Τι προβλέπει η μελέτη για αντιπλημμυρικά στην περιοχή Καμάρων – Βεργίνας

Τώρα είναι η ώρα της υλοποίησης υποσχέσεων μετά τον κατακλυσμό της 13ης Δεκεμβρίου 2014


Έστω με πέντε χρόνια καθυστέρηση, τουλάχιστον με βάση τα όσα υποσχόταν ο τότε Υπουργός Εσωτερικών, Σωκράτης Χάσικος, μετά την κατακλυσμιαία πλημμύρα της 13ης Δεκεμβρίου 2014 στην περιοχή Καμάρων – Βεργίνας μεταξύ Λάρνακας και Αραδίππου, ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε η περιλάλητη μελέτη για ριζική αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής. Την περασμένη Τρίτη 21 Ιουλίου 2020, η κοινοπραξία Διον. Τουμαζής και Συνεργάτες και Γ. Καραβοκύρης και Συνεργάτες Σύμβουλοι Μηχανικοί παρουσίασαν δημόσια τη μελέτη την οποία ετοίμασαν για λογαριασμό της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας, με τίτλο «Αντιπλημμυρικά έργα για προστασία των οικιστικών ζωνών των Δήμων Λάρνακας και Αραδίππου που βρίσκονται εντός της λεκάνης απορροής του ποταμού Καλού Χωριού».

Για την ακρίβεια έγινε παρουσίαση της Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον στην οποία όμως υπάρχει ολόκληρο το σχέδιο αντιπλημμυρικής ασπίδας της περιοχής. Εκείνο που απομένει τώρα είναι η υλοποίηση των υποσχέσεων της κυβέρνησης και προσωπικά του Προέδρου της Δημοκρατίας για ουσιαστική υλοποίηση αυτών των έργων που απαιτούν χρηματοδότηση περίπου 16 εκατομμυρίων ευρώ.

Τα προτεινόμενα έργα

Έχοντας εντοπίσει ως κύριες αιτίες των πλημμυρικών γεγονότων της 13ης Δεκεμβρίου 2014 τα ανεπαρκή μεγέθη των ανοιγμάτων των γεφυριών, το σχήμα ζιγκ ζαγκ του καναλιού μεταξύ της οδού Δρυάδων και της Λεωφόρου Λεμεσού και την πολύ μικρή κλίση του καναλιού αυτού, οι μελετητές εξέτασαν τέσσερα βασικά σενάρια, η βασική διαφορά των οποίων ήταν οι λίμνες κατακράτησης. Τελικά επιλέχθηκε σενάριο χωρίς λίμνες κατακράτησης και τα προτεινόμενα έργα είναι σχεδιασμένα για περίοδο επαναφοράς 50 χρόνων, κάτι που σημαίνει ότι η πιθανότητα υπέρβασης και πλημμύρας θα είναι 1 στα 50 ή 2% υπό την προϋπόθεση ότι η συχνότητα των εντάσεων βροχόπτωσης παραμένει ως έχει.


Ο ποταμός του Καλού Χωριού, όπως περιγράφεται στη μελέτη, αποτελείται από τέσσερις κλάδους, τον κυρίως κλάδο του Καλού Χωριού, την περιοχή όπου βρίσκεται το εργοστάσιο Πελέτικο, τη βιομηχανική περιοχή Λάρνακας και τη βιομηχανική περιοχή Αραδίππου και κυρίως την οδό Πενταδακτύλου. Οι τέσσερις κλάδοι ενώνονται ανάντη της οδού Δρυάδων όπου σχηματίζεται ένα ενοποιημένο υδατόρεμα, το οποίο ακολουθεί το ζιγκ ζαγκ κανάλι από μπετόν και καταλήγει στην Αλυκή Λάρνακας μέσω του Μνημείου των Καμάρων.

Τα έργα που προτείνονται αφορούν μεταξύ άλλων:

