Στατιστική Υπηρεσία: Πλησίασαν τα €834 εκατομμύρια τα έσοδα από τον τουρισμό στο πρώτο μισό του 2022

Êýðñéïé êáé ôïõñßóôåò áðïëáìâÜíïõí ôçí èÜëáóóá óôçí ðáñáëßá ôïõ Nissi Beach óôçí Áãßá ÍÜðá, êáèþò ï õäñÜñãõñïò óêáñöÜëùóå ôïõò 43 âáèìïýò êåëóßïõ, Ôñßôç 03 Áõãïýóôïõ 2021. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Στα €835,7 εκατομμύρια διαμορφώθηκαν στο πρώτο εξάμηνο του 2022 τα έσοδα από τον τουρισμό, παρουσιάζοντας μεγάλη αύξηση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, ενώ σε σχέση με το πρώτο μισό του 2019, της χρονιάς ρεκόρ για τον κυπριακό τουρισμό, καταγράφεται μείωση 16,7%.

Ειδικότερα, με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών που διενεργεί η Στατιστική Υπηρεσία, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Ιούνιο 2022 έφθασαν τα €292,7 εκατ. που είναι υπερδιπλάσια (115,5%) σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2021, όταν τα έσοδα είχαν περιοριστεί σε €135,8 εκατ.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2022, τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €835,7 εκ. σε σύγκριση με €258,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021, καθώς και μόλις €122,0 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2020, εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Τον Ιούνιο του 2021 οι εισερχόμενοι τουρίστες στη χώρα μας έφθασαν στις 372.324.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy