακές εξετάσεις και όχι µόνο διαπιστώνονται από τα κλινικά εργαστήρια, σύµφωνα µε τον πρόεδρο του Συνδέσµου ∆ιευθυντών Κλινικών Εργαστηρίων Χάρη Χαριλάου.

Όπως είπε, τα εργαστήρια δεν είναι αρµόδια να κρίνουν ποιες εξετάσεις πρέπει να γίνουν στον ασθενή και περιορίζονται στην εκτέλεση όσων απαιτεί ο ιατρός, ωστόσο, όπως ανέφερε, πρέπει να βρεθεί τρόπος να περιοριστεί η υπερσυνταγογράφηση. Επεσήµανε πως η πανδηµία έχει µεν καθυστερήσει πολλά πράγµατα, αλλά τόνισε πως πρέπει να βρεθούν οι τρόποι για σωστό και ποιοτικό έλεγχο της τεκµηρίωσης κάθε υπηρεσίας που παρέχουν οι πάροχοι.

Ο κ. Χαριλάου στάθηκε επίσης στο φαινόµενο της δηµιουργίας παραρτηµάτων από εργαστήρια, για εργασίες ρουτίνας µόνο, όπως για παράδειγµα αιµοληψίες. Εξέφρασε την άποψη ότι τέτοιες πρακτικές ενδεχοµένως να µην προάγουν την ποιοτική υπηρεσία και έκρουσε τον κώδωνα ότι αν συνεχιστεί αυτή η πρακτική ίσως οδηγηθούµε σε µη ελεγχόµενες καταστάσεις. Πρόσθεσε δε, ότι εκτός των άλλων µε αυτόν τον τρόπο προάγεται και µια ασύστολη υπερπαραγωγή εξετάσεων

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.