Κάθετη διαφωνία εκφράζει η Προοδευτική Κίνηση Καθηγητών με την πρόταση που κατέθεσε ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Καδής για το θέμα της ισότιμης αντιμετώπισης των αντικαταστατών εκπαιδευτικών στη Δημοτική και στη Μέση Εκπαίδευση.

“Μια πρόταση που μέσα από τις ασάφειες και τις αοριστίες, τελικά μόνο ισότιμο καθεστώς δεν κατοχύρωνε στους αντικαταστάτες εκπαιδευτικούς”, τονίζει η Κίνηση σε ανακοίνωση της.

Η Προοδευτική απευθύνει συγκεκριμένα ερωτήματα προς τον Υπουργό.

Μεταξύ άλλων διερωτάται πώς είναι δυνατόν, το Υπουργείο να αμείβει κάποιον ανάλογα με τις περιόδους που διορίζεται και την ίδια στιγμή να τον υποχρεώνει να παραμένει στη σχολική μονάδα καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας της, επιτελώντας τα καθήκοντα που του ανατίθενται από τη Διεύθυνση του σχολείου.