Άγνωστο παραμένει το μέλλον των περιουσιακών στοιχείων της πρώην Συνεργατικής αφού ουσιαστικά το Υπουργείο Οικονομικών λέει ότι απαιτείται η αγορά τους από την ΚΕΔΙΠΕΣ ενώ ο Έφορος Κρατικών Ενισχύσεων λέει ότι επιτρέπεται η παραχώρησή τους για κοινωφελείς σκοπούς.

Σύμφωνα με γνωμάτευση του Εφόρου, οι δήμοι και οι κοινότητες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του κράτους και συνεπώς η ενδεχόμενη μεταβίβαση κινητής ή ακίνητης περιουσίας από το κεντρικό κράτος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, δεν συνιστά κρατική ενίσχυση. Ωστόσο ο Έφορος θέτει ως προϋπόθεση ότι δεν μπορεί να υπάρξει άμεση ή έμμεση μεταβίβαση της περιουσίας, χωρίς αντίτιμο, σε οντότητες που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται στη γνωμάτευση, σε περίπτωση που η τοπική Αρχή εμπλακεί σε οικονομικές δραστηριότητες, τότε οι επιχειρήσεις οι οποίες θα συσταθούν θα εμπίπτουν στους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων, όπως συμβαίνει με όλες τις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, τα ακίνητα του Συνεργατισμού όπως συσκευαστήρια, αποθήκες και άλλα κτίρια, ανέρχονται περίπου σε 2.800, αξίας €681 εκ., ενώ η Ελληνική Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα απόκτησης 72 υποκαταστημάτων εντός 12 μηνών από τη συμφωνία. Τα διάφορα αιτήματα των κοινοτικών συμβουλίων, σωματείων, δήμων και λοιπών κρατικών υπηρεσιών, για παραχώρηση ακίνητης περιουσίας της πρώην Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, τυγχάνουν αποκλειστικού χειρισμού από το Υπουργείο Οικονομικών.

Η εφαρμογή κοινωνικής πολιτικής δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ), ωστόσο σε περίπτωση που η κυβέρνηση αποφασίσει ότι ένα ακίνητο θα πρέπει να παραχωρηθεί τότε αυτό θα πρέπει να αγοραστεί σε τιμές αγοράς από την κυβέρνηση ή να διαγραφεί το ανάλογο χρέος της ΚΕΔΙΠΕΣ προς το κράτος.

Αυτό απορρέει μέσα από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΣΚΤ, όλα τα περιουσιακά στοιχεία και το μετοχικό κεφάλαιο της ΚΕΔΙΠΕΣ θα είναι ενέχυρο προς όφελος της ΚΔ σε σχέση με την κρατική βοήθεια που παρείχε. Κατ’ επέκταση τα έσοδα από τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων θα αποπληρώνουν την κρατική βοήθεια.

Αναφορικά με την παραχώρηση των ακινήτων της πρώην Συνεργατικής, ο Γενικός Γραμματέας της ΕΚΑ, Πανίκος Χάμπας, χαρακτήρισε πολύ σημαντική τη γνωμάτευση του Εφόρου Κρατικών Ενισχύσεων, αφού αυτό είναι ένα από τα κυριότερα αιτήματα των πολιτών και κυρίως του αγροτικού κόσμου.

Όπως ανέφερε στη «Χαραυγή», ο υπουργός Γεωργίας ενημέρωσε τις αγροτικές οργανώσεις ότι σε δύο μήνες θα παραχωρήσει τα περίπου 2.800 τεμάχια ανάλογα με τους αιτητές. Επιπρόσθετα, ο Π. Χάμπας τόνισε ότι «θα πρέπει να τεθούν αντικειμενικά κριτήρια για την παραχώρηση των ακινήτων ώστε να αποφευχθεί ο υποκειμενισμός».

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, η σκέψη της κυβέρνησης ΔΗΣΥ είναι όπως παραχωρηθούν τα ακίνητα ως προεκλογικό δώρο ενόψει Ευρωεκλογών, έχοντας και τα ανάλογα εκλογικά οφέλη.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΚΕΔΙΠΕΣ από τις 3 Σεπτεμβρίου 2019, ημερομηνία κατά την οποία ολοκληρώθηκε η συναλλαγή με την ΕΤ, μέχρι σήμερα έγιναν πωλήσεις 121 τεμαχίων με συνολικές εισπράξεις €15.340.284, ενώ οι συνολικές ταμειακές ροές κατά τους πρώτους τρεις μήνες της ΚΕΔΙΠΕΣ ανήλθαν σε €51 εκ., ποσό που κρίνεται ικανοποιητικό.

Γιάννης Κακαρής