Παράταση από SSM μέχρι τα μέσα Μαΐου μετά από πρόταση των επενδυτών

Σε κούρσα για τρεις εξελίσσεται η διαδικασία για τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, με τη Φρανκφούρτη να έχει αναλάβει πλέον εξ ολοκλήρου τα ηνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας μας από τους οκτώ επενδυτές οι οποίοι πέρασαν στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, έχουν απομείνει πλέον τρεις.

Ο πρώτος είναι βασικός μέτοχος σε άλλη εγχώρια τράπεζα ενώ οι άλλοι δύο δεν δραστηριοποιούνται σήμερα στην Κύπρο. Επίσης, με βάση τις ίδιες πληροφορίες οι δύο πρώτοι επενδυτές κινούνται σε συνεργασία με σκοπό την ετοιμασία πρότασης που θα αφορά μόνο το «καλό» κομμάτι της ΣΚΤ και τη συγχώνευσή του με άλλη εγχώρια τράπεζα, ενώ ο τρίτος επενδυτής (ταμείο από το εξωτερικό) προσανατολίζεται και αυτός στην ετοιμασία πρότασης μόνο για το «καλό» κομμάτι, χωρίς ωστόσο να έχει ανοίξει τα χαρτιά του μέχρι στιγμής κατά πόσο θα επιδιώξει συνεργασία με άλλη εγχώρια τράπεζα ή θα αναζητήσει συνεργασία με τράπεζα από το εξωτερικό.

Σημειώνεται ότι στα αρχικά στάδια της διαδικασίας οι επενδυτές κλήθηκαν να αναφέρουν ποια από τις δύο επιλογές προτίθενται να εξετάσουν: Ασυμμετοχή στον πλήρως αδειοδοτημένο τραπεζικό οργανισμό, ή Βεξαγορά του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της ΣΚΤ. Οι δύο από τους τρεις επενδυτές οι οποίοι συνεχίζουν στη διαδικασία εξέφρασαν ενδιαφέρον και για τις δύο επιλογές, ενώ ο τρίτος μόνο για τη δεύτερη επιλογή.

Στο τραπέζι μόνο το καλό κομμάτι

Ωστόσο στην εξέλιξη της διαδικασίας τόσο οι εποπτικές Αρχές (Ενιαίος Μηχανισμός Εποπτείας SSM και Κεντρική Τράπεζα) όσο και το Υπουργείο Οικονομικών, έδειξαν ξεκάθαρα την προτίμησή τους για τη δεύτερη επιλογή, δηλαδή τη διάσπαση της ΣΚΤ και τη συγχώνευση του «καλού» κομματιού με άλλη εγχώρια τράπεζα.

Ενόψει αυτού οι επενδυτές προσάρμοσαν το ενδιαφέρον τους, προς τη δεύτερη κατεύθυνση.

Στο μεταξύ, όπως αποκάλυψε χθες η ιστοσελίδα «Διάλογος», η Φρανκφούρτη έδωσε παράταση της διαδικασίας, μέχρι τα μέσα Μαΐου.

Όπως πληροφορούμαστε η παράταση δόθηκε μετά από αίτημα των επενδυτών οι οποίοι ζήτησαν πίστωση χρόνου μερικών ημερών ώστε να εξασφαλίσουν τις αναγκαίες εγκρίσεις από τα διοικητικά τους συμβούλια, για τις προτάσεις τις οποίες προτίθενται να καταθέσουν. Το προηγούμενο χρονοδιάγραμμα προνοούσε την κατάθεση δεσμευτικών προτάσεων αύριο Παρασκευή 27 Απριλίου και τη λήψη τελικών αποφάσεων εντός της ερχόμενης εβδομάδας, με σκοπό να τεθούν σε εφαρμογή μέχρι τις 8 Απριλίου.

Μετά την πιο πάνω εξέλιξη η κατάθεση των δεσμευτικών προτάσεων μετακινείται για την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ οι αποφάσεις οι οποίες θα ληφθούν αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή στα μέσα Μαΐου.

Πηγή η οποία παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις ανέφερε στην εφημερίδα μας ότι, τα ηνία της διαδικασίας τα έχει αναλάβει πλέον, σχεδόν εξ ολοκλήρου, η Φρανκφούρτη, η οποία βρίσκεται σε απευθείας και καθημερινή επαφή με τους επενδυτές.

Σημειώνεται ότι η τελική απόφαση θα πρέπει να εγκριθεί από τον SSM.

Φορέας ανάλογα με τις εξελίξεις

Η απόφαση για τη ΣΚΤ επηρεάζει άμεσα και τα σχέδια για τη δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Μη εξυπηρετούμενων Δανείων. Σε περίπτωση που η απόφαση είναι η μεταφορά των «καλών» στοιχείων της ΣΚΤ σε άλλη εγχώρια τράπεζα, τότε η ΣΚΤ μετατρέπεται αυτόματα σε Φορέα. Στο σενάριο που η απόφαση είναι η εξαγορά των «καλών» στοιχείων μαζί με την τραπεζική άδεια της ΣΚΤ, τότε θα προκύψει ανάγκη για τη δημιουργία νέου οργανισμού ο οποίος θα αναλάβει το ρόλο του Φορέα.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου