Το πράσινο φως στην επιστροφή χρημάτων στους καταθέτες των οποίων οι λογαριασμοί έκλεισαν λόγω συμψηφισμών δανείων με καταθέσεις, εξαιτίας της εξαγοράς των εργασιών του Συνεργατισμού από την Ελληνική δίδουν σήμερα η Κεντρική και η Ελληνική Τράπεζα.

Όπως δήλωσε στον Άστρα ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Παύλος Ιωάννου, η διαδικασία προνοεί κατάθεση σειράς εγγράφων στον Έφορο Εταιρειών ενώ στη συνέχεια θα υπάρξει δημοσίευση στην εφημερίδα κυβέρνησης.

Στη συνέχεια είπε, θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για ενεργοποίηση των λογαριασμών για τους οποίους αναφέρθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής.

Μας έχεις Like στο Facebook ;