Το 12% των Κυπρίων αδυνατεί να πληρώσει λογαριασμούς κοινής ωφελείας

Το 2018, σχεδόν το 7% των νοικοκυριών στην ΕΕ, κατά μέσο όρο, δεν μπόρεσε να πληρώσει έγκαιρα, εξαιτίας οικονομικών δυσχερειών, λογαριασμούς κοινής ωφέλειας (θέρμανση, ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, νερό κ.λπ.). Ωστόσο, το μερίδιο αυτό μειώνεται σταθερά στην ΕΕ στο σύνολό της, από το 10% που είχε φτάσει το 2013, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ, Eurostat. Στην Κύπρο το ίδιο ποσοστό είναι 12,2%, το 6ο υψηλότερο στην ΕΕ.

Αναλυτικά, το 2018, πάνω από το ένα τρίτο των νοικοκυριών στην Ελλάδα (36%) αντιμετώπισαν προβλήματα στην έγκαιρη πληρωμή των λογαριασμών κοινής ωφέλειας τους τελευταίους 12 μήνες, ενώ πολλά νοικοκυριά αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα και στη Βουλγαρία (30%). Αντίθετα, πολύ λίγα νοικοκυριά δεν μπόρεσαν εγκαίρως να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους στην Ολλανδία, την Τσεχία, τη Σουηδία και την Αυστρία (περίπου το 2%).

Τα ποσοστά αυτά είναι αυξημένα ειδικά σε νοικοκυριά με εξαρτώμενα παιδιά. Στην ΕΕ το 14% των νοικοκυριών που αποτελούνται από έναν ενήλικα με εξαρτώμενα παιδιά αντιμετώπισαν τέτοιες δυσκολίες το 2018, σε σύγκριση με λιγότερο από το 3% των νοικοκυριών που αποτελούνται από δύο ενήλικες (όπου τουλάχιστον ο ένας είναι ηλικίας 65 ετών και άνω). Μεταξύ των νοικοκυριών με δύο ή τρεις ενήλικες και εξαρτώμενα παιδιά, το ποσοστό αυτό ήταν περίπου 11%.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.