Προειδοποιεί με λήψη απεργιακών μέτρων η Παγκύπρια Συντεχνία Ισότητα

Διευθέτηση μιας σειράς ζητημάτων ή επίτευξη απτής προόδου αναμένει μέχρι την 1η Μαΐου 2019 η Παγκύπρια Συντεχνία Εργοδοτουμένων, Αυτό-Εργοδοτουμένων, Ορισμένου Χρόνου, Αορίστου Χρόνου & Συμβασιούχων (ΙΣΟΤΗΤΑ), όπως αναφέρεται σε επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, σε διαφορετική περίπτωση η συντεχνία προειδοποιεί με απεργιακά μέτρα.

Στην επιστολή, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2019, αναφέρεται ότι «είναι με απογοήτευση που διαπιστώνουμε ότι δεν έχετε πράξει οτιδήποτε ουσιώδες για επίλυση» αριθμού ζητημάτων.


Συγκεκριμένα γίνεται λόγος για «τη συνεχιζόμενη άρνηση ή/και παράλειψη συμμόρφωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την Οδηγία 1999/70/ΕΚ, τη δυσμενή, άδικη, ακόμα και εξευτελιστική μεταχείριση την οποία υφίστανται εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου και εργαζόμενοι αορίστου χρόνου έναντι συναδέλφων τους που κάνουν την ίδια ακριβώς εργασία (εκτελούν τα ίδια καθήκοντα και έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και ευθύνες), τις διακρίσεις των δύο «κατηγοριών» εργαζομένων («εκτάκτων» και μονίμων) όσον αφορά μεταθέσεις, δυνατότητα ανέλιξης, αξιολογήσεις, δικαιώματα, ωφελήματα κοκ, τις παράνομες/καταχρηστικές εργασιακές συμβάσεις ορισμένης διάρκειας αριθμού συναδέλφων, τον παράνομο τερματισμό των συμβάσεων, καθώς και την επαναλαμβανόμενη υποβολή των συναδέλφων σε αθλητική δοκιμασία ή/και σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων και επιτυχούς συμπλήρωσης αυτών, ως προϋπόθεση συνέχισης της εργασίας των συναδέλφων».

Επίσης, η συντεχνία παραθέτει μεταξύ των ζητημάτων «τη συνέχιση της φορολόγησης (μείωσης) των απολαβών των εργαζόμενων στον δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (επί τη βάσει κριθεισών, ως αντισυνταγματικών, διατάξεων, από το αρμόδιο δικαστήριο) και όχι όλων των φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν οικονομική δραστηριότητα επί τη βάσει ακριβοδίκαιων κριτηρίων, τη λήψη αποφάσεων για αριθμό σοβαρών ζητημάτων που αφορούν μέλη της Συντεχνίας μας, χωρίς καν να ερωτηθούμε ή να κληθούμε να συμμετάσχουμε στον διάλογο ή την διαβούλευση ή την διαπραγμάτευση που προηγήθηκε με άλλες Συντεχνίες, την παραβίαση δικαιωμάτων που απορρέουν από το Ευρωπαϊκό, Διεθνές και Εσωτερικό Δίκαιο, για τους εκπρόσωπους εργαζομένων, όσον αφορά τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Συντεχνίας, καθώς και την παρεμπόδιση της λειτουργίας της Συντεχνίας μας, με διάφορους τρόπους και προσκόμματα».

Η συντεχνία λέει ότι μετά από σοβαρό και παρατεταμένο προβληματισμό και περίσκεψη επί των ενδεικνυόμενων μέτρων, κατά τη διάρκεια του οποίου έγινε δέκτης αιτημάτων εκατοντάδων μελών της για λήψη δυναμικών μέτρων, αποφάσισε ότι σε περίπτωση μη διευθέτησης ή επίτευξης σημαντικής (απτής) προόδου στα πιο πάνω ζητήματα μέχρι την 1η Μαΐου 2019, θα πραγματοποιηθεί έκτακτη γενική συνέλευση όλων των μελών της Συντεχνίας, για λήψη απόφασης επί εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου για επ’ αόριστο απεργία.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.