 • Διαπλάτυνση των γεφυρών του αυτοκινητόδρομου στην περιοχή Καλού Χωριού και στην οδό Μυρμιδόνων.
 • Διαπλάτυνση του καναλιού ανάντη της οδού Δρυάδων.
 • Αύξηση της διατομής της γέφυρας της οδού Δρυάδων.
 • Ομαλοποίηση του σχήματος του καναλιού μεταξύ οδού Δρυάδων και Λεωφόρου Λεμεσού.
 • Διαπλάτυνση της γέφυρας της λεωφόρου Λεμεσού και ενοποίηση με γέφυρα οδού Λαρίσσης.
 • Αφαίρεση αναχωμάτων και μπάζων στο κανάλι κατάντη της λεωφόρου Λεμεσού, δηλαδή προς την πλευρά του μνημείου των Καμάρων.
 • Διεύρυνση ανοιχτών χωμάτινων καναλιών στην περιοχή Πελέτικο και επένδυση με σκυρόδεμα.
 • Έργα στις γέφυρες οδού Αλβανικού Έπους και πλησίον σχολείου Βεργίνας.
 • Διεύρυνση ανοιχτού χωμάτινου καναλιού στη βιομηχανική περιοχή Λάρνακας.
 • Έργα στις γέφυρες της οδού Ανθέων και στις παρόδους της οδού Αγίας Άννας.
 • Ενίσχυση του δικτύου με οχετό από τη λεωφόρο Ελλάδος μέχρι την οδό Αρχ. Παϊδίου.
 • Διεύρυνση ανοικτού χωμάτινου καναλιού και επένδυση με σκυρόδεμα από τον οδό Αρχ. Παϊσίου μέχρι την οδό Ανθέων.
 • Νέο κανάλι ανατολικά του σχολείου Βεργίνας.
 • Μετατόπιση της οδού Λαρίσσης ώστε να εφάπτεται με τη λεωφόρο Λεμεσού.

Σύμφωνα με τους μελετητές, δεν προβλέπονται οποιεσδήποτε παρεμβάσεις στην Αλυκή ούτε στο Μνημείο των Καμάρων. Αντίθετα, προτείνεται η αποκατάσταση του χώρου ανάντη (βόρεια) του Μνημείου των Καμάρων στην αρχική του μορφή, αφαιρώντας τα αναχώματα και επιτρέποντας στις απορροές του ποταμού να εισέρχονται στην Αλυκή από πολλά ανοίγματα. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται η καταπόνηση του Μνημείου από τη δύναμη που ασκεί σε αυτό η ροή του ποταμού, τονίζουν οι μελετητές.

Πλημμυρεσ 3

Τα γεγονότα της 13ης Δεκεμβρίου 2014


Όλα αυτά κρίθηκαν αναγκαία μετά την πρωτοφανή πλημμύρα της 13ης Δεκεμβρίου του 2014, η οποία έπληξε κυρίως την περιοχή Καμάρων, βόρεια της Αλυκής. Για την ακρίβεια όμως, η συγκεκριμένη περιοχή παραμένει εδώ και πολλά χρόνια ίσως η πιο ευπαθής σε ολόκληρη την επαρχία Λάρνακας και σίγουρα στις οικιστικές περιοχές των Δήμων Λάρνακας και Αραδίππου. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η περιοχή πλημμύρισε και την 1η Νοεμβρίου 2016, αλλά το καιρικό φαινόμενο ήταν μικρότερης έντασης.

Το συνολικό ύψος των υλικών ζημιών του κατακλυσμού της 13ης Δεκεμβρίου 2014 ανήλθε σε 1,1 εκατομμύρια ευρώ με 0,5 εκατομμύρια ζημιές σε ακίνητα, 0,3 εκατ. ζημιές σε οχήματα και 0,3 εκατ. ζημιές σε επιχειρήσεις.

Στη μελέτη της κοινοπραξίας περιγράφεται λεπτομερώς ο μηχανισμός της πλημμύρας, η ένταση της οποίας ήταν τόσο ακραία που συναντάται μια φορά κάθε 200 χρόνια!  Αυτό, σε συνδυασμό με την ανεπάρκεια των γεφυρών βόρεια του μνημείου, τη μείωση των διατομών των ρεμάτων λόγω φερτών υλικών και μόνιμες επεμβάσεις σε κατασκευές, προκάλεσαν την πλημμύρα.

Όπως περιγράφεται στη μελέτη, λόγω της μεγάλης ροής υπήρξε υπερχείλιση της γέφυρας της οδού Δρυάδων και το νερό πέρασε πάνω από το οδόστρωμα και κυλούσε επιφανειακά σύμφωνα με τις κλίσεις των δρόμων που προκάλεσαν τα λιμνάζοντα νερά.


Επίσης, η έξοδος των νερών από το κανάλι παρά την οδό Ελλησπόντου άρχισε από άνοιγμα στο τοίχωμα. Από κει, σταθμευμένα αυτοκίνητα μεταφέρθηκαν και έφραξαν τη γέφυρα της λεωφόρου Λεμεσού μειώνοντας το άνοιγμα της γέφυρας και επιδεινώνοντας το πρόβλημα.

