Φορολογική έκπτωση για φυσικά πρόσωπα που επενδύουν σε καινοτόμες επιχειρήσεις

Φορολογική έκπτωση μέχρι και 50% του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων που επενδύουν σε καινοτόμες επιχειρήσεις, προνοεί το Μνημόνιο Συνεργασίας που έχει υπογράψει το Υπουργείο Οικονομικών με το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, το Μνημόνιο, που υπογράφηκε τον περασμένο Μάρτιο, αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης νεοσύστατων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) ως καινοτόμων.

Βάσει σχετικής διάταξης του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου παραχωρούνται φορολογικά κίνητρα σε φυσικά πρόσωπα που επενδύουν σε καινοτόμες επιχειρήσεις, είτε απευθείας είτε μέσω επενδυτικών ταμείων.

Η φορολογική έκπτωση, προστίθεται, είναι ίση με το ύψος της επένδυσης που πραγματοποιείται και η οποία περιορίζεται μέχρι το 50% του φορολογητέου εισοδήματος του προσώπου, με ανώτατο ποσό τις €150.000.

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα μεταφοράς της έκπτωσης που δεν θα έχει διεκδικηθεί με σκοπό τη διεκδίκηση της τα επόμενα πέντε έτη.

Το Υπουργείο Οικονομικών ως η Αρμόδια Αρχή εγκρίνει ή απορρίπτει τον χαρακτηρισμό της επιχείρησης ως «καινοτόμος μικρή και μεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ)», εντός ενός μηνός από τη λήψη αίτησης συνοδευόμενη από τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο
http://www.mof.gov.cy/mof/mof.nsf/All/913CF68FAA50CEF0C22579760022C983?OpenDocument

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.