«Καμπανάκι» Κομισιόν κατά Κύπρου για οργανωμένα ταξίδια, δικαιώματα μετόχων, λιμένες και περιβάλλονΗ Kομισιόν έστειλε σήμερα προειδοποιητικές επιστολές στο Βέλγιο, την Κύπρο, τις Κάτω Χώρες και την Πορτογαλία επειδή δεν συμμορφώθηκαν με ορισμένες υποχρεώσεις κοινοποίησης βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2017/352 (κανονισμός λιμενικών υπηρεσιών).

Ο κανονισμός αποσκοπεί στην εξισορρόπηση των όρων ανταγωνισμού στον λιμενικό τομέα, στην παροχή στους λιμενικούς φορείς ασφάλειας δικαίου και στη δημιουργία ενός κλίματος πιο ευνοϊκού για αποτελεσματικές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις.

Απαιτεί από τα κράτη – μέλη να προβλέψουν μια αποτελεσματική διαδικασία για τον χειρισμό των καταγγελιών και για να διασφαλίσουν ότι οι χρήστες και οι ενδιαφερόμενοι λιμένες ενημερώνονται σχετικά με την αρμόδια αρχή. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται επίσης να θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης του κανονισμού. Κανένα από τα τέσσερα κράτη – μέλη δεν ανέφερε τη διαδικασία διεκπεραίωσης καταγγελιών, την αρμόδια αρχή ή τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις έως την καθορισμένη προθεσμία της 24ης Μαρτίου 2019. Αυτά τα κράτη μέλη έχουν πλέον τρεις μήνες για να απαντήσουν στην Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη.

Επιπλέον η Κομισιόν αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή στην Τσεχία, την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Κροατία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και τη Σλοβακία, με την αιτιολογία ότι οι εθνικοί τους κανόνες παραβιάζουν τη νομοθεσία της ΕΕ για τους καταναλωτές »και δικαιώματα των ταξιδιωτών.

Αυτά τα δέκα κράτη μέλη παραβιάζουν το άρθρο 12 παράγραφος 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2302, την οδηγία για τα οργανωμένα ταξίδια. Καθ `όλη τη διάρκεια αυτής της κρίσης, η Κομισιόν κατέστησε σαφώς σαφές ότι τα δικαιώματα των καταναλωτών παραμένουν έγκυρα στο τρέχον άνευ προηγουμένου πλαίσιο και τα εθνικά μέτρα για τη στήριξη της βιομηχανίας δεν πρέπει να τα μειώσουν.

Στις 13 Μαΐου 2020, η Κομισιόν εξέδωσε ειδική σύσταση για τα κουπόνια στο τρέχον πλαίσιο για να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στη δημιουργία ελκυστικών, αξιόπιστων και ευέλικτων συστημάτων κουπονιών. Ωστόσο, σε αυτά τα δέκα κράτη – μέλη, εξακολουθούν να ισχύουν ειδικοί εθνικοί κανόνες για τα οργανωμένα ταξίδια που επιτρέπουν στους διοργανωτές οργανωμένων ταξιδιών να εκδίδουν κουπόνια, αντί για επιστροφή χρημάτων, για ακυρωμένα ταξίδια ή για να αναβάλουν την επιστροφή πέραν της περιόδου των 14 ημερών, όπως ορίζεται στην οδηγία για τα οργανωμένα ταξίδια.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, οι επιβάτες έχουν, ωστόσο, το δικαίωμα να επιλέξουν μεταξύ της επιστροφής χρημάτων και άλλων μορφών επιστροφής χρημάτων, όπως ένα κουπόνι.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να στείλει προειδοποιητικές επιστολές στην Τσεχική Δημοκρατία, την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Κροατία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και τη Σλοβακία. Τα ενδιαφερόμενα κράτη – μέλη έχουν πλέον δύο μήνες για να απαντήσουν και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των ελλείψεων. Διαφορετικά, η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες.

Η Κομισιόν ακόμη αποφάσισε σήμερα να στείλει αιτιολογημένες γνώμες σε επτά -ν κράτη μέλη που απέτυχαν να ενημερώσουν εν μέρει (Βουλγαρία, Ελλάδα, Ρουμανία και Ισπανία) ή εξ ολοκλήρου (Κύπρος, Πορτογαλία και Σλοβενία) σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν για την εφαρμογή της τροποποιημένης οδηγίας για τα δικαιώματα των μετόχων (οδηγία 2017/828 /ΕΕ). Η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Ελλάδα και η Ισπανία κοινοποίησαν ορισμένα μέτρα που δηλώνουν ότι η μεταφορά της οδηγίας εξακολουθεί να είναι μερική, η Κύπρος, η Πορτογαλία και η Σλοβενία ​​δεν έχουν ακόμη κοινοποιήσει μέτρα μεταφοράς. Τα επτά κράτη – μέλη έχουν τώρα τρεις μήνες για να απαντήσουν στις αιτιολογημένες γνώμες και να προβούν στις σχετικές ενέργειες κοινοποιώντας την πλήρη μεταφορά της οδηγίας στην εθνική τους νομοθεσία · Διαφορετικά, οι υποθέσεις μπορούν να παραπεμφθούν στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Τέλος η Κομισιόν ζητά από την Αυστρία, το Βέλγιο, την Κύπρο, την Τσεχία, τη Δανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ιταλία, τη Μάλτα, τις Κάτω Χώρες, την Ισπανία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία ​​και τη Σουηδία να διασφαλίσουν ότι η εθνική τους νομοθεσία επιτρέπει όλες τις κατηγορίες φυσικών και νομικών προσώπων να ζητούν από τις αρμόδιες αρχές να λάβουν διορθωτικά μέτρα για περιβαλλοντικές ζημίες.

Η οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη προβλέπει ότι η περιβαλλοντική ζημία μπορεί να προληφθεί ή να αποκατασταθεί, μεταξύ άλλων, παρέχοντας το δικαίωμα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα να ζητήσουν από την αρμόδια αρχή να αποφασίσει σχετικά με (προληπτικά και) επανορθωτικά μέτρα που πρέπει να αναλάβει ο υπεύθυνος φορέας εκμετάλλευσης. Η οδηγία διασφαλίζει επίσης ότι οι οικονομικές συνέπειες της επανορθωτικής δράσης βαρύνουν τον οικονομικό φορέα που προκάλεσε την περιβαλλοντική ζημία.

Το Δικαστήριο της ΕΕ έχει αποσαφηνίσει αυτό το δικαίωμα αλλά αυτά τα 16 κράτη – μέλη δεν έχουν καλύψει πλήρως όλες τις προαναφερθείσες κατηγορίες δικαιούχων. Ως εκ τούτου, η Κομισιόν αποφάσισε να στείλει προειδοποιητική επιστολή σε αυτά τα κράτη – μέλη, δίνοντάς τους τρεις μήνες για να διορθώσουν την κατάσταση.