Επιπροσθέτως, η κοίτη του ποταμού στην περιοχή βορειοανατολικά του μνημείου των Καμάρων είχε μειωμένη διατομή, ενώ η ροή από τη γέφυρα της οδού Λαρίσσης προς τον κυρίως ποταμό της Αλυκής ήταν αποκομμένη από ανάχωμα/πεζόδρομο και μπάζα κατάντη του μνημείου.

Πλημμύρισαν επίσης οι οχετοί στις περιοχές των οδών Αγίου Μηνά και Πενταδακτύλου λόγω μεγαλύτερης ροής από τη δυνατότητα παροχέτευσης και η γέφυρα του αυτοκινητόδρομου παρά τον κυκλικό κόμβο Καλού Χωριού.

Πλημμυρεσ Λαρνακα 1

Βύρας: Κινδυνεύουν ζωές στην περιοχή Καμάρων


Η παρουσίαση της μελέτης έγινε την περασμένη Τρίτη στο Δημοτικό Θέατρο παρόντων των δημάρχων Λάρνακας και Αραδίππου, Ανδρέα Βύρα και Ευάγγελου Ευαγγελίδη αντίστοιχα και του Έπαρχου Λάρνακας, Οδυσσέα Χατζηστεφάνου, που είναι επικεφαλής της Αναθέτουσας Αρχής.

Ο δήμαρχος Λάρνακας ξεκαθάρισε ότι είναι μονόδρομος η υλοποίηση των συγκεκριμένων έργων κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου. «Θεωρούμε ότι πρέπει πάση θυσία να γίνει το αντιπλημμυρικό έργο. Οι δύο περιοχές της πόλης που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα πλημμυρών είναι της Μητρόπολης – Προδρόμου – Καθαρής και των Καμάρων, όπου το πρόβλημα είναι πιο σοβαρό, διότι κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές και από τύχη δεν είχαμε θύματα στις πλημμύρες του 2014», τόνισε ο Ανδρέας Βύρας υπογραμμίζοντας ότι το έργο έχει ήδη καθυστερήσει αρκετά.  Στέλνοντας μήνυμα στην κυβέρνηση, είπε χαρακτηριστικά ότι έφτασε η ώρα να ετοιμαστούν τα κατασκευαστικά σχέδια και να εγκριθούν από όλους τους αρμόδιους Φορείς και Τμήματα. «Ως επαρχία Λάρνακας πρέπει να διεκδικήσουμε δυναμικά την κατασκευή του συγκεκριμένου έργου γιατί την επόμενη φορά μπορεί να μην είμαστε τόσο τυχεροί και να θρηνήσουμε θύματα και τεράστια καταστροφή περιουσιών. Δεν έχουμε άλλη επιλογή ως κράτος και ως επαρχία Λάρνακας από την κατασκευή αυτού του έργου», ήταν το σαφές μήνυμά του.

Ο κ. Βύρας εξήγησε επίσης ότι η συγκεκριμένη λύση επιλέχθηκε με βασικό κριτήριο ότι θα επηρεάσει τις λιγότερες δυνατές περιουσίες και πολίτες αφού περνά από υφιστάμενες υποδομές κατά κύριο λόγο.

Αναφορικά με τις διαδικασίες, ο Έπαρχος Λάρνακας ανέφερε ότι μετά την έγκριση της μελέτης από το Τμήμα Περιβάλλοντος, ο μελετητής θα προχωρήσει με τα κατασκευαστικά σχέδια.


Ο δήμαρχος Αραδίππου, Ευάγγελος Ευαγγελίδης, δήλωσε ότι τώρα η ουσία είναι η υλοποίηση του έργου μετά από αρκετά χρόνια κατά τα οποία μελέτες παρέμειναν στα συρτάρια.

Από τους μελετητές, ο Δρ Αντώνης Τουμαζής σημείωσε ότι τα κύρια έργα που προτείνονται είναι η ανακατασκευή των γεφυρών ούτως ώστε να έχουν την επαρκή παροχετευτικότητα για περίοδο επαναφοράς 50 χρόνων, αναδιάταξη της οριζοντιογραφίας του καναλιού, ώστε να είναι πιο ομαλή η όδευση προς την Αλυκή και αφαίρεση μπάζων και διαπλάτυνση οδεύσεων για να καταλήγουν τα νερά στον φυσικό τους αποδέκτη που είναι η Αλυκή.

Τάσος Περδίος 

 

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.