Σε δήλωση του ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας, Άντρος Καυκαλιάς, υπογραμμίζει ότι οι γεωργοί που έχουν πληγεί οι καλλιέργειες τους λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων έχουν ανάγκη οικονομικής στήριξης.

Αυτούσια η δήλωση:

Τα δεδομένα όπως έχουν παρουσιαστεί και σήμερα στην Επιτροπή Γεωργίας, το ύψος και η έκταση των ζημιών, επιβεβαιώνουν για άλλη μια φορά την ανάγκη ύπαρξης και εφαρμογής από το κράτος συστήματος διαχείρισης κινδύνων στη γεωργική παραγωγή.
Ωστόσο, η καθυστέρηση που σημειώνεται στην καταβολή των αποζημιώσεων προς τους αγρότες είναι μεγάλη. Οι όποιες δικαιολογίες έχουν δοθεί στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας, είτε αυτές αφορούν στη μεταβατική περίοδο από το προηγούμενο σύστημα στο νέο σύστημα, είτε γιατί οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας δεν είναι επαρκώς στελεχωμένες, είτε γιατί τα λογισμικά συστήματα δεν είναι έτοιμα να υποστηρίξουν αυτή την προσπάθεια, δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση το τίμημα να το πληρώσουν οι πληγέντες παραγωγοί, οι οποίοι σε ορισμένες περιπτώσεις αναμένουν αποζημίωση για ζημιές που έχουν συμβεί από το τέλος του 2018.
Το επόμενο διάστημα, ως Επιτροπή Γεωργίας θα εξετάσουμε το νέο σχέδιο ώστε να επιφέρουμε βελτιώσεις.
Αναφέρομαι ενδεικτικά σε δύο στοιχεία τα οποία έχουν τεθεί στη συνεδρία. Το πρώτο αφορά στην ανάγκη να υπάρξει θεσμοθέτηση της προκαταβολής στους γεωργούς σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, 3-4 μηνών από την ημερομηνία της ζημιάς. Το δεύτερο να καθοριστεί προθεσμία εντός της οποίας θα καταβάλλεται το σύνολο των αποζημιώσεων στους γεωργούς.