Πρόκειται για τη μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης της Κυπριακής κοινωνίας για τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει κάθε στιγμή στις ζωές όλων μας, το Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους μέσα από το σύνολο των οικοσυστημάτων του και των υπηρεσιών που προσφέρουν.

Το έργο, του οποίου ο πλήρης κι επίσημος τίτλος είναι iLIFE-TROODOS (LIFE16 GIE/CY/000709) με τίτλο «Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους: Προώθηση φυσικών αξιών και οικοσυστημικών υπηρεσιών» υλοποιείται με την κοινοπραξία που έχουν συνθέσει το Τμήμα Δασών, το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, η Μονάδα Διατήρησης της Φύσης του Πανεπιστημίου Frederick και, η Contact Advertising Agency Ltd.

Ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2017 και στο επόμενο διάστημα θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται το πλέγμα των επικοινωνιακών του σχεδιασμών που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εκστρατεία σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με ταινίες, ραδιοφωνικά μηνύματα, γιγαντοαφίσες, έντυπη και ψηφιακή επικοινωνία.

Με συνολικό προϋπολογισμό της τάξης των  €1.313.826, ο στόχος είναι να συνειδητοποιήσουμε όλοι όχι μόνο την κρίσιμη ανάγκη για προστασία των οικοσυστημάτων του Τροόδους, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας μας.

Το έργο, που είναι μέρος των ευρύτερων σχεδιασμών του γνωστού δικτύου Natura 2000,  συγχρηματοδοτείται κατά 60% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση.

Την εκστρατεία, υπογράφει το slogan «Τρόοδος. Είναι στη Φύση μας», που θέλει να αναδείξει αφενός τη φυσική σχέση των Κυπρίων με το βουνό τους και το Εθνικό Δασικό Πάρκο και, αφετέρου,  την πολυτιμότητά του για όλους μας, αφού χωρίς αυτό η Κύπρος θα είναι «αφύσικη, άρα και προβληματική».