Την στήριξή μας ζητά ο συμπολίτης μας, Σάββας Θεολόγου, για την πολυδάπανη θεραπεία του γιου του Νικόλα, ο οποίος διαγνώστηκε με όγκο στον εγκέφαλο.

Η οικονομική ενίσχυση είναι απαραίτητη εφόσον η θεραπεία του Νικόλα μπορεί να γίνει μόνο σε εξειδικευμένα κέντρα της Αμερικής και το κόστος της ξεπερνά τις 750.000 χιλιάδες ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό έχει εκδοθεί σχετική άδεια εράνου.