Στη Λίμνη Μεμί επιχειρούν σήμερα δύο ρομποτικές κάμερες, για εντοπισμό της σωρού της μικρής Σιέρα εκεί όπου έχουν ήδη σηματοδοτηθεί κάποιοι στόχοι στους οποίους εστιάζουν τα δύο συστήματα, ένα της ΕΜΑΚ και άλλο ένα της ιδιωτικής εταιρείας ΜΠΡΑΣΑΛ.

Είναι το τελευταίο επιχειρησιακό σημείο στο οποίο γίνονται έρευνες μετά την ανεύρεση της τρίτης βαλίτσας στην Κόκκινη Λίμνη στην οποία βρέθηκε πτώμα σε κατάσταση πλήρους αποσύνθεσης που σύμφωνα με τις ενδείξεις ανήκει στην Μαρικάρ Βαλντές.
Στο μεταξύ στις επόμενες δύο ημέρες το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων θα έχει στα χέρια του τα αποτελέσματα των αναλύσεων του Κρατικού Χημείου στο δείγμα νερού που απέστειλε από τη λίμνη για να εξεταστεί η περιεκτικότητα του νερού σε βαρέα μέταλλα.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων κρίνονται σημαντικά για το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων καθώς θα κρίνουν το κατά πόσον θα συνηγορήσει στη διοχέτευση ύδατος από τη λίμνη στον παρακείμενο ποταμό.

Ουσιαστικά το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων θέλει να γνωρίζει εάν οι ποσότητες χαλκού νικελλίου καδμίου και μολύβδου είναι εντός των επιτρεπτών επιπέδων όπως αυτά καθορίζονται από τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες.

Όπως ανέφερε στον Άστρα ο Ανώτερος Υδρολόγος του ΤΑΥ, Χαράλαμπος Δημητρίου, εάν αυτά τα μέταλλα απορριφθούν στη φύση και υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια, υπάρχει κίνδυνος ρύπανσης του οικοσυστήματος και του υπεδάφους.

Ενδεικτικά πάντως, σε περίπτωση που η στάθμη της λίμνης «κατέβει» κατά 5 μέτρα η εκτίμηση είναι ότι απαιτείται η άντληση 250 χιλιάδων κυβικών μέτρων νερού. Στα 10 μέτρα ο όγκος διπλασιάζεται.

Σε περίπτωση που υπάρξει απόφαση για άντληση ύδατος, απαιτείται η εξασφάλιση αντλιών και γεννητριών παροχής ενέργειας καθώς στη λίμνη δεν υπάρχει μηχανισμός αποβολής νερού στον ποταμό.