Ψηφίστηκε ομόφωνα ο προϋπολογισμός του ΚΥΠΕ για το 2023

Φωτογραφία αρχείου

Η Βουλή υπερψήφισε την Πέμπτη ομόφωνα με τους 40 παρόντες βουλευτές τον προϋπολογισμό του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) για το 2023 που είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες ύψους €2.942.523 και έσοδα του ίδιου ύψους.

Σύμφωνα με την συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων του 2023 Νόμος του 2022», για το πιο πάνω νομοσχέδιο κυκλοφόρησε έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών στις 30 Νοεμβρίου 2022. Ωστόσο, σημειώνεται, σε μεταγενέστερο στάδιο ο Υπουργός Εσωτερικών κατέθεσε με επιστολή του προς την Πρόεδρο της Βουλής αναθεωρημένο κείμενο του υπό αναφορά προϋπολογισμού.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της συζήτησης, η οποία διεξήχθη ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών στις 17 Νοεμβρίου 2022 για τον εν λόγω προϋπολογισμό, ο Αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) εξέφρασαν τη διαφωνία τους για το ότι δεν υιοθετήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εσωτερικών η δημιουργία μίας νέας θέσης λειτουργού πληροφορικής, αίτημα το οποίο προέκυψε στο πλαίσιο της προωθούμενης τεχνολογικής αναβάθμισης του πρακτορείου.

Συναφώς, προστίθεται, η Επιτροπή κάλεσε το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Οικονομικών όπως μελετηθεί εκ νέου από την εκτελεστική εξουσία η προώθηση της δημιουργίας μίας νέας θέσης λειτουργού πληροφορικής πάραυτα βάσει του νέου οργανογράμματος του ΚΥΠΕ για σκοπούς ενίσχυσης της μετάβασής του σε ψηφιακό περιβάλλον.

Στην Εκθεση αναφέρεται ότι ο Υπουργός Εσωτερικών, ανταποκρινόμενος στο προαναφερθέν αίτημα του προέδρου και των μελών της επιτροπής, κατέθεσε αναθεωρημένο κείμενο του υπό αναφορά προϋπολογισμού προς αντικατάσταση του αρχικά κατατεθειμένου, κατόπιν λήψης σχετικής απόφασης επί του θέματος από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 30 Νοεμβρίου 2022, στο οποίο περιλήφθηκαν οι απαιτούμενες τροποποιήσεις για τη δημιουργία της ως άνω αναφερόμενης νέας θέσης στο ΚΥΠΕ.

“Υπό το φως των πιο πάνω, με βάση τις πρόνοιες του αναθεωρημένου κειμένου, ο προϋπολογισμός του ΚΥΠΕ για το έτος 2023 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες ύψους €2.942.523 και έσοδα του ίδιου ύψους. Ως εκ τούτου, ο εν λόγω προϋπολογισμός παρουσιάζει αύξηση των δαπανών του πρακτορείου κατά €7.050 σε σχέση με τον αρχικά κατατεθειμένο προϋπολογισμό του για το έτος 2023”, αναφέρει η συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών.

Εξάλλου, σύμφωνα με την αρχική Εκθεση της Επιτροπής, οι δαπάνες του ΚΥΠΕ αφορούν κυρίως αποδοχές προσωπικού (€2.161.283), αμοιβές και άλλα ωφελήματα (€329.600), καθώς και άλλες διοικητικές δαπάνες (€433.990), οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων δαπάνες για ενοίκια, ανέγερση κτιρίου, τεχνολογική αναβάθμιση, συνδρομές, συντήρηση εξοπλισμού, καθώς και δαπάνες για ναύλα και άλλα έξοδα συνεδρίων και αποστολών για υπηρεσιακούς λόγους στο εξωτερικό.

Τα έσοδα του ΚΥΠΕ προέρχονται κυρίως από τη δημόσια ενίσχυση, από συνδρομές εφημερίδων, ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών, πρακτορείων ειδήσεων, ξένων πρεσβειών, της Βουλής των Αντιπροσώπων, του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, από κρατικές συνδρομές για την πρόσβαση των υπουργείων και των κρατικών και πολιτειακών φορέων στις υπηρεσίες του ΚΥΠΕ, καθώς και από τη διάθεση στον εγχώριο τύπο της φωτογραφικής υπηρεσίας αυτού.

Ειδικότερα, αναφέρεται ότι τα κυριότερα έσοδα του ΚΥΠΕ αναλύονται ως ακολούθως: Έσοδα από συνδρομητές [εφημερίδες, ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς οργανισμούς, πρακτορεία ειδήσεων, ξένες πρεσβείες, Βουλή των Αντιπροσώπων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (€260.000)], έσοδα από το κράτος: α. συνδρομή της κυβέρνησης για πρόσβαση των υπουργείων και των κρατικών και πολιτειακών φορέων (€350.172), β.διάθεση στον εγχώριο τύπο της φωτογραφικής υπηρεσίας του ΚΥΠΕ χωρίς χρέωση (€94.681). Επίσης, υπάρχουν έσοδα από εμπορικές δραστηριότητες, ήτοι διαφημίσεις (€40.000) και η δημόσια ενίσχυση του πρακτορείου (€2.123.970).

Επίσης, στην πρώτη της Έκθεση η Επιτροπή αναφέρει ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Εσωτερικών, ο προϋπολογισμός του ΚΥΠΕ για το έτος 2023 έχει καταρτιστεί με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές και εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών. Περαιτέρω, όπως επισημαίνεται στα εν λόγω στοιχεία, η κρατική χορηγία που προβλέπεται στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό υπερβαίνει κατά €11.073 την ανώτατη οροφή που καθορίστηκε στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών για τον σκοπό αυτό αναφορικά με το έτος 2023 και η διαφορά που προκύπτει θα πρέπει να καλυφθεί από εξοικονομήσεις του εν λόγω Υπουργείου.

Στο στάδιο της εξέτασης του προϋπολογισμού η Επιτροπή ζήτησε πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις αναφορικά με ορισμένες πρόνοιες του προϋπολογισμού και ενημερώθηκε από τους εκπροσώπους του ΚΥΠΕ για ζητήματα τα οποία άπτονται της λειτουργίας του, οι οποίοι δήλωσαν ότι το ΚΥΠΕ στοχεύει πρωτίστως στην ποιότητα και στην πληρότητα της ειδησεογραφικής κάλυψης στη βάση του οράματος και του στρατηγικού σχεδιασμού του και ως εκ τούτου λειτουργεί στα πρότυπα των μεγάλων διεθνών ειδησεογραφικών πρακτορείων και ότι το οργανόγραμμα του ΚΥΠΕ αναθεωρήθηκε και θα υλοποιηθεί σταδιακά για σκοπούς βελτίωσης της αποτελεσματικότητας, της παραγωγικότητας, της διαφάνειας, του ελέγχου και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και εκσυγχρονισμού του πρακτορείου εν γένει.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy