Για απουσίες από τα µνηµόσυνα που κάνουν θόρυβο και άλλες που απλά επισηµαίνονται γίνεται λόγος αυτές τις µέρες. Πριν λίγες µέρες γράψαµε σε τούτες εδώ τις στήλες την απουσία του ∆ΗΣΥ από το µνηµόσυνο των πεσόντων αντιστασιακών στην Πάφο. Ούτε και ένα στεφάνι δεν κατατέθηκε από το κυβερνών κόµµα σε κείνο το µνηµόσυνο.

Χθες, όπως µας πληροφορούν, το κυβερνών κόµµα φρόντισε να παρευρεθεί… Κάποια άλλα κόµµατα και οργανώσεις δεν παρευρέθηκαν χθες στο µνηµόσυνο που έγινε χθες στον Ι. Ναό Καθολικής. ΑΚΕΛ και Ε∆ΟΝ απέδωσαν τιµές στα νέα παιδιά που χάθηκαν σε έναν προδοµένο πόλεµο. Ούτε ένα στεφάνι από κάποιο σύνδεσµο ή οργάνωση που έχει να κάνει µε τον πόλεµο… Εξάντλησαν τις τιµές τους µε τα λόγια και τις αναρτήσεις στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, λένε όσοι γνωρίζουν πράγµατα και πρόσωπα.

Χ.
¬¬¬