Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων σε Κύπριους τελειόφοιτους μαθητές για εισδοχή στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με κριτήριο διεθνείς εξετάσεις.

Σε ανακοίνωσή του το ΤΕΠΑΚ αναφέρει πως τυχόν αδιάθετες θέσεις φοίτησης σε προπτυχιακά προγράμματα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, θα διατεθούν σε υποψήφιους που  έχουν επιτύχει σε διεθνείς εξετάσεις (Baccalaureate, GCE O Level ή άλλες ισοδύναμες διεθνείς εξετάσεις) και πληρούν τα ακόλουθα ελάχιστα κριτήρια:

-Είναι απόφοιτοι αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
-Είναι έτοιμοι να φοιτήσουν το ακαδημαϊκό έτος 2019-20
-Έχουν πετύχει στις εξετάσεις IGCSE/GCE στα Νέα Ελληνικά ή σε άλλες ισοδύναμες εξετάσεις.
-Παρακάθησαν σε διεθνείς εξετάσεις (Baccalaureate, GCE Α’ Level ή άλλες ισοδύναμες διεθνείς εξετάσεις) στα μαθήματα που απαιτούνται για τα προγράμματα σπουδών που ενδιαφέρονται
-Δεν έχουν παρακαθίσει σε Παγκύπριες ή Πανελλήνιες Εξετάσεις για σκοπούς πρόσβασης.

Για την υποβολή αίτησης, προστίθεται, είναι απαραίτητα τα ακόλουθα πιστοποιητικά:

-Πιστοποιητικό επιτυχίας στις εξετάσεις IGCSE/GCE/IB στα Νέα Ελληνικά ή άλλο πιστοποιητικό που να αποδεικνύει τη γνώση της Νέας Ελληνικής γλώσσας
-Πιστοποιητικά επιτυχίας στα μαθήματα GCE A’ Level ή άλλες ισοδύναμες εξετάσεις ανάλογα με τα κριτήρια που έχει θέσει το Τμήμα της επιλογής τους
-Απολυτήριο Λυκείου ή πιστοποιητικό αποφοίτησης από αναγνωρισμένη Σχολή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα)
-Βεβαίωση αναμενόμενης απόλυσης από την Εθνική Φρουρά (αφορά άρρενες υποψήφιους)
-Υπεύθυνη δήλωση πως δεν έχουν παρακαθίσει στις παγκύπριες ή πανελλήνιες εξετάσεις για σκοπούς πρόσβασης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  από τη Δευτέρα 19 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 23 Αυγούστου, ενώ τα στοιχεία των επιτυχόντων υποψηφίων θα ανακοινωθούν μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.

Κάθε αιτητής θα μπορεί να ενημερωθεί για την έκβαση της αίτησής του και μέσα από το φοιτητικό portal, σημειώνει η ανακοίνωση.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας , τηλ.: +357 25002710, email: kep@cut.ac.cy