Μόνο με τη συγκατάθεση των γονιών να προβαίνουν σε αναρτήσεις στα ΜΚΔ

Ο Κανονισμός (GDPR) και ο Εθνικός Νόμος για την Προστασία Δεδομένων δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των παιδιών. Μεταξύ άλλων επιβάλλεται όπως για τη χρήση υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, συμπεριλαμβανομένων και των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, Instagram, twitter κ.λπ.) από παιδιά κάτω των 14 ετών, λαμβάνεται η συγκατάθεση των γονέων ή νομίμων κηδεμόνων τους, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ειρήνη Λοïζίδου Νικολαΐδου, Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

«Υπό το φως των ανωτέρω καλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι (π.χ. γονείς / κηδεμόνες / εκπαιδευτικοί) να φροντίσουν όπως τα παιδιά λαμβάνουν την κατάλληλη εκπαίδευση για την ασφάλεια τους από τους διαφόρους κινδύνους του Διαδικτύου και όπως τα παιδιά προβαίνουν σε αναρτήσεις / κοινοποιήσεις προσωπικών τους δεδομένων μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή νομίμων κηδεμόνων τους», καταλήγει.