Κοινωνικά οφέλη άνω του €1 δις με 32% μείωση εκπομπών αερίου

Τι έδειξε μελέτη από το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Κύπρου


Κατεβάστε το  Dialogos App
Apple | Android | Huawei 

Από μελέτη και ανάλυση που έγινε στο πλαίσιο του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου, προκύπτει ότι: «Η μέγιστη εφικτή μείωση εκπομπών έως το 2030 είναι 35% σε σχέση με το 2005. Ο υφιστάμενος στόχος 24% μπορεί να επιτευχθεί και να αποφέρει ταυτόχρονα καθαρά κοινωνικά οφέλη, αλλά καθώς μετακινούμαστε προς αυστηρότερους στόχους, παρατηρείται αύξηση του κόστους. Αν ληφθεί επιπλέον υπόψη το εξωτερικό κόστος εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και ατμοσφαιρικών ρύπων, η λύση με το χαμηλότερο κόστος προσφέρει μείωση εκπομπών περίπου 32% και μπορεί να επιφέρει κοινωνικά οφέλη άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Για την υλοποίησή του απαιτούνται δημόσιες δαπάνες ίσες με περίπου 3% του ετήσιου ΑΕΠ της Κύπρου για την περίοδο 2021-30».

Το συμπέρασμα των μελετητών –Χρύσω Σωτηρίου και Θεόδωρος Ζαχαριάδης- είναι πως όσο πιο φιλόδοξη μείωση των εκπομπών αναλάβει η Κύπρος (μέχρι 32%), τόσο πιο επωφελής θα είναι αυτή για την κοινωνία, διότι το όφελος λόγω μείωσης των εισαγωγών καυσίμων και βελτίωσης της αέριας ρύπανσης στις πόλεις της Κύπρου υπερβαίνει το κόστος μείωσης των εκπομπών.

Η ανάλυση των δύο επιστημόνων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι πρόσφατοι πιο φιλόδοξοι στόχοι της ΕΕ για μείωση των εκπομπών απαιτεί λήψη μέτρων που θα είναι επωφελή για την οικονομία, αλλά απαιτούν αρχικά δέσμευση πολλών δημόσιων και ιδιωτικών πόρων. Σε αυτό το πλαίσιο, οι επενδύσεις που προβλέπονται από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τα Διαρθρωτικά Ταμεία μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων, με εξαίρεση τον τομέα των βιώσιμων μεταφορών, για το οποίο απαιτούνται επιπρόσθετες επενδύσεις έως το 2030.

Oι πράσινες επενδύσεις (ειδικά στις βιώσιμες μεταφορές και τη διαχείριση αποβλήτων) πρέπει να ξεκινήσουν από σήμερα, γιατί αργούν να αποδώσουν (καθότι απαιτούν σοβαρές επενδύσεις σε υποδομές και αλλαγή συμπεριφοράς των πολιτών), ώστε να μπορέσουν να οδηγήσουν στο μηδενισμό των εκπομπών όπως απαιτείται έως το 2050.

Είναι αξιοσημείωτο ότι, σύμφωνα με την πρόταση που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο του 2021 για επιμερισμό της προσπάθειας μείωσης των εκπομπών σε κάθε χώρα της ΕΕ (Effort Sharing Regulation), η Κύπρος θα κληθεί να μειώσει τις εκπομπές της στους τομείς εκτός Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) κατά 32% το 2030, όσο δηλαδή δείχνει και το «βέλτιστο» σενάριο των υπολογισμών των δύο μελετητών.

Νίκη Κουλέρμου

 

 

 

 

 

 

 

 

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.