Ζυγαριές εγκληµάτων

Κάθε χρόνο, η εποχή αυτή προσφέρεται για τη γνωστή ζυγαριά εγκληµάτων.

Βλέπετε, αφού πλέον, µετά από χρόνια επιµονής και ανάδειξης του θέµατος από την αριστερά του τόπου, αναγκάστηκε και µερίδα της δεξιάς να παραδεχθεί πως εγκλήµατα στην Κύπρο συνέβησαν και από Ε/κ.

Φυσικά, όπως πάντα, όταν οι «ρεαλιστές» της δεξιάς ανακαλύψουν κάτι, όσο γνωστό και αν ήταν ήδη, θεωρούν πως πρόκειται περί της ανακαλύψεως της ταχινόπιτας και µε πάθος διαλαλούν την πραµάτεια τους.

Οι άλλοι δεξιοί, οι «εθνικόφρονες», τώρα που έρχονται οι παραδοχές από τα κέντρα εξουσίας µε τα οποία συνδέονται, αρχίζουν να συγκρίνουν τα εγκλήµατα αυτά µε εκείνα της Τουρκίας. Έτσι αρχίζει η διαδικασία της ζυγαριάς εγκληµάτων. Ποιος το έκανε πιο σοβαρά, πιο συστηµατικά, πιο καλά και ποιος προκλήθηκε να το κάνει. Ωστόσο η ζυγαριά τους είναι λάθος. ∆εν υπάρχει από τη µία ο Ε/κ και από την άλλη ο Τ/κ και τουρκικός εθνικισµός.

Από τη µία ήταν οι εθνικισµοί και από την άλλη ο κόσµος που εγκληµάτησαν σε βάρος του.

Εκεί και µαζί ας ζυγίσουν τα εγκλήµατά τους, οι κοινοί εχθροί µας.

Παλµ