Στα εκλογικά κέντρα στις ευρωεκλογές η Επίτροπος Νικολαϊδου για έλεγχο συμμόρφωσης με νομοθεσίαΕκλογικά κέντρα θα επισκεφθεί τη μέρα των ευρωεκλογών η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαϊδου και λειτουργοί του γραφείου της για έλεγχο της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία που αφορά την παρουσία αντιπροσώπων των κομμάτων στα εκλογικά κέντρα και την χορήγηση στα κόμματα εκλογικών καταλόγων.

Σε ανακοίνωση η Επίτροπος διευκρινίζει ότι η παρουσία αντιπροσώπων σε εκλογικά κέντρα προβλέπεται τόσο από τον περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμο του 1979, όσο και από τον περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νόμο του 2004. Προσθέτει πως ο εκλογικός κατάλογος διατίθεται στα κόμματα σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, για λόγους διαφάνειας και ελέγχου κατά τη διενέργεια των εκλογών, με βάση σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Η Επίτροπος σημειώνει ότι στους εκλογικούς καταλόγους που χορηγούνται στα κόμματα δεν περιλαμβάνεται ο αριθμός δελτίου ταυτότητας των ψηφοφόρων, η ημερομηνία γέννησης και το ονοματεπώνυμο του πατέρα.

Όπως σημειώνει, είναι νόμιμο και θεμιτό οι αντιπρόσωποι να κρατούν σημειώσεις κατά την διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας και να επικοινωνούν μόνο με τα μέλη τους, για θέματα που αφορούν μόνο στην εκλογική διαδικασία.

Μετά το πέρας των εκλογών, οι κατάλογοι και ενδεχομένως σημειώσεις δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, ασύμβατους, με τον αρχικό σκοπό της συλλογής των δεδομένων , καταλήγει.