Τηλεπικοινωνίες και πληθωρισμός

Των Νίκου Θεοδούλου & Λεωνίδα Σταυρόπουλου*

 

Οι επιχειρήσεις σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας θα χρειαστεί να επικεντρωθούν και πάλι στον έλεγχο των εξόδων τους λόγω του πληθωρισµού. Ωστόσο η συγκράτηση του κόστους θα µπορούσε να καταστεί ακόµη και καταστροφική, επηρεάζοντας αρνητικά τη βιωσιµότητα της επιχείρησης, γι’ αυτό τα κόστη δεν πρέπει απλά να συγκρατούνται, αλλά να ανακατανέµονται σε τοµείς που δηµιουργούν προστιθέµενη αξία και συγκριτικά πλεονεκτήµατα έναντι του ανταγωνισµού.

Στην πρόσφατη έκθεση της PwC, Striking the Right Balance µελετώνται οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται στις επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των εταιρειών τηλεπικοινωνιών, συνεπεία του αυξανόµενου πληθωρισµού. Προτείνονται τρεις δράσεις:

– Η αναθεώρηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων.

– Η διαφοροποίηση της αλυσίδας αξίας µε σκοπό την επανεκτίµηση του κόστους.

– Η εστίαση στο ανθρώπινο κεφάλαιο µε έµφαση στη βελτίωση της λειτουργικότητας.

Υπάρχουν τέσσερις βασικοί τοµείς, στους οποίους οι τηλεπικοινωνίες αναµένεται να αισθανθούν την πληθωριστική πίεση:

1. Μειωµένη ζήτηση: Καθώς ο πληθωρισµός ασκεί πίεση σε εταιρικούς και οικογενειακούς προϋπολογισµούς, οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών προσπαθούν να µετριάσουν το πρόβληµα µέσω της επικέντρωσής τους σε προϊόντα χαµηλού κόστους και αλλαγές στην τιµολογιακή πολιτική.

2. Αύξηση µισθολογικών απαιτήσεων: Οι απαιτήσεις αυτές οφείλονται στον πληθωρισµό αλλά και στις ελλείψεις εργατικού δυναµικού. Οι πάροχοι από τη µια πλευρά θα πρέπει να διατηρήσουν το ανθρώπινο ταλέντο και από την άλλη θα πρέπει να παραµείνουν ανταγωνιστικοί.

3. Ανελαστικότητα κεφαλαιουχικών δαπανών (capex) και µακροπρόθεσµες συµβατικές υποχρεώσεις: Το Capex αυξάνει την πίεση λόγω του 5G και της ανάπτυξης οπτικών ινών που οδηγούν σε αυξηµένο κόστος χρηµατοδότησης. Επιπλέον, υπάρχουν ανελαστικές δαπάνες από µακροχρόνια συµβόλαια προµηθευτών, όπως υποθαλάσσιες διασυνδέσεις καλωδίων και ψηφιακή αναβάθµιση.

4. Πιέσεις στην αλυσίδα τροφοδοσίας: Υπάρχουν ελλείψεις σε βασικές πρώτες ύλες, όπως τα µικροτσίπ και οι ηµιαγωγοί, αλλά και σε πιο συνηθισµένα υλικά, όπως ο χάλυβας, το PVC και το γυαλί, που χρησιµοποιούνται σε τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό και οπτικές ίνες.

Η επανεξέταση προτεραιοτήτων και η απλοποίηση προϊόντων συµβάλλουν στην ευελιξία και στην επικέντρωση στις πιο υποσχόµενες πηγές εσόδων. Η δηµιουργία ενός αυστηρά καθορισµένου προϊοντικού καταλόγου βοηθά τα κανάλια πωλήσεων και τις οµάδες διαχείρισης της αξίας των πελατών να αποδώσουν καλύτερα.

Επιπλέον, θα πρέπει να δίνεται έµφαση σε νέες ευκαιρίες, οι οποίες µπορούν να δηµιουργήσουν αξία όπως τα δεδοµένα.

Η αναζήτηση συγκριτικών πλεονεκτηµάτων στην αλυσίδα αξίας της εταιρείας και η αναθεώρηση του κόστους είναι στοιχεία που πρέπει να συµπεριληφθούν στα επόµενα βήµατα. Επιπλέον, είναι αναγκαία η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας, της λογοδοσίας και της απόδοσης της επένδυσης (ROI). Σύµφωνα µε έρευνα της PwC, οι τηλεπικοινωνίες µπορεί να σπαταλούν έως και 20% σε capex ετησίως. […] Ο έλεγχος δαπανών προς τρίτους και η παροχή εναλλακτικών λύσεων χαµηλότερου κόστους, όπου είναι εφικτό, καθώς και η εισαγωγή νέων τεχνολογιών για µεγαλύτερη διαφάνεια και ευελιξία στο σύστηµα προµηθειών είναι θέµατα που πρέπει να εξεταστούν.

Σε ένα άλλο πλαίσιο, η αυτονοµία των οµάδων εργασίας αποτελεί καταλύτη για τη γρήγορη επίλυση προβληµάτων. Συνεπώς, είναι σηµαντική η εκπαίδευση των οµάδων, ώστε να βλέπουν τα προβλήµατα ως ευκαιρίες για καινοτοµία και εφαρµογή δηµιουργικής σκέψης, µε ευέλικτες διαδικασίες. Η επιβράβευση της δηµιουργικότητας και των νέων ιδεών µπορεί να δώσει πρόσθετα κίνητρα.

Τέλος, η δηµιουργία ευέλικτων οµάδων σ’ ολόκληρο το φάσµα του οργανισµού µπορεί να βοηθήσει στο σπάσιµο των σιλό µεταξύ των οµάδων και στην ενθάρρυνση της ανταλλαγής γνώσεων.

Το υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας γύρω από τον πληθωρισµό αναµένεται να συντηρήσει την αναζήτηση λύσεων στο πρόβληµα ψηλά στην ατζέντα των διοικήσεων των τηλεπικοινωνιακών παρόχων για αρκετό καιρό ακόµη.

Σηµείωση: Το κείµενο είναι βασισµένο σε έρευνα και άρθρο του Ράσελ Τέιλορ, επικεφαλής του Τοµέα Τηλεπικοινωνιών στην PwC Ηνωµένου Βασιλείου.

* Συνέταιρος – Επικεφαλής Τοµέα Τηλεπικοινωνιών & Λειτουργός Συµβουλευτικών Υπηρεσιών, PwC Κύπρου

